Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень в Україні

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень в Україні

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

09 жовтня 2012 р.

N 1066

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2012 р. за N 2120/22432

    Відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446/2011,

НАКАЗУЮ:

    1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень (далі — Порядок), що додається.

    2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

    подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

    оприлюднення цього наказу.

    3. Державній митній службі України (Калєтнік І. Г.) протягом 55 днів з дня офіційного опублікування цього наказу допрацювати програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України з урахуванням вимог Порядку.

    4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України та Міністерства фінансів України згідно з переліком, що додається.

    5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 4 цього наказу, які набирають чинності через 60 днів з дня його офіційного опублікування.

    6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

К. О. Єфименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09.10.2012 N 1066

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2012 р. за N 2120/22432

Порядок
виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень

I. Загальні положення

    1.1. Цей Порядок регламентує дії посадових осіб митних органів, перевізників, декларантів або уповноважених ними осіб під час здійснення контролю за переміщенням товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу юридичними та фізичними особами незалежно від виду транспорту, крім стаціонарних засобів транспортування (трубопроводи та лінії електропередачі) у:

    1) вантажних відправленнях;

    2) супроводжуваному багажі;

    3) несупроводжуваному багажі;

    4) ручній поклажі.

    1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

    митниця відправлення — будь-який митний орган України, з якого починається переміщення всієї кількості товарів або їх частини, що перебувають під митним контролем;

    митниця призначення — будь-який митний орган України, в якому закінчується переміщення всієї кількості товарів або їх частини, що перебувають під митним контролем;

    перевізник — особа, яка здійснює перевезення товарів через митний кордон України та/або між митними органами на території України або є відповідальною за такі перевезення;

    попередня електронна інформація про операцію із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (далі — МДП-ЕПД) — інформація, яка надається в електронному вигляді Міжнародним союзом автомобільного транспорту (далі — МСАТ) до Держмитслужби України.

    Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

    1.3. Для забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що поміщуються у митний режим транзиту, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою і третьою статті 326 Митного кодексу України.

    1.4. Засоби забезпечення ідентифікації накладаються безпосередньо на вантажний відсік транспортного засобу (вантажне місце) або контейнер, цистерну, інше пристосування, в яких безпосередньо перевозяться товари, якщо:

    вони накладаються простим та надійним способом;

    неможливо вилучити товари чи вкласти товари до опломбованої частини транспортного засобу без залишення очевидних слідів розкриття або ушкодження пломби (засобу забезпечення);

    місця, в яких можуть знаходитися товари, легкодоступні для перевірки посадовими особами митних органів.

    1.5. Виконання митних формальностей при здійсненні контролю за транзитним перевезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється на підставі документів контролю за переміщенням товарів (далі — ДКПТ).

    При поданні митному органу ДКПТ у формі електронного документа (далі — ЕДКПТ) виконання митних формальностей здійснюється відповідно до цього Порядку за винятком положень, що стосуються паперових примірників ДКПТ.

    1.6. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які перевозяться у митному режимі транзиту до митниці призначення, здійснюється митницею відправлення.

    1.7. Для здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення і виявлення фактів їх недоставлення до митниці призначення використовується Єдина автоматизована інформаційна система митних органів України (далі — ЄАІС).

    1.8. У разі виявлення порушень законодавства на будь-якому етапі здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення посадова особа митного органу зобов’язана вжити необхідних заходів, передбачених законодавством.

    У разі складання протоколу про порушення митних правил інформація (дата, номер, стаття та короткий зміст правопорушення) про складений протокол про порушення митних правил протягом доби від дати складання вноситься до ЄАІС посадовою особою митного органу, яка безпосередньо склала протокол про порушення митних правил.

    1.9. Посадова особа структурного підрозділу митного органу, де здійснюється пропуск товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, до посадових обов’язків якої входить здійснення контролю за переміщенням товарів, за результатами роботи кожної зміни:

    звіряє відомості про пропущені товари, транспортні засоби комерційного призначення, внесені в ЄАІС, з наявними у структурному підрозділі митного органу документами, що були підставою для пропуску товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також з відомостями, зазначеними у відповідному модулі Автоматизованої системи митного оформлення (далі — АСМО);

    за відсутності розбіжностей на підставі даних, наявних в ЄАІС та відповідному модулі АСМО, формує реєстр ДКПТ на пропущені за зміну транспортні засоби комерційного призначення з товарами;

    засвідчує роздрукований реєстр своїм підписом та відбитком особистої номерної печатки (далі — ОНП);

    реєстри з наявними документами залишає для зберігання у справах структурного підрозділу пункту пропуску митного органу не менш як протягом 365 днів з дати пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Загальний строк зберігання реєстрів у митному органі не менш як 1095 днів з дати пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;

    у разі виявлення розбіжностей невідкладно письмово інформує керівника структурного підрозділу з метою проведення перевірки.

    1.10. Товари, щодо яких законодавством України визначено необхідність надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, допускаються до транзитного перевезення у кількості, що не перевищує кількості товарів, щодо яких надано забезпечення сплати митних платежів.

    1.11. Під час виконання митних формальностей відомості про номери транспортних засобів вносяться посадовими особами митниць до ЄАІС заголовними латинськими літерами та арабськими цифрами без пропусків та інших розділових знаків у середині номера. Номери різних транспортних засобів розділяються похилою рискою «/».

    1.12. Внесення інформації до ЄАІС здійснюється посадовими особами митних органів за реєстраційним номером ДКПТ виключно з персональної електронно-обчислювальної машини, розміщеної в приміщенні структурного підрозділу митного органу.

II. Особливості додержання строків транзитних перевезень

    2.1. Під час відправлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення обов’язково встановлюється строк транзитного перевезення до митниці призначення.

    Строк транзитного перевезення встановлюється в автоматичному режимі під час постановки електронної копії ДКПТ або ЕДКПТ на контроль за переміщенням у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС залежно від виду транспорту відповідно до статті 95 Митного кодексу України.

    У разі перевезення товарів залізничним транспортом строк транзитного перевезення встановлюється на підставі календарного штемпеля залізничної станції відправлення (прикордонної передавальної), проставленого у перевізних документах та/або ДКПТ, починаючи з 24 години дати прийняття цією станцією товару до перевезення.

    2.2. Якщо під час транзитного перевезення товарів транспортний засіб комерційного призначення не зміг прибути до митниці призначення в установлений строк внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, до строку транзитного перевезення не включається час дії та/або ліквідації наслідків цих обставин за умови документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили та вчасного (до закінчення встановленого строку транзитного перевезення) письмового інформування перевізником найближчого митного органу про обставини події, місцезнаходження товарів, транспортного засобу комерційного призначення та номер ДКПТ.

    Митний орган, до якого звернувся перевізник, протягом цієї самої доби вносить до ЄАІС відомості (дату та номер реєстрації звернення митним органом) про факт наявності звернення та каналами електронного зв’язку інформує митницю відправлення і митницю призначення про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортного засобу.

    2.3. В окремих випадках, якщо внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили сталася повна чи часткова втрата товарів, перевізник уживає всіх необхідних заходів для забезпечення збереження частки невтрачених товарів та недопущення будь-якого їх використання, документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили.

    Перевізник, який переміщує товари через митний кордон України, у присутності посадової особи найближчого митного органу складає акт про невідповідність цих товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату.

    Форма акта встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері фінансів.

    При транзитних перевезеннях товарів залізничним транспортом митному органу замість акта про невідповідність може подаватися комерційний акт, складений відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону.

    Комерційний акт подається до найближчого митного органу протягом доби після його складання.

    Посадова особа митного органу невідкладно після складання (отримання) акта заносить до ЄАІС відомості про втрату (часткову втрату) товарів та реквізити цього акта.

    2.4. Підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили здійснюється згідно з Порядком виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року N 657, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за N 1669/21981.

    2.5. У разі проведення з дозволу митного органу перевантаження товарів до іншого транспортного засобу, контейнера, цистерни (іншого пристосування) уповноважена посадова особа цього митного органу протягом доби після проведених операцій вносить до представлених декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником паперових примірників ДКПТ та до ЄАІС відповідні зміни про інший номер (назву) транспортного засобу, контейнера, цистерни (інше пристосування), а у разі накладання нового митного забезпечення — його ідентифікаційні ознаки. Зміни, внесені до паперових примірників ДКПТ, засвідчуються ОНП.

    2.6. Якщо у ході виконання перевезення автомобільним транспортом виникає потреба у заміні водія, моторного транспортного засобу, на якому безпосередньо не перевозяться товари під митним контролем, або у перевантаженні товарів на інший транспортний засіб та якщо таке перевантаження відбувається без порушення митних пломб та інших засобів забезпечення ідентифікації, перевізник до прибуття товарів у митницю призначення особисто або з використанням доступних каналів зв’язку (факс, кур’єрська служба, пошта) зобов’язаний письмово повідомити про таке митницю призначення.

    Повідомлення має містити відомості про:

    проведену операцію (заміна водія, моторного транспортного засобу або перевантаження товарів на інший транспортний засіб), її причини та місце, в якому була проведена ця операція;

    номер ДКПТ;

    реєстраційний номер транспортного засобу, яким здійснюється перевезення товарів під митним контролем у подальшому;

    прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер паспорта водія, що здійснює перевезення товарів надалі.

    2.7. Заміна транспортного засобу або перевантаження товарів на автомобільний транспортний засіб, який не належить попередньому перевізнику, здійснюється під контролем митного органу з урахуванням Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ).

    2.8. Повідомлення перевізників реєструються митницею, в яку вони надійшли, у порядку, встановленому Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242.

    2.9. Повідомлення перевізників та документи, на підставі яких проводилися операції з питань, визначених у цьому розділі, копії актів, складених відповідно до пункту 2.3 цього розділу, та копії паперових примірників ДКПТ зберігаються в справах митниці не менш як протягом 1095 днів з дати доставки товарів до митниці призначення (у разі недоставки товарів — з дати складання протоколу про порушення митних правил).

III. Митні формальності при здійсненні транзитних переміщень товарів, транспортних засобів комерційного призначення з використанням попередньої митної декларації

    3.1. Для здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) юридичними або фізичними особами незалежно від виду транспорту у:

    1) вантажних відправленнях;

    2) супроводжуваному багажі;

    3) несупроводжуваному багажі;

    4) ручній поклажі,

    як ДКПТ може використовуватися попередня митна декларація (далі — ПД), подана до митного органу на паперовому носії або у формі електронного документа (далі — ЕПД).

    ПД на паперовому носії супроводжується її електронною копією.

    Подання ПД або ЕПД не є обов’язковим, якщо випуск товарів, що ввозяться на митну територію України, у відповідний митний режим здійснюватиметься безпосередньо у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України.

    3.2. Після проведення у митному органі митного оформлення ПД або ЕПД електронна копія ПД або ЕПД в автоматичному режимі ставиться на контроль у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС з моменту її надходження в ЄАІС.

    3.3. З метою запобігання затримкам транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України декларант або уповноважена ним особа, яка подала до оформлення ПД або ЕПД, може завчасно проінформувати перевізника цих товарів про номер і дату оформленої ПД або ЕПД, які проставляються перевізником у правому нижньому куті одного з товаротранспортних документів на переміщувані товари.

    3.4. Під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України декларант, уповноважена ним особа або перевізник подає в пункті пропуску посадовій особі митниці відправлення документи та відомості, передбачені статтею 335 Митного кодексу України.

    3.5. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України здійснюється після перевірки посадовою особою митниці відправлення наявності електронної копії ПД або ЕПД в ЄАІС. Перевірка здійснюється шляхом запиту до ЄАІС за номером ПД або ЕПД та встановлення відповідності інформації, що міститься у поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документах, відомостям, заявленим в електронній копії ПД або ЕПД.

    Допускається переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України в митницю призначення у разі виявлення розбіжностей між відомостями про кількість або вартість товару, зазначеними у товаросупровідних (товаротранспортних) документах та графах 35 і 42 електронної копії ПД або ЕПД, крім випадку, зазначеного в пункті 1.10 розділу I цього Порядку.

    3.6. У разі ввезення консолідованих вантажів посадова особа митниці відправлення перевіряє наявність електронних копій ПД або ЕПД в ЄАІС на всі товари, що містяться у цьому транспортному засобі.

    Допускається відправлення транспортного засобу у митницю призначення за умови наявності електронних копій ПД або ЕПД в ЄАІС на всі товари, що містяться у цьому транспортному засобі, крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 124 Митного кодексу України.

    3.7. Після перевірки наявної електронної копії ПД або ЕПД в ЄАІС посадова особа митниці відправлення заносить до ЄАІС відомості про:

    транспортний засіб комерційного призначення (відповідно до реєстраційних документів на транспортний засіб зазначаються назва та/або реєстраційний номер);

    перевізника (найменування, адреса) та відомості про особу, що приймає задекларовані товари до перевезення (прізвище та ініціали, серія та номер паспорта, громадянство). У разі залізничних перевезень зазначається назва залізниці, що приймає товари до перевезення;

    переміщувані товари (кількість товару, яка фактично перевозиться у цій партії, в основних одиницях виміру);

    реквізити товаротранспортного документа та (за наявності) рахунку-фактури (інвойсу) або іншого документа, в якому вказується вартість товару на переміщувані товари;

    ідентифікаційні ознаки митного забезпечення, пристроїв або/та інших засобів ідентифікації, які застосовані митним органом відправлення;

    номер сторінки, серію та номер книжки МДП у разі перевезення товарів на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року (далі — Конвенція МДП);

    у разі перевезення товарів на умовах Конвенції МДП — ідентифікаційний номер держателя книжки МДП, який відповідно до норм Конвенції МДП присвоюється держателю гарантійним об’єднанням країни реєстрації та вказується у графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та графі 4 відривних аркушів;

    номер штампа «Під митним контролем» (далі — штамп ПМК) посадової особи митниці відправлення, що здійснила митний контроль цього товару, транспортного засобу комерційного призначення.

    3.8. Невідкладно після виконання процедур митного контролю та перевірки внесених даних, зазначених у пункті 3.7 цього розділу, посадова особа митниці відправлення:

    вносить до ЄАІС інформацію про пропуск (дату та час перетину кордону);

    на основі занесених відомостей, використовуючи можливості програмно-інформаційних комплексів ЄАІС, роздруковує три примірники ПД або ЕПД.

    У разі залізничних перевезень працівник прикордонної передавальної станції проставляє на перевізних документах та кожному паперовому примірнику витягу з електронної копії ПД або ЕПД календарний штемпель станції відправлення, який свідчить про взяття залізницею солідарного зобов’язання щодо доставки до митниці призначення товарів (вантажів) та дотримання митних правил.

    Наявність в ЄАІС відмітки про пропуск свідчить про постановку на контроль за переміщенням у митниці відправлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у витягу з електронної копії ПД або ЕПД.

    3.9. Завершення митних формальностей в митниці відправлення здійснюється шляхом проставляння відбитка штампа ПМК на всіх примірниках поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів та всіх примірниках витягів з електронної копії ПД або ЕПД.

    Один примірник витягу з електронної копії ПД або ЕПД (примірник митниці відправлення) та за наявності паперовий примірник товаротранспортного документа, рахунку-фактури (інвойсу) або іншого документа, що вказує вартість товару, чи їх копії залишаються для зберігання у справах структурного підрозділу митниці відправлення.

    Два інші примірники витягу з електронної копії ПД або ЕПД (примірники перевізника та митниці призначення) та товаросупровідні (товаротранспортні) документи передаються перевізнику для доставки разом з товаром у митницю призначення.

    3.10. При ввезенні товарів, які були заявлені за однією ПД або ЕПД але перевозяться кількома транспортними засобами, митниця відправлення за допомогою ЄАІС здійснює облік кожної частини окремої партії шляхом унесення відповідної інформації до ЄАІС про кожну частину такої партії та формування окремого витягу з електронної копії ПД або ЕПД, до ввезення всієї партії в повному обсязі.

    3.11. При надходженні у митницю призначення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщувалися внутрішнім транзитом, декларант, уповноважена ним особа або перевізник подає до митниці призначення два примірники витягу з електронної копії ПД або ЕПД (примірники перевізника та митниці призначення) та наявні товаросупровідні (товаротранспортні) документи на товари, транспортні засоби комерційного призначення з відмітками митниці відправлення.

    3.12. Посадова особа митниці призначення:

    перевіряє цілісність та відповідність накладених на вантажний відсік комерційного транспортного засобу (вантажне місце), контейнер, цистерну, інше пристосування засобів забезпечення ідентифікації;

    проставляє у поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документах з відмітками митниці відправлення штамп ПМК;

    зазначає на витягу з електронної копії ПД або ЕПД (примірники перевізника та митниці призначення) дату та час надходження товарів, транспортних засобів комерційного призначення і завіряє цей запис особистим підписом та відбитком штампа ПМК;

    один примірник витягу з електронної копії ПД або ЕПД (примірник перевізника) та представлені товаросупровідні (товаротранспортні) документи повертає перевізнику або декларанту чи уповноваженій ним особі.

    У разі подальшого переміщення консолідованих товарів, які перебувають під митним контролем, в іншу митницю посадовою особою митниці призначення, яка проводила митні формальності з частиною товарів, що переміщувалася у складі цих товарів (митне оформлення, розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, на митному складі тощо), на витягу з електронної копії ПД або ЕПД (примірник перевізника) проставляється ще один штамп ПМК, який свідчить про закінчення часу, необхідного для здійснення операцій з частиною консолідованих товарів у цій митниці призначення.

    Примірник витягу з електронної копії ПД або ЕПД митниці призначення зберігається в справах митниці призначення не менш як протягом 1095 днів з дати доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митницю.

    3.13. Після виконання дій, передбачених у пункті 3.12 цього розділу, уповноважена посадова особа митниці призначення невідкладно вносить до ЄАІС відмітку про дату та час прибуття товарів, заявлених у ПД або ЕПД.

    3.14. Доставка у митницю призначення заявлених у ПД або ЕПД товарів може здійснюватися окремими партіями. У цьому разі ведеться облік фактичної доставки товарів, що входять до складу заявленої та/або пропущеної за однією ПД або ЕПД партії. Для цього використовуються можливості програмних засобів ЄАІС.

    3.15. Наявність в ЄАІС відмітки про прибуття є підставою для зняття з контролю за переміщенням у митниці відправлення зазначених у витягу з електронної копії ПД або ЕПД товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

    3.16. Інформація про операції з товарами (частиною товарів), заявленими за ПД або ЕПД, що надійшли у митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено (розміщено на складах тимчасового зберігання, розміщено на складах митних органів, вилучено правоохоронними органами), а також реквізити документів, на підставі яких проводилися ці операції, протягом доби після їх проведення передаються посадовою особою митниці призначення до ЄАІС.

    3.17. Інформація про завершення митного оформлення товарів (частини товарів), заявлених за ПД або ЕПД у відповідний митний режим за додатковою декларацією (митною декларацією, заявою щодо митного оформлення товарів без застосування митної декларації), невідкладно передається посадовою особою митниці призначення, яка проводила це оформлення, до ЄАІС.

    Обов’язковою умовою контролю за повнотою декларування товарів є наявність номера цієї ПД або ЕПД у графі 40 додаткової декларації, в інших випадках номер ДКПТ зазначається в графі 44 відповідної митної декларації.

    ПД або ЕПД та додаткова декларація (митна декларація або інший документ, який її замінює) обов’язково повинні бути оформлені одним митним органом.

    3.18. При надходженні у митницю призначення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщувалися прохідним транзитом, декларант, уповноважена ним особа або перевізник подає до митниці призначення два примірники витягу з електронної копії ПД або ЕПД (примірники перевізника та митниці призначення) та наявні товаросупровідні (товаротранспортні) документи на товари, транспортні засоби комерційного призначення з відмітками митниці відправлення. Посадові особи митниці призначення виконують митні формальності згідно з пунктами 4.5 — 4.9 розділу IV цього Порядку.

    Підставою для пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України є товаросупровідні (товаротранспортні) документи на товари, транспортні засоби комерційного призначення та примірник витягу з електронної копії ПД або ЕПД митниці призначення, засвідчені ОНП посадової особи митниці призначення.

    Дата фактичного вивезення товарів та фактична кількість вивезених товарів, стан недоторканності накладеного митного забезпечення (пломб), інші примітки і результати митного контролю зазначаються посадовою особою митниці призначення на звороті примірника витягу з електронної копії ПД або ЕПД митниці призначення.


    3.19. Рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення за ПД або ЕПД без пред’явлення їх митниці призначення або після прибуття їх у митницю призначення невідкладно вноситься уповноваженою посадовою особою митниці призначення до ЄАІС. При цьому ПД або ЕПД повинна містити всю необхідну для цього інформацію відповідно до заявленого митного режиму.

    Наявність в ЄАІС рішення митниці призначення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред’явлення їх митниці призначення за ПД або ЕПД є підставою для зняття зазначених у витягу з електронної копії ПД або ЕПД товарів, транспортних засобів комерційного призначення з контролю за переміщенням у митниці відправлення.

IV. Митні формальності при здійсненні транзитних переміщень товарів, транспортних засобів комерційного призначення з використанням митної декларації

    4.1. Для здійснення контролю за транзитним перевезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу юридичними та фізичними особами у:

    1) вантажних відправленнях;

    2) супроводжуваному багажі;

    3) несупроводжуваному багажі;

    4) ручній поклажі,

    як ДКПТ може використовуватися митна декларація (далі — МД), подана митниці відправлення на паперовому носії або у формі електронного документа (далі — ЕМД).

    МД на паперовому носії супроводжується її електронною копією.

    4.2. Під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, заявлених у МД або ЕМД, посадова особа митниці відправлення:

    перевіряє відповідність відомостей, зазначених у представлених до митного оформлення товаросупровідних (товаротранспортних) документах, товару та транспортного засобу комерційного призначення відомостям, зазначеним у МД або ЕМД;

    перевіряє застосування одного із способів забезпечення сплати митних платежів, а також правильність нарахування цих платежів у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з питань забезпечення сплати митних платежів;

    у разі потреби вносить у відповідну графу МД або ЕМД ідентифікаційні ознаки засобів забезпечення ідентифікації, які застосовані митним органом відправлення;

    за відсутності зауважень в установленому порядку присвоює МД або ЕМД реєстраційний номер та проставляє на всіх примірниках МД і всіх наявних паперових примірниках товаросупровідних (товаротранспортних) документів відбитки відповідних митних забезпечень.

    У разі залізничних перевезень працівник залізничної станції проставляє на перевізних документах та кожному примірнику МД календарний штемпель станції відправлення, який свідчить про взяття залізницею солідарного зобов’язання щодо доставки у митницю призначення товарів (вантажів) та дотримання митних правил.

    4.3. Електронна копія МД або ЕМД в автоматичному режимі ставиться на контроль за переміщенням у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС після її надходження до ЄАІС.

    4.4. Після завершення митних формальностей посадова особа митниці відправлення залишає для контролю у справах митниці один примірник МД та за наявності паперовий примірник товаротранспортного документа, рахунку-фактури (інвойсу) (за наявності) або іншого документа, в якому вказується вартість товару чи їх копії.

    Аркуш з позначенням «4/5» МД прямує разом з товаром та товаросупровідними (товаротранспортними) документами у митницю призначення.

    4.5. При надходженні у митницю призначення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщувалися прохідним транзитом, посадова особа цієї митниці:

    проставляє у поданих декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником товаросупровідних (товаротранспортних) документах та на аркуші з позначенням «4/5» МД з відмітками митниці відправлення штамп ПМК;

    в оперативному режимі перевіряє наявність електронної копії МД або ЕМД в ЄАІС;

    перевіряє відповідність відомостей, зазначених у товаросупровідних (товаротранспортних) документах, відомостям, зазначеним в електронній копії МД або ЕМД, та за рішенням митниці призначення фактичну наявність товарів (кількість, номенклатуру і стан);

    повідомляє митницю відправлення про доставку товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митниці призначення шляхом внесення до ЄАІС інформації про прибуття, а саме про:

    фактичну кількість товарів, яка надійшла, в основних одиницях виміру;

    фактичну дату та час надходження товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

    номер ПМК посадової особи, що здійснювала митний контроль цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

    4.6. За відсутності зауважень посадова особа митниці призначення приймає рішення про пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, проставляє на всіх примірниках товаросупровідних (товаротранспортних) документів та аркуші з позначенням «4/5» МД відбиток ОНП.

    Товаросупровідні (товаротранспортні) документи з відбитком ОНП повертаються перевізнику.

    Після пропуску товарів за межі митної території України посадова особа митниці призначення на аркуші з позначенням «4/5» МД зазначає дату фактичного вивезення товарів та фактичну кількість вивезених товарів, стан недоторканності накладеного митного забезпечення (пломб), інші примітки і результати митного контролю та негайно вносить до ЄАІС інформацію про пропуск товарів, а саме:

    код пункту пропуску митниці призначення, через який здійснюється вивезення товару за межі митної території України;

    номер посвідчення та номер ОНП посадової особи, яка здійснила пропуск цього товару;

    відомості про фактично пропущену кількість товару в основних одиницях виміру;

    відомості про види, назву та номери транспортних засобів комерційного призначення, які фактично переміщують товари через митний кордон України, якщо такі відомості відмінні від зазначених у МД або ЕМД.

    4.7. Після виконання митних формальностей аркуш з позначенням «4/5» МД долучається посадовою особою митниці призначення до справ митного органу.

    4.8. Контроль за прибуттям і вивезенням товарів, які задекларовані за однією МД або ЕМД, але переміщуються декількома транспортними засобами комерційного призначення, здійснюється у порядку, визначеному пунктами 4.5 — 4.7 цього розділу. При цьому облік кожної окремої частини задекларованої у МД або ЕМД партії товарів, що прибуває та вивозиться за межі митної території України, здійснюється митницею призначення шляхом унесення до ЄАІС відомостей про кількість, дату, час прибуття та вивезення кожної подрібненої партії товарів.

    Крім цього, на звороті аркуша з позначенням «4/5» МД, вилученого під час пропуску першої частини подрібненої партії товарів, посадовою особою митниці призначення вчиняється запис:

    дата вивезення / кількість / залишок квоти / підпис посадової особи.

    Такий запис обов’язково засвідчується відбитком ОНП.

    4.9. Пропуск товарів через митний кордон України здійснюється у кількості, що не перевищує кількості товарів, зазначеної у графі 38 МД або ЕМД.

    4.10. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, щодо яких в ЄАІС внесено рішення про зміну митного режиму, знімаються з контролю за переміщенням у митниці відправлення.

    Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рішення про зміну митного режиму, протягом доби від дати прийняття такого рішення вносить до ЄАІС реквізити оформленої МД або ЕМД.

    4.11. При надходженні в митницю призначення, розташовану на митній території України, товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщувалися внутрішнім транзитом, декларант, уповноважена ним особа або перевізник подає аркуш з позначенням «4/5» МД та товаросупровідні документи на товари, транспортні засоби комерційного призначення з відмітками митниці відправлення.

    Посадові особи митниці призначення виконують митні формальності згідно з пунктами 3.12 — 3.17 розділу III цього Порядку.

    4.12. При надходженні у митницю призначення та вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених у митні режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території, посадові особи митниці призначення виконують митні формальності згідно з пунктами 4.5 — 4.9 цього розділу.

    Товари, транспортні засоби комерційного призначення, оформлені за МД або ЕМД для вивезення за межі митної території України, також знімаються з контролю в ЄАІС у разі внесення митним органом, яким визнано цю митну декларацію недійсною, до ЄАІС реквізитів документа, на підставі якого прийнято рішення про визнання її недійсною.

V. Митні формальності при здійсненні транзитних переміщень з використанням періодичної митної декларації

    5.1. Для здійснення контролю за перевезенням товарів автомобільним або залізничним транспортом із застосуванням періодичної митної декларації (далі — ПМД) як ДКПТ може використовуватися ПМД, а при вивезенні товарів за межі митної території України (зокрема в митному режимі транзиту) — Реєстр номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документів (далі — Реєстр), подані митному органу на паперовому або електронному носії.

    ПМД та Реєстр у формі документа на паперовому носії супроводжуються їхніми електронними копіями.

    5.2. Електронні копії ПМД або Реєстру (ПМД або Реєстр у формі електронного документа) ставляться на контроль у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС в автоматичному режимі після їх надходження в ЄАІС.

    5.3. У разі ввезення товарів в Україну за ПМД митні формальності виконуються відповідно до розділу III цього Порядку, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з питань забезпечення сплати митних платежів, — із застосуванням одного із способів забезпечення сплати митних платежів.

    При цьому відомості про перевізника, кількість ввезених товарів, транспортні засоби комерційного призначення, товаротранспортні документи та рахунок-фактуру (інвойс) (за наявності) або інший документ, в якому вказується вартість товару, вносяться митним органом відправлення до ЄАІС за номером ПМД або ЕПМД. Витяги роздруковуються з електронної копії ПМД або ЕПМД.

    5.4. У разі застосування Реєстрів для здійснення митного контролю й оформлення товарів, що вивозяться за ПМД, при надходженні товарів до митниці призначення посадова особа цієї митниці:

    перевіряє відповідність відомостей, зазначених у товаросупровідних (товаротранспортних) документах, відомостям, зазначеним у електронних копіях ПМД та Реєстру (ПМД або Реєстр у формі електронного документа), та, за рішенням митниці призначення, фактичну наявність товарів (кількість, номенклатуру і стан);

    невідкладно повідомляє митницю відправлення про надходження товарів у митницю призначення шляхом внесення до ЄАІС інформації про прибуття, а саме про:

    фактичну кількість товарів, яка надійшла, в основних одиницях виміру;

    фактичну дату та час надходження товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

    номер ПМК посадової особи, яка здійснювала митний контроль цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

    5.5. Невідкладно після здійснення пропуску за межі митної території України товарів (частини товарів) посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, вносить до ЄАІС інформацію про пропуск, а саме:

    відомості про фактично пропущену кількість товару в основних одиницях виміру;

    номер посвідчення та номер ОНП посадової особи, яка здійснила пропуск цих товарів;

    дату і час перетину митного кордону.

    5.6. Загальна кількість товарів, переміщених через митний кордон України на підставі ПМД протягом строку її дії, не може перевищувати кількості товарів, зазначеної у графі 38 ПМД.

    5.7. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, щодо яких в ЄАІС внесено рішення про зміну митного режиму, знімаються з контролю за переміщенням у митниці відправлення.

    Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рішення про зміну митного режиму, протягом доби від прийняття такого рішення вносить до ЄАІС реквізити оформленої МД або ЕМД.

VI. Митні формальності при здійсненні транзитних переміщень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення

    6.1. Дія цього розділу не поширюється на товари:

    для яких надання митним органам забезпечення сплати митних платежів є обов’язковим, якщо сума митних платежів, що підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг, перевищує суму, еквівалентну 60000 євро у гривнях у перерахунку за курсом, установленим Національним банком України на день подання книжки МДП до оформлення;

    при переміщенні яких умови Конвенції МДП не виконуються або книжка МДП не прийнята до оформлення митницею відправлення.

    6.2. Для здійснення контролю за переміщенням товарів, які перевозяться на умовах Конвенції МДП та ввозяться на митну територію України з будь-якою метою (зокрема прохідним транзитом через територію України), як ДКПТ може використовуватися книжка МДП.

    Якщо в складі партії товарів є підакцизні товари або товари, що підлягають експортному контролю, пропуск на митну територію України всієї партії товарів проводиться за відсутності ознак порушення митних правил з використанням митних декларацій та товаросупровідних (товаротранспортних) документів.

    Якщо у частині дорожнього транспортного засобу (зчепу транспортних засобів), яким переміщуються товари, міститься партія товарів, не зазначена у вантажному маніфесті книжки МДП, то пропуск цієї партії товарів на митну територію України проводиться за відсутності ознак порушення митних правил з використанням митних декларацій та товаросупровідних (товаротранспортних) документів.

    6.3. Митні формальності під час заміни транспортного засобу, зміни засобів ідентифікації, перевантаження товарів, внесення інформації про втрату товарів виконуються відповідно до законодавства з питань реалізації положень Конвенції МДП та вимог розділу II цього Порядку.

    6.4. Для здійснення контролю за транзитним переміщенням товарів на умовах Конвенції МДП декларант або уповноважена ним особа подає посадовій особі митниці відправлення книжку МДП, товаросупровідні (товаротранспортні) документи та відомості в електронному вигляді, джерелом яких є графи книжки МДП та товаросупровідні (товаротранспортні) документи на товари (далі — електронні відомості).

    Електронні відомості повинні містити таку інформацію:

    тип документа та напрямок переміщення (ТР 80 МДП — для товарів, що переміщуються прохідним транзитом, або ТР 81 МДП — для товарів, що переміщуються внутрішнім транзитом);

    серію та номер книжки МДП;

    номер сторінки книжки МДП;

    ідентифікаційний номер держателя книжки МДП, який відповідно до норм Конвенції МДП присвоюється держателю гарантійним об’єднанням країни реєстрації та вказується у графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та графі 4 відривних аркушів;

    реєстраційні номери транспортних засобів, якими переміщуються транзитні товари;

    найменування перевізника;

    місцезнаходження перевізника;

    прізвище, ініціали, серію та номер паспорта особи, яка здійснює перевезення;

    найменування митного органу і дев’ятизначний код пункту пропуску митниці відправлення, через який здійснюється ввезення товару на митну територію України, згідно з Класифікатором митних органів їх структурних підрозділів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (далі — Класифікатор митних органів);

    найменування митного органу і дев’ятизначний код пункту пропуску митниці призначення, через який здійснюється вивезення товару за межі митної території України, згідно з Класифікатором митних органів — у разі переміщення прохідним транзитом, а у разі ввезення на митну територію України товарів та їх переміщення внутрішнім транзитом — найменування митного органу і відомості про місце доставки згідно з Переліком місць доставки, ведення якого передбачено наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 646 «Про місця доставки товарів транспортними засобами», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 2012 року за N 1052/21364 (далі — Перелік місць доставки);

    найменування та місцезнаходження відправника;

    найменування та місцезнаходження одержувача;

    код країни відправлення (зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державного комітету статистики від 22 грудня 2010 року N 527 (далі — Класифікація країн світу));

    код країни призначення (зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації країн світу);

    реквізити товаротранспортного документа та рахунку-фактури (інвойсу) (за наявності) або іншого документа, в якому вказується вартість товару;

    товарну позицію згідно з УКТ ЗЕД, зазначену у товаросупровідних документах, назву товару, його вартість, вагу брутто, кількість вантажних місць;

    прізвище, ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті) декларанта, якщо товари декларуються декларантом, або уповноваженої особи, якщо товари декларуються особою, уповноваженою на це декларантом.

    Якщо товари, що переміщуються через митний кордон України, декларуються митним брокером, додатково зазначаються серія й номер ліцензії на провадження митної брокерської діяльності та дата її видачі, прізвище, ініціали особи агента з митного оформлення або митного брокера — громадянина-підприємця, а також номер її телефону.

    6.5. При переміщенні консолідованих вантажів прохідним транзитом інформація про відправника, одержувача, коди країни відправлення та країни призначення, реквізити товаросупровідних (товаротранспортних) документів, товарну позицію згідно з УКТ ЗЕД, назву товару, його вартість, вагу брутто, кількість вантажних місць зазначається в електронних відомостях та вноситься до ЄАІС за кожною партією товарів окремо.

    При переміщенні консолідованих вантажів внутрішнім транзитом з пункту пропуску, розташованого на державному кордоні України, митниці відправлення до митниці призначення, розташованої на митній території України, інформація про одержувача, коди країн відправлення, реквізити товаросупровідних (товаротранспортних) документів, товарну позицію згідно з УКТ ЗЕД, назву товару, його вартість, вагу брутто, кількість вантажних місць, найменування митного органу і відомості про місце доставки згідно з Переліком місць доставки зазначаються в електронних відомостях та ставляться на контроль за переміщенням в ЄАІС за кожною партією товарів окремо.

    За умови переміщення у складі однієї партії однорідних товарів інформація про назву цих товарів, вагу брутто, кількість вантажних місць зазначається в електронних відомостях з вантажного маніфесту книжки МДП, а інформація про вартість товарів — з інших товаросупровідних документів.

    У разі переміщення у складі однієї партії товарів, що не є однорідними, ці товари групуються на рівні товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД. Інформація про кожну групу товарів зазначається в електронних відомостях з товаросупровідних документів окремо.

    6.6. Під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються на умовах Конвенції МДП, посадова особа митниці відправлення:

    перевіряє відповідність електронних відомостей про товар та транспортний засіб комерційного призначення відомостям, зазначеним у представлених до митного оформлення товаросупровідних (товаротранспортних) документах, книжці МДП;

    перевіряє цілісність та відповідність даних про митні забезпечення митних служб інших держав даним, зазначеним у наданих товаросупровідних (товаротранспортних) документах;

    у разі потреби вносить у відповідне поле електронних відомостей ідентифікаційні ознаки засобів забезпечення ідентифікації, які застосовані митним органом відправлення;

    вносить у відповідне поле електронних відомостей номер службового посвідчення та номер ОНП посадової особи митниці відправлення, яка здійснила митний контроль цього товару, транспортного засобу комерційного призначення.

    Після проведення митного оформлення книжки МДП електронні відомості в автоматичному режимі ставляться на контроль за переміщенням у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС.

    6.7. Товаросупровідні (товаротранспортні) документи з відбитком штампа ПМК та оформлена Книжка МДП повертаються перевізнику.

    За наявності примірник товаротранспортного документа, рахунку-фактури (інвойсу) (за наявності) або іншого документа, в якому вказується вартість товару, чи їх копії зберігаються у справах митниці відправлення не менш як протягом 1095 днів з дати доставки товарів до митниці призначення (у разі недоставки — з дня складання протоколу про порушення митних правил).

    6.8. При надходженні у пункт пропуску через державний кордон України митниці призначення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщувалися прохідним транзитом, посадова особа цієї митниці перевіряє відповідність відомостей, зазначених у товаросупровідних (товаротранспортних) документах, відомостям, унесеним митницею відправлення до ЄАІС, та за рішенням митниці призначення фактичну наявність товарів (кількість, номенклатуру і стан).

    У разі відповідності даних про товари, зазначених в ЄАІС, даним, зазначеним у товаросупровідних (товаротранспортних) документах, книжці МДП та самим товарам посадова особа митниці призначення проставляє в товаросупровідних (товаротранспортних) документах, книжці МДП з відмітками митниці відправлення відбиток штампа ПМК і вносить до ЄАІС відмітку про надходження товарів у митницю призначення, а саме:

    фактичну кількість товарів, яка надійшла, в основних одиницях виміру;

    фактичну дату та час надходження товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

    номер ПМК посадової особи, яка здійснювала митний контроль цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

    6.9. Митниця призначення здійснює пропуск за межі митної території України товарів у повному обсязі за винятком:

    частини партії товарів, яка була втрачена, що підтверджено документально;

    товарів, щодо яких було прийнято рішення про зміну митного режиму, про що внесено інформацію в ЄАІС.

    6.10. Після пропуску товарів за межі митної території України посадова особа митниці призначення одразу вносить до ЄАІС таку інформацію:

    код пункту пропуску митниці призначення, через який здійснюється вивезення товару за межі митної території України;

    номер посвідчення та номер ОНП посадової особи, що здійснила пропуск цього товару;

    відомості про фактично пропущену кількість товару в основних одиницях виміру;

    відомості про реєстраційний номер транспортного засобу комерційного призначення, який фактично переміщує товари через митний кордон України, якщо такі відомості відмінні від зазначених в електронних відомостях.

    6.11. У разі відсутності в ЄАІС на момент надходження до митниці призначення товарів, транспортних засобів комерційного призначення інформації про ці товари та транспортні засоби комерційного призначення їх митний контроль та пропуск за межі митної території України здійснюються на підставі товаросупровідних (товаротранспортних) документів з відмітками митниці відправлення.

    Митниця призначення засобами зв’язку невідкладно повідомляє митницю відправлення про зазначені обставини з метою внесення відповідної інформації до ЄАІС посадовою особою митниці відправлення.

    6.12. При надходженні до митниці призначення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які ввезенні на митну територію України та переміщені територією України внутрішнім транзитом, декларант, уповноважена ним особа або перевізник подає до митниці призначення книжку МДП та товаросупровідні (товаротранспортні) документи на товари, транспортні засоби комерційного призначення.

    На книжці МДП, товаросупровідних (товаротранспортних) документах з відміткою митниці відправлення уповноважена посадова особа митниці призначення проставляє штамп ПМК і виконує митні формальності згідно з пунктами 3.12 — 3.17 розділу III цього Порядку та законодавством з питань реалізації положень Конвенції МДП.

    При цьому інформація з контролю за переміщенням товарів вноситься до електронних відомостей в ЄАІС за серією та номером книжки МДП.

    6.13. Держатель книжки МДП може здійснювати переміщення товарів територією України прохідним транзитом на умовах Конвенції МДП із застосуванням МДП-ЕПД.

    Для здійснення такого переміщення держатель книжки МДП (або уповноважена ним особа) до або після відправлення товарів з місця завантаження створює МДП-ЕПД за формою та у форматі, що встановлені МСАТ.

    Одній книжці МДП повинно відповідати одне МДП-ЕПД.

    6.13.1. Держатель книжки МДП (або уповноважена ним особа) надсилає електронне повідомлення МДП-ЕПД до МСАТ.

    Держатель книжки МДП має право на внесення змін до надісланих ним до МСАТ МДП-ЕПД. Такі зміни повинні відповідати змінам паперового примірника книжки МДП. Зміни вносяться відповідно до вимог Конвенції МДП та надсилаються до МСАТ.

    Для визнання МДП-ЕПД недійсним держатель книжки МДП (або уповноважена ним особа) надсилає відповідне повідомлення до МСАТ.

    6.13.2. До ЄАІС вносяться від МСАТ в електронному вигляді:

    МДП-ЕПД з присвоєними тимчасовими ідентифікаційними номерами;

    зміни до МДП-ЕПД, розміщених в ЄАІС;

    інформація про визнання недійсними МДП-ЕПД, розміщених в ЄАІС.

    6.13.3. Внесення змін до МДП-ЕПД, розміщених в ЄАІС, або визнання їх недійсними допускається лише до початку переміщення митною територією України транзитних товарів з використанням цих МДП-ЕПД.

    6.13.4. Інформація МДП-ЕПД повинна ідентифікуватись як інформація з конкретної книжки МДП.

    6.13.5. При поданні перевізником книжки МДП до митниці відправлення посадова особа митниці відправлення за серією та номером книжки МДП проводить зчитування за допомогою сканера штрих-коду, який містить серію та номер книжки МДП, після чого проводить автоматичний пошук за зазначеними реквізитами в ЄАІС МДП-ЕПД.

    6.13.6. У разі відповідності інформації у МДП-ЕПД даним, зазначеним у книжці МДП, митниця відправлення приймає МДП-ЕПД до оформлення, ЄАІС автоматично присвоює цій МДП-ЕПД постійний ідентифікаційний номер та формує витяг з МДП-ЕПД.

    На всіх товаросупровідних (товаротранспортних) документах проставляється відповідно до напрямку переміщення відбиток штампа ПМК і такі товаросупровідні (товаротранспортні) документи повертаються перевізнику.

    За наявності примірники товаротранспортного документа, рахунку-фактури (інвойсу) (за наявності) або іншого документа, в якому вказується вартість товару, чи їх копії зберігаються у справах митниці відправлення не менш як протягом 1095 днів з дати доставки товарів до митниці призначення (у разі недоставки — з дня складання протоколу про порушення митних правил).

    6.13.7. Невідповідність інформації у МДП-ЕПД даним, зазначеним у книжці МДП, є підставою для відмови митним органом у митному оформленні транзиту товарів із застосуванням МДП-ЕПД.

    6.13.8. При надходженні товарів до митниці призначення посадова особа митниці призначення перевіряє відповідність відомостей, зазначених у товаросупровідних (товаротранспортних) документах, та/або самих товарів відомостям у витягу з МДП-ЕПД з присвоєним митницею відправлення номером в ЄАІС.

    6.13.9. У разі відповідності даних МДП-ЕПД даним про товари, зазначеним у товаросупровідних (товаротранспортних) документах, та/або самим товарам митниця призначення здійснює пропуск товарів за межі митної території України.

    6.13.10. Після пропуску товарів за межі митної території України посадова особа митниці призначення формує електронне повідомлення в ЄАІС щодо фактичного вивезення товару за МДП-ЕПД.

    6.13.11. У разі відсутності дійсного МДП-ЕПД в ЄАІС Державної митної служби України пропуск товарів здійснюється згідно з вимогами пунктів 6.5 — 6.12 цього розділу.

    6.14. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, щодо яких до ЄАІС внесено рішення про зміну митного режиму, знімаються з контролю за переміщенням у митниці відправлення.

    Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рішення про зміну митного режиму, протягом доби від прийняття такого рішення вносить до ЄАІС реквізити оформленої МД або ЕМД.

VII. Митні формальності при здійсненні транзитних переміщень товарів з використанням залізничної накладної ЦІМ (СІМ), або накладної УМВС (СМГС), або накладної ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС)

    7.1. Дія цього розділу поширюється на товари, які:

    ввозяться на митну територію України залізничним транспортом та переміщуються територією України прохідним транзитом або в межах одного пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон України та вивозяться за її межі залізничним транспортом;

    ввозяться на митну територію України залізничним транспортом та переміщуються територією України прохідним транзитом з перевалкою у морських (річкових) портах України і подальшим їх вивезенням за межі митної території України водним транспортом;

    ввозяться на митну територію України морським (річковим) транспортом з перевалкою у морських (річкових) портах України та подальшим їх вивезенням за межі митної території України залізничним транспортом;

    ввозяться на митну територію України залізничним транспортом та переміщуються цією територією внутрішнім транзитом з метою подальшого їх поміщення у відповідний митний режим.

    При цьому залізнична накладна ЦІМ (СІМ) (далі — накладна ЦІМ), або накладна УМВС (СМГС) (далі — накладна УМВС), або накладна ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС) (далі — накладна ЦІМ/УМВС) супроводжують вказане переміщення протягом усього шляху слідування.

    7.2. Пропуск на митну територію України підакцизних товарів та товарів, що підлягають експортному контролю, здійснюється з використанням митних декларацій.

    7.3. Товари, що прямують від одного відправника на адресу одного одержувача та перевозяться за декількома накладними ЦІМ, УМВС або ЦІМ/УМВС, можуть оформлюватись за одним ДКПТ.

    Як ДКПТ використовується накладна ЦІМ, або накладна УМВС, або накладна ЦІМ/УМВС та відомості в електронному вигляді, що містять інформацію з окремих граф цих накладних і додаткові відомості, потрібні для здійснення митного контролю й наявні в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на товари (далі — електронні відомості).

    ДКПТ може подаватися митниці відправлення у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

    7.4. Митні формальності у разі аварії або дії обставин непереборної сили, перевантаження товарів, заміни транспортного засобу, зміни засобів ідентифікації виконуються відповідно до вимог розділу II цього Порядку та вимог законодавства з питань державної митної справи.

    7.5. Посадові особи митного органу і працівники прикордонної передавальної станції проводять перевірку кількості та номерів залізничних транспортних засобів, що надходять, цілісності пломб, запірно-пломбувальних пристроїв, стану збереження товарів на відкритому рухомому складі в порядку і строки, встановлені технологічною схемою роботи станції, погодженою з відповідним митним органом та органом охорони державного кордону.

    Про всі виявлені такою перевіркою невідповідності станції залізниць складають акт загальної форми. В акті також зазначається прізвище та проставляється підпис посадової особи митного органу, яка брала участь у перевірці. У випадках, передбачених міжнародними договорами, пунктом 129 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року N 457, та Правилами складання актів (стаття 129 Статуту), затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 року N 334, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 08 липня 2002 року за N 567/6855, складається комерційний акт. Копії актів надаються митниці відправлення.

    7.6. У пункті пропуску (пункті контролю) посадовій особі митниці відправлення декларантом або уповноваженою ним особою подаються:

    накладна ЦІМ, або накладна УМВС, або накладна ЦІМ/УМВС;

    два роздрукованих примірники електронних відомостей, завірені календарним штемпелем залізничної станції, що прийняла товари до перевезення, та їх електронна копія;

    рахунок-фактура (за наявності), інші документи, в яких вказуються вартість товару, пакувальний лист (специфікація), передатна відомість з відмітками залізниці та інших контрольних служб.

    Наявність на оригіналі накладної ЦІМ, або накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС і на роздрукованому примірнику електронних відомостей однієї з наведених накладних календарного штемпеля залізничної станції, яка прийняла товари до перевезення, є свідченням узяття залізницею солідарного зобов’язання про дотримання митних правил, установлених законодавством України.

    7.7. Посадова особа митниці відправлення в межах своєї компетенції:

    перевіряє правильність заповнення електронних відомостей, їх роздрукованих примірників і відповідність унесеної до них інформації згідно з поданими до оформлення товаросупровідними (товаротранспортними) документами;

    присвоює роздрукованим примірникам та електронним відомостям реєстраційний номер.

    7.8. Після здійснення митних формальностей посадова особа митниці відправлення:

    на всіх примірниках товаросупровідних (товаротранспортних) документів, накладній ЦІМ, або накладній УМВС, або накладній ЦІМ/УМВС та на роздрукованих примірниках електронних відомостей проставляє у встановленому порядку відбиток штампа ПМК, у разі потреби заносить інформацію про накладене митне забезпечення на транспортні засоби. При цьому відбиток ОНП на залізничній накладній є дозволом на відправлення товарів у митницю призначення;

    повертає декларанту оригінали поданих до оформлення документів і другий роздрукований примірник електронних відомостей.

    7.9. Оформлені електронні відомості в автоматичному режимі ставляться на контроль за переміщенням у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС.

    7.10. Роздрукований примірник електронних відомостей, копія накладної ЦІМ, або накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС та рахунок-фактура (інвойс) (за наявності) або інший документ, в якому вказується вартість товару, з відмітками залізниці, митниці відправлення та інших контрольних служб зберігаються у справах митниці відправлення не менш як протягом 1095 днів з дати доставки товарів до митниці призначення (у разі недоставки — з дня складання протоколу про порушення митних правил).

    7.11. При надходженні в митницю призначення товарів, які переміщувалися територією України прохідним транзитом, посадова особа цієї митниці після отримання товаросупровідних (товаротранспортних) документів від працівників залізниці:

    проставляє відбиток штампа ПМК на накладній ЦІМ, або накладній УМВС, або накладній ЦІМ/УМВС, другому примірнику електронних відомостей та товаросупровідних (товаротранспортних) документах з відмітками митниці відправлення;

    перевіряє відповідність відомостей, зазначених у залізничній накладній та товаросупровідних (товаротранспортних) документах, відомостям, зазначеним в електронних відомостях, що містяться в ЄАІС, та, за рішенням митниці призначення, — фактичну наявність товарів (кількість, номенклатуру і стан);

    повідомляє митницю відправлення про надходження товарів, транспортних засобів комерційного призначення в митницю призначення шляхом внесення до ЄАІС інформації про прибуття, а саме:

    фактичну кількість товарів, яка надійшла, в основних одиницях виміру;

    фактичну дату та час надходження товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

    номер ПМК посадової особи, яка здійснювала митний контроль цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

    7.12. За відсутності зауважень посадова особа митниці призначення приймає рішення про пропуск товарів через митний кордон України, проставляє на всіх примірниках товаросупровідних (товаротранспортних) документів, накладній ЦІМ, або накладній УМВС, або накладній ЦІМ/УМВС та роздрукованому примірнику електронних відомостей відбиток ОНП.

    Після прийняття рішення про пропуск товарів через митний кордон України залізничні накладні та товаросупровідні документи повертаються посадовій особі залізниці, а другий роздрукований примірник електронних відомостей і примірник передатної відомості залишаються у справах митниці призначення.

    7.13. Після пропуску товарів (частини товарів) через митний кордон України посадова особа митниці призначення вносить інформацію про пропуск товарів до ЄАІС, а саме:

    код пункту пропуску митниці призначення, через який здійснюється вивезення товару за межі митної території України;

    номер посвідчення та номер ОНП посадової особи, яка здійснила пропуск цього товару;

    відомості про фактично пропущену кількість товару в основних одиницях виміру;

    відомості про номери транспортних засобів, які фактично переміщують товари через митний кордон України.

    7.14. У разі відсутності в ЄАІС електронних відомостей на момент надходження у митницю призначення товарів, які переміщувалися територією України прохідним транзитом, митний контроль та пропуск цих товарів через митний кордон України здійснюються на підставі товаросупровідних (товаротранспортних) документів, накладної ЦІМ, або накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС з відмітками митниці відправлення.

    При цьому митниця призначення засобами оперативного зв’язку невідкладно повідомляє митницю відправлення про зазначені обставини з метою внесення відповідної інформації до ЄАІС.

    7.15. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, щодо яких до ЄАІС внесено рішення про зміну митного режиму, знімаються з контролю за переміщенням у митниці відправлення.

    Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рішення про зміну митного режиму, протягом доби від прийняття такого рішення вносить до ЄАІС реквізити оформленої МД або ЕМД.

    7.16. При надходженні товарів, які переміщувалися внутрішнім транзитом до митниці призначення, працівник залізниці або декларант, чи уповноважена ним особа подає до митниці призначення товаросупровідні (товаротранспортні) документи та другий примірник роздрукованих електронних відомостей.

    На залізничній накладній, роздрукованому примірнику електронних відомостей та товаросупровідних документах з відміткою митниці відправлення посадова особа митниці призначення проставляє штамп ПМК та виконує митні формальності згідно із пунктами 3.12 — 3.17 розділу III цього Порядку.

    7.17. Графи електронних відомостей заповнюються декларантом чи уповноваженою ним особою аналогічно порядку заповнення відповідних граф оригіналів залізничних накладних, а також особливостей заповнення окремих граф електронних відомостей, наведених у пункті 7.20 цього розділу.

    7.18. Посадовою особою митниці відправлення заповнюється графа 99 електронних відомостей накладної ЦІМ або графа 26 електронних відомостей накладних УМВС або ЦІМ/УМВС та їх роздрукованих примірників. Відповідні графи оригіналів таких накладних заповнюються декларантом чи уповноваженою ним особою.

    Реєстраційний номер електронних відомостей накладної ЦІМ або накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС проставляється декларантом або уповноваженою ним особою у графі 9 оригіналу накладної ЦІМ, або графі 23 оригіналу накладної УМВС, або графі 9 оригіналу накладної ЦІМ/УМВС.

    7.19. У разі оформлення одного ДКПТ на товари, що перевозяться за декількома накладними ЦІМ, УМВС або ЦІМ/УМВС і прямують від одного відправника на адресу одного одержувача, до графи 99 накладної ЦІМ, або графи 26 накладної УМВС, або графи 26 накладної ЦІМ/УМВС декларантом чи уповноваженою ним особою заносяться всі номери оригіналів залізничних накладних.

    7.20. Особливості заповнення окремих граф електронних відомостей накладної.

    З метою проведення митного контролю та митного оформлення посадовими особами митних органів України перевіряється заповнення таких граф електронних відомостей накладних:

    накладна ЦІМ — перевірка заповнення граф 1, 4, 9, 10, 18, 21, 24, 25, 30, 51, 62, 99.

    Графа 9 «Додатки до накладної»

    Зазначаються документи, подані при митному оформленні, та єдиний цифровий код, що надається Укрзалізницею залізничним експедиторським організаціям.

    Графа 21 «Найменування вантажу»

    Наводиться опис товару на рівні коду товарної позиції, зазначеного в графі 24 накладної. Зазначаються кількість товару та відомості про його упаковку й маркування.

    Якщо товари перевозяться в контейнерах, то проставляються кількість контейнерів та їх реєстраційні номери.

    Графа 24 «Код NHM»

    Зазначаються перші чотири знаки коду товару згідно з УКТ ЗЕД. Цей код записується без пропусків та інших розділових знаків.

    Графа 25 «Маса»

    У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 21 (вага брутто — це загальна вага товару, округлена до цілих величин за правилами округлення, уключаючи вагу упаковки).

    Графа 30 «Місце та дата перевідправки»

    Зазначається тип електронних відомостей накладної (ТР 80 ЦІМ — для товарів, що переміщуються прохідним транзитом, або ТР 81 ЦІМ — для товарів, що переміщуються внутрішнім транзитом).

    Графа 51 «Митне оформлення»

    Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митного органу і дев’ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарів за межі митної території України, а у разі ввезення на митну територію України товарів та їх переміщення внутрішнім транзитом — найменування митного органу, в якому закінчується переміщення товарів, і його дев’ятизначний код.

    Графа 62 «Ідентифікація відправлення»

    Зазначається назва країни відповідно до Класифікації країн світу, з якої товари були відправлені.

    Накладна УМВС — перевірка заповнення граф 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 46.

    Графа 3 «Станція відправлення»

    Зазначається назва країни відповідно до Класифікації країн світу, з якої товари були відправлені.

    Графа 7 «Прикордонні станції переходу»

    Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митного органу і дев’ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарів за межі митної території України, а у разі ввезення на митну територію України товарів та їх переміщення внутрішнім транзитом — найменування митного органу, в якому закінчується переміщення товарів, і його дев’ятизначний код.

    Графа 8 «Залізниця і станція призначення»

    Зазначається назва країни призначення відповідно до Класифікації країн світу.

    Графа 9 «Знаки, марки і номери»

    Зазначаються перші чотири цифри коду товару згідно з УКТ ЗЕД. Цей код записується без пропусків та інших розділових знаків.

    Графа 11 «Найменування вантажу»

    Наводиться опис товару на рівні коду товарної позиції, зазначеного в графі 9 залізничної накладної.

    Зазначаються кількість товару та відомості про його упаковку й маркування.

    Графа 13 «Маса (в кг), визначена відправником»

    У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 11 (вага брутто — це загальна вага товару, округлена до цілих величин за правилами округлення, уключаючи вагу упаковки).

    Графа 18 «Вид — категорія»

    Якщо товари перевозяться в контейнерах, то проставляються кількість контейнерів та їх номери.

    Графа 23 «Документи, додані відправником»

    Зазначаються документи, представлені при митному оформленні, та єдиний цифровий код, що надається Укрзалізницею залізничним експедиторським організаціям.

    Графа 25 «Відправка N»

    У першому підрозділі графи зазначається тип електронних відомостей накладної (ТР 80 УМВС — для товарів, що переміщуються прохідним транзитом, або ТР 81 УМВС — для товарів, що переміщуються внутрішнім транзитом).

    Накладна ЦІМ/УМВС — перевірка заповнення граф 1, 4, 9, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 37, 61.

    Графа 9 «Документи, додані відправником»

    Зазначаються документи, представлені при митному оформленні, та єдиний цифровий код, що надається Укрзалізницею залізничним експедиторським організаціям.

    Графа 20 «Найменування вантажу»

    Наводиться опис товару на рівні коду товарної позиції, зазначеного в графі 23 залізничної накладної.

    Зазначаються кількість товару та відомості про його упаковку й маркування.

    Якщо товари перевозяться в контейнерах, то проставляються кількість контейнерів та їх номери.

    Графа 23 «Код NHM»

    Зазначаються перші чотири знаки коду товару згідно з УКТ ЗЕД. Цей код записується без пропусків та інших розділових знаків.

    Графа 24 «Маса, визначена відправником»

    У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 20 (вага брутто — це загальна вага товару, округлена до цілих величин за правилами округлення, уключаючи вагу упаковки).

    Графа 30 «Місце та дата перевідправки»

    Зазначається тип електронних відомостей накладної (ТР 80 ЦІМ/УМВС — для товарів, що переміщуються прохідним транзитом, або ТР 81 ЦІМ/УМВС — для товарів, що переміщуються внутрішнім транзитом).

    Графа 61 «Митне оформлення»

    Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митного органу і дев’ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарів за межі митної території України, а у разі ввезення на митну територію України товарів та їх переміщення внутрішнім транзитом — найменування митного органу, в якому закінчується переміщення товарів, і його дев’ятизначний код.

    Графа 99 «Позначки митниці» накладної ЦІМ, або графа 26 «Відмітки митниці» накладної УМВС, або графа 26 «Позначки митниці» накладної ЦІМ/УМВС.

    Проставляється реєстраційний номер електронних відомостей накладної ЦІМ, або накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС, який формується за такою схемою:

 

ххххххххх
————
1
/хххх/
——-
2
хххххх
———,
3

 

    де 1 — дев’ятизначний код підрозділу митного оформлення митного органу згідно з Класифікатором митних органів;

    2 — цифри поточного року;

    3 — шестизначний порядковий номер у порядку зростання згідно з електронним журналом реєстрації електронних відомостей накладних ЦІМ, або накладних УМВС, або накладних ЦІМ/УМВС.

VIII. Митні формальності при здійсненні транзитних переміщень товарів з використанням авіаційної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading)

    8.1. Для здійснення контролю за переміщенням транзитом у межах одного пункту пропуску непідакцизних товарів залежно від виду транспорту як ДКПТ замість митної декларації можуть використовуватися авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading) та відомості в електронному вигляді, джерелом яких є графи паперових примірників авіаційної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading) та товаросупровідні (товаротранспортні) документи на товари (далі — електронні відомості).

    8.2. У пункті пропуску для авіаційного або морського сполучення посадовій особі митного органу декларантом або уповноваженою ним особою подається авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading), електронні відомості та (за наявності) рахунок-фактура або інші документи, в яких вказується вартість товару.

    8.3. Посадова особа митного органу:

    перевіряє відповідність електронних відомостей відомостям, зазначеним у поданих до оформлення авіаційній вантажній накладній (Air Waybill) або коносаменті (Bill of Lading) та товаросупровідних (товаротранспортних) документах;

    присвоює електронним відомостям реєстраційний номер, який формується за такою схемою:

 

ххххххххх
————
1
/хххх/
——-
2
хххххх
———,
3

 

    де 1 — дев’ятизначний код підрозділу митного оформлення митного органу згідно з Класифікатором митних органів;

    2 — цифри поточного року;

    3 — шестизначний порядковий номер у порядку зростання згідно з електронним журналом реєстрації електронних відомостей.

    8.4. Після здійснення митних формальностей згідно з пунктом 8.3 цього розділу посадова особа митниці відправлення:

    на примірниках товаросупровідних (товаротранспортних) документів, авіаційної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading) проставляє у встановленому порядку відбитки відповідних митних забезпечень. При цьому відбиток ОНП на авіаційній вантажній накладній (Air Waybill) або коносаменті (Bill of Lading) є дозволом на відправлення товарів;

    повертає декларанту або іншій уповноваженій особі подані до митного оформлення документи.

    8.5. Електронні відомості в автоматичному режимі ставляться на контроль у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС після їх надходження до ЄАІС.

    8.6. Після пропуску товарів (часткового пропуску) через митний кордон України посадова особа митного органу, до посадових обов’язків якої входить здійснення контролю за переміщенням товарів, оперативно вносить в ЄАІС інформацію про:

    кількість вивезеного товару в основних одиницях виміру;

    номер рейсу (для авіаційних перевезень);

    назву судна (для морських перевезень);

    реквізити товаротранспортних документів, рахунку-фактури (інвойсу) (за наявності) або іншого документа, в якому вказується вартість товару;

    фактичну дату вивезення;

    номер посвідчення та номер ОНП посадової особи, яка здійснила пропуск цього товару.

    8.7. Примірник авіаційної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading) та копії інших товаросупровідних документів з відмітками митного органу та інших контрольних служб зберігаються у справах митного органу не менш як протягом 1095 днів з дати вивезення товарів за межі митної території України.

    8.8. Електронні відомості заповнюються декларантом чи уповноваженою ним особою аналогічно порядку заповнення відповідних граф оригіналів авіаційної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading) та повинні містити відомості про:

    номер авіаційної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading) та дату їх складання;

    найменування та адресу відправника і одержувача товарів;

    стислий та точний опис товару (зазначаються перші чотири цифри коду товару згідно з УКТ ЗЕД);

    кількість прийнятих до перевезення місць;

    загальну кількість контейнерів або пакувань, прийнятих до перевезення;

    загальну вагу вантажу (брутто);

    фактурну вартість;

    номер рахунку-фактури (за наявності) або іншого документа, в якому вказується вартість товару.

IX. Митні формальності при здійсненні контролю за виконанням перевізниками зобов’язання щодо доставки товарів до митниці призначення автомобільним видом транспорту

    9.1. Під час проведення перевірки та вивчення документів, поданих перевізником, посадова особа митного органу заносить до функціонального модуля «Диспетчер зони митного контролю» АСМО необхідні відомості про переміщення та робить запит стосовно наявності та виконання перевізником зобов’язань.

    Запит здійснюється за повним реєстраційним номером транспортного засобу (у тому числі причепа), який виїжджає за межі митної території України.

    Інформація про реєстраційний номер транспортного засобу вноситься окремими записами заголовними латинськими літерами та арабськими цифрами без пропусків та інших розділових знаків усередині номера.

    9.2. За результатом запиту програмно-інформаційний комплекс формує витяг, який містить:

    унікальний цифровий ідентифікатор запиту;

    дату запиту;

    номер посвідчення посадової особи, яка здійснила запит;

    інформацію про реєстраційний номер транспортного засобу (у тому числі причепа);

    інформацію стосовно невиконання перевізником раніше взятих зобов’язань щодо доставки товарів до митниці призначення (відсутність відмітки в ЄАІС про надходження товарів).

    9.3. У разі наявності інформації про невиконання перевізником зобов’язання щодо доставки товарів до митниці призначення, а також відсутності відомостей про складання у зв’язку з цим протоколу про порушення митних правил посадова особа, яка виявила цей факт:

    повідомляє керівнику підрозділу (старшому зміни) для проведення перевірки причин відсутності протоколу про порушення митних правил у митниці відправлення та в митниці призначення;

    за результатами перевірки та за наявності ознак порушення митних правил вживає заходів належного реагування, передбачених Митним кодексом України.

X. Митні формальності під час проведення зміни митниці призначення/відправлення

    10.1. В окремих випадках (внаслідок дії обставин, за яких виконання попередніх умов поставки неможливе) при переміщенні через митний кордон України товарів допускається зміна митниці призначення або митниці відправлення на іншу, ніж та, що зазначена в ДКПТ.

    10.2. Розгляд рішення про зміну митниці призначення/відправлення приймається керівником митного органу або уповноваженою ним особою, до якого фактично прибув товар. Рішення приймається на підставі письмового звернення перевізника (декларанта або уповноваженої ним особи) шляхом проставляння на цій заяві відповідної резолюції.

    10.3. Відображення рішення про зміну митниці призначення, прийнятого митним органом, до якого фактично прибули товари, що переміщуються на підставі МД або іншого ДКПТ, при їх вивезенні за межі митної території України здійснюється шляхом заповнення посадовою особою митного органу відповідних граф МД або зворотного боку ДКПТ.

    У відповідних графах МД або на зворотному боці ДКПТ коротко описуються обставини, із настанням яких пов’язана необхідність зміни митниці призначення. У разі наявності зазначаються назви, номери та дати документів, що підтверджують такі обставини, зокрема звернення особи, відповідальної за перевезення товару, щодо зміни митниці призначення, та учиняється запис «Погоджено зміну митного органу призначення на ххххххххх», де ххххххххх — дев’ятизначний код пункту пропуску через митний кордон України згідно з Класифікатором митних органів, через який передбачається вивезення товарів за межі митної території України.

    10.4. Відомості про зміну митниці призначення невідкладно заносяться посадовою особою митного органу, до якого фактично прибули товари, до ЄАІС. При цьому відомості про митний орган, заявлений при декларуванні, в електронних копіях ДКПТ або ЕДКПТ залишаються незмінними, а новий дев’ятизначний код пункту пропуску через митний кордон України митниці призначення зазначається в ЄАІС окремо.

    10.5. При переміщенні товару за ПД або ЕПД у разі прийняття позитивного рішення про зміну митниці відправлення посадова особа митного органу, до якого фактично прибули товари, підтверджує зміну митного органу в’їзду шляхом внесення до ЄАІС дев’ятизначного коду пункту пропуску через митний кордон України митного органу, до якого фактично прибули товари, а також дати та номера реєстрації заяви митним органом. Митний орган, до якого фактично прибули товари, отримує необхідний доступ до електронної копії ПД або ЕПД для внесення відомостей про пропуск товарів. При цьому в електронній копії ПД або ЕПД залишаються відомості про попередній митний орган в’їзду, а новий дев’ятизначний код пункту пропуску через митний кордон України митниці відправлення заноситься до ЄАІС окремо.

    10.6. Митний орган, до якого фактично прибули товари, має право відмовити в зміні митниці призначення/відправлення у разі:

    недотримання перевізником установлених законодавством умов здійснення транзиту товарів та транспортних засобів комерційного призначення;

    якщо зміна митниці призначення/відправлення призведе до поділу товару (вантажу) на частини;

    заборони або обмеження стосовно переміщення окремих видів товарів та транспортних засобів комерційного призначення.

    У разі відмови в зміні митниці призначення/відправлення митний орган письмово повідомляє заявнику про підстави такої відмови.

    10.7. Копія ДКПТ та інші документи, на підставі яких було прийнято рішення про зміну (відмову у зміні) митниці призначення/відправлення, зберігаються в митному органі не менш як протягом 1095 днів з дати пропуску товарів через державний кордон України або з дати відмови в зміні митниці призначення/відправлення.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
09.10.2012 N 1066

Перелік
наказів Державної митної служби України та Міністерства фінансів України, що втратили чинність

    1. Наказ Державної митної служби України від 08 грудня 1998 року N 771 «Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 1999 року за N 42/3335.

    2. Наказ Державної митної служби України від 12 квітня 2000 року N 206 «Про затвердження Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2000 року за N 261/4482.

    3. Наказ Державної митної служби України від 23 липня 2002 року N 386 «Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 08.12.98 N 771», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2002 року за N 664/6952.

    4. Наказ Державної митної служби України від 06 жовтня 2003 року N 653 «Про внесення змін і доповнень до наказів Держмитслужби України від 15.11.99 N 721 і від 08.12.98 N 771», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2003 року за N 927/8248.

    5. Наказ Державної митної служби України від 10 грудня 2003 року N 849 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 року за N 1217/8538.

    6. Наказ Державної митної служби України від 12 грудня 2003 року N 865 «Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держмитслужби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 року за N 1232/8553.

    7. Наказ Державної митної служби України від 29 березня 2004 року N 221 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за N 429/9028.

    8. Наказ Державної митної служби України від 15 липня 2004 року N 522 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2004 року за N 951/9550.

    9. Наказ Державної митної служби України від 04 серпня 2004 року N 566 «Про затвердження Порядку контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) з використанням накладної ЦІМ (СІМ) та накладної ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2004 року за N 1013/9612.

    10. Наказ Державної митної служби України від 13 жовтня 2005 року N 969 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2005 року за N 1393/11673.

    11. Наказ Державної митної служби України від 09 грудня 2005 року N 1217 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за N 1576/11856.

    12. Наказ Державної митної служби України від 07 березня 2006 року N 172 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 березня 2006 року за N 296/12170.

    13. Наказ Державної митної служби України від 20 червня 2006 року N 495 «Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 08.12.98 N 771», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 липня 2006 року за N 773/12647.

    14. Наказ Державної митної служби України від 11 вересня 2006 року N 765 «Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 04.08.2004 N 566», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2006 року за N 1070/12944.

    15. Наказ Державної митної служби України від 12 грудня 2007 року N 1047 «Про внесення змін до Порядку контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) з використанням накладної ЦІМ (СІМ)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2007 року за N 1421/14688.

    16. Наказ Міністерства фінансів України від 26 грудня 2011 року N 1718 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою до митниці призначення товарів, що переміщуються транзитом через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 січня 2012 року за N 60/20373.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий