Закон України від 09.04.2015 № 325-VIII щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому виглядіЗакон України від 09.04.2015 № 325-VIII щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді

ЗАКОН
УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді

    Верховна Рада України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

    I. Внести до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2 — 3, ст. 34; 2014 р., N 6 — 7, ст. 80) такі зміни:

    1. Статтю 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

    «лісоматеріали необроблені — лісоматеріали згідно з кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності».

    У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим.

    2. Доповнити статтею 21 такого змісту:

«Стаття 21. Тимчасова заборона експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді

    Тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД):

    деревних порід, крім сосни, — з 1 листопада 2015 року;


    деревних порід сосни — з 1 січня 2017 року».

    3. Статтю 3 викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів

    Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

    Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

    Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствами — постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.

    Особи, винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, несуть відповідальність згідно із законом.

    Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

    Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

    Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

    Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.

    Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів не може передаватися іншим суб’єктам підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України».

    II. Прикінцеві положення

    1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.

    2. Кабінету Міністрів України:

    привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

    забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

    забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

    розробити комплексну програму стабілізації та розвитку лісопереробної галузі, з використанням, у тому числі, тимчасового обмеження експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді.

Президент України
П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
09 квітня 2015 року
N 325-VIII

 
Оставьте комментарий