Переліків товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2023 рік в Україні

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2022 р. № 1466
Київ
Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік
Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити на 2023 рік:

1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;

2) перелік контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;

3) перелік товарів та обладнання, що можуть містити контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами), згідно з додатком 3;

4) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Північна Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 4;

5) перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно із додатком 5.

  1. Установити, що:

1) не використані у 2022 році суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 4, ст. 217), дійсні до 1 березня 2023 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;

2) відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та експорт (імпорт) яких ліцензується, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.

  1. Міністерству економіки:

1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;

2) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відомості про видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, у формі електронного документа в день видачі таких ліцензій;

3) інформувати щомісяця Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, зазначених у додатках 2 і 3.

  1. Державній митній службі:

1) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, в день здійснення експорту або імпорту товарів;

2) подавати щомісяця та щороку Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, зазначених у додатках 2 і 3, згідно із виданими Міністерством економіки ліцензіями.

  1. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2022 р. № 1466

ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню

Найменування товаруКод згідно з УКТЗЕДОбсяг квоти/ одиниця виміру
Сіль, придатна для споживання людьми2501 00 91 000 тонн
Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля2701 11 00 00
2701 12 90 00
2701 19 00 00
2701 20 00 00
0 тонн
Коксівне вугілля (тільки марки “К”)2701 12 10 00600 000 тонн
Паливо рідке (мазут)2710 19 51 00 2710 19 55 00 2710 19 62 00 2710 19 66 00 2710 19 67 000 тонн
Газ природний українського походження2711 11 00 00 2711 21 00 000 куб. метрів (кВт×год)
Деревина паливна у вигляді колод, полін, сучків, хмизу, гілок або в аналогічних формах; тріска або стружка деревна4401 11 00 00
4401 12 00 00
4401 21 00 00
4401 22 00 00
0 тонн
Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку (крім банківських металів)71060 грамів
Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку (крім банківських металів)71080 грамів
   
   
   
Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів7112 85490 грамів

_________

Примітки: 1. Обсяги квот товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 7106, 7108, 7112 та 8549 затверджено в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті.

Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною установою “Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України” без ліцензій.

Експорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюється у порядку, встановленому Національним банком.

Національний банк здійснює експорт товарів, визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону України “Про Національний банк України”, без ліцензій.

2. Розгляд заявок на одержання ліцензій на експорт товарів за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00 здійснюється в порядку, встановленому Мінекономіки.

Видача ліцензій на експорт товарів, зазначених у цьому пункті приміток, здійснюється на підставі погоджень, що надаються Міненерго в одноденний строк без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією.

Під час запровадження ліцензування експорту зазначених товарів необхідно керуватися найменуванням товару та кодом згідно з УКТЗЕД.

3. Ліцензування експорту товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4401 11 00 00,
4401 12 00 00, 4401 21 00 00, 4401 22 00 00 запроваджується до 1 березня 2023 року.

_____________________

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1466

ПЕРЕЛІК
контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню


Найменування речовиниКод згідно з УКТЗЕД
Тетрахлорид вуглецю2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)2903 19 00 00
Трифторметан (ГФВ-23)2903 41 00 00
Дифторметан (ГФВ-32)2903 42 00 00
Фторметан (ГФВ-41), 1,2-дифторетан (ГФВ-152),
1,1-дифторетан (ГФВ-152а)
2903 43 00 00
Пентафторетан (ГФВ-125), 1,1,1-трифторетан (ГФВ-143a),
1,1,2-трифторетан (ГФВ-143)
2903 44 00 00
1,1,1,2-тетрафторетан (ГФВ-134a), 1,1,2,2-тетрафторетан (ГФВ-134)2903 45 00 00
1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (ГФВ-227ea),
1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (ГФВ-236cb),
1,1,1,2,3,3-гексафторпропан (ГФВ-236ea),
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан (ГФВ-236fa)
2903 46 00 00
1,1,1,3,3-пентафторпропан (ГФВ-245fa),
1,1,2,2,3-пентафторпропан (ГФВ-245ca)
2903 47 00 00
1,1,1,3,3-пентафторбутан (ГФВ-365mfc),
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (ГФВ-43-10mee)
2903 48 00 00
Метил бромід (бромметан)2903 61 00 00
Хлордифторметан (ГХФВ-22)2903 71 00 00
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123)2903 72 00 00
Дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b)2903 73 00 00
Хлордифторетан (ГХФВ-142), 1-хлор-1,1-дифторетан (ГХФВ-142b)2903 74 00 00
Дихлорпентафтор-пропан (ГХФВ-225),
1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca),
1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb)
2903 75 00 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211)2903 76 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301)2903 76 20 00
Дибромтетрафторетани (Галон 2402)2903 76 90 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12)2903 77 60 10
Трихлорфторметан (ХФВ-11), трихлортрифторетан (ХФВ-113), дихлортетрафторетан (ХФВ-114), хлорпентафторетан (ХФВ-115)2903 77 60 90
Хлортрифторметан (ХФВ-13), пентахлорфторетан (ХФВ-111), тетрахлордифторетан (ХФВ-112), гептахлорфторпропан
(ХФВ-211), гексахлордифторпропан (ХФВ-212), пентахлортрифторпропан (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214), трихлорпентафторпропан (ХФВ-215), дихлоргексафторпропан (ХФВ-216), хлоргептафторпропан
(ХФВ-217)
2903 77 90 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХФВ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлордифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан
(ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан
(ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан
(ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271), дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан, бромхлорметан
2903 79 30 00 2903 79 80 00
 

_______

Примітки: 1. Ліцензії на експорт (імпорт) контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, на підставі погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, що надається Міндовкілля в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією.

2. На виконання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, рішень 24-ї наради Сторін Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, та 49-го засідання Комітету з виконання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (рішення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, Україною), встановлюється рівень для споживання у 2023 році озоноруйнівних речовин у розмірі, що не перевищує 0,821 ОРП-тонн виключно для сервісних цілей.

_____________________

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1466

ПЕРЕЛІК
товарів та обладнання, що можуть містити контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами)

Найменування товарівКод згідно з УКТЗЕД
Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі3004*
Органічні синтетичні фарбувальні речовини визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовлені на основі органічних синтетичних фарбувальних речовин; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або не визначеного хімічного складу3204*
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до групи 32 УКТЗЕД3208*
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі3209*
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо3214*
Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру3304*
Засоби для догляду за волоссям3305*
Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та фіксуючі пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), в індивідуальній упаковці для роздрібної торгівлі3306*
Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них3307*
Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило3401 30 00 00*
Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401)3402*
Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент
70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів
3403*
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пористі пластмаси або пориста гума, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 34043405*
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або представлені як готові препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)3808*
Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені3809*
Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси3812*
Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; заряджені вогнегасні гранати3813 00 00 00*
Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків3814 00*
Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші3820 00 00*
Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів)3824 99 86 00 3824 99 96 90
Препарати (суміші) вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві3824 99 70 00*
Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, в іншому місці не зазначені або не включені3827
Силікони у первинних формах3910 00 00*
Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтрами або без них; газонепроникні бокси (шафи) біологічної безпеки, з фільтрами або без них8414
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо8415
Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 84158418
Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті8419
Центрифуги, включаючи відцентровані сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів8421
Вогнегасники заряджені8424 10 00
Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань8438
Обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття підлог типу лінолеуму8451
Автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями8476 21 00 00 8476 81 00 00
Зволожувачі та осушувачі повітря8479 89 97 90
Машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном8509 80 00 00 8509 90 00 90
Мікротоми; частини і приладдя9027 90 00 00
Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці9304 00 00 00*

________

*  Товари виключно в аерозольній упаковці.

________

Примітка. Ліцензії на експорт (імпорт) товарів та обладнання, зазначених у цьому додатку, що містять контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази), видаються на виконання положень Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, на підставі погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, що надається Міндовкілля в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності у товарах та обладнанні, зазначених у цьому додатку, контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), митне оформлення здійснюється без ліцензії.

_____________________

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня  2022 р. № 1466

ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Північна Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень
Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 року

Найменування товаруКод згідно з УКТЗЕДОбсяг тарифної квоти, метричних тонн*
Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена 0204500
Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свіжий або охолоджений 0709 605000
Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки 0712500
Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи 0813200
Перець роду Ріper; плоди роду Сapsіcum або роду Pіmenta, сушені, подрібнені або мелені 0904500
Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі, охолоджені, заморожені або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або мелені, інші1211 90500
Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао 1704500
Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао 1806500
Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в іншому місці не зазначені 1904500
Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки 1905 31
1905 32
100
Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти 20016000
Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти 20024000
Овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 20053000
Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодове або горіхове пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 2007100
Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені 2008500
Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 20093000000**
Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця 21033000
Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009 220440000000**
   
Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вижимки винограду 2208 20100000**
Спиртові напої 2208 90100000**
Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти 2209 00100000**
Тютюн з невідділеною середньою жилкою 2401 1010000

____________

* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія
від 18 січня 2001 р., ратифікованою Законом України від 5 липня 2001 р. № 2599-III.

** Літрів.

_____________________

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1466

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню

Найменування товаруКод згідно з УКТЗЕД
Велика рогата худоба, жива0102
М’ясо великої рогатої худоби, морожене0202
М’ясо курей свійських0207 11
0207 12
0207 13
0207 14
М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів; м’ясо великої рогатої худоби0210 20
Яйця курей свійських0407 21 00 00
Жито1002
Овес1004
Гречка1008 10 00 00
Просо1008 29 00 00
Цукор1701
Добрива мінеральні або хімічні, азотні3102
Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні3103
Добрива мінеральні або хімічні, калійні3104
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кілограмів3105

_____________________

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий