Сертифікати з перевезення товарів з України за формою EUR 1Сертифікати з перевезення товарів з України за формою EUR 1

Статтею 544 Митного кодексу України до основних завдань митниці ДФС віднесено видачу у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження.

   Відповідно до міжнародних зобов’язань України (Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 7 грудня 2011 року № 4091-VI, Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI), митниці ДФС з 1 червня 2014 року здійснюють видачу сертифікатів з перевезення форми “EUR.1”.

   27 червня 2014 року укладено Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковану Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII (далі – Угода).

   З 01 січня 2016 року в рамках цієї Угоди митниці ДФС здійснюють видачу сертифікатів з перевезення форми “EUR.1” при експорті товарів з України до країн ЄС.

   Сертифікати з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” видаються на товари, що експортуються до країн ЄС та які задовольняють вимогам Протоколу 1 до Угоди (Правила походження).

   За умови подання митним адміністраціям країн ЄС сертифікатів з перевезення товарів з України за формою “EUR.1”, до товарів українського походження застосовуються пільги зі сплати мита.

   Сертифікат з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” видається під час або після здійснення експорту товару. Термін дії сертифіката складає 4 місяці.


   Для видачі митницею ДФС сертифіката з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” експортер або його уповноважена особа (далі — експортер) пред’являє такі документи:

   заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною у додатку III до Угоди;

   заповнені відповідно до вимог Угоди електронна копія сертифіката та оригінал бланка сертифіката (у разі наявності його в експортера);

   документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до вимог Правил, у разі якщо це перша поставка таких товарів до країн ЄС.

   Сертифікат заповнюється експортером на одну партію товарів, що експортуються, відповідно до вимог Угоди та наказу Міністерства фінансів України від 18.11.2014 № 1142 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1557/26334).

   Сертифікат заповнюється, як правило, англійською мовою або однією з мов, якими складено Угоду.

   Сертифікат видається безоплатно у найкоротший термін, але не більше трьох робочих днів з дня, що настає після реєстрації заяви у митниці.

   Інформація та документи, необхідні для оформлення та заповнення граф сертифікатів з перевезення форми “EUR.1” розміщено далі.

   Правила походження до Угоди українською та англійською мовами.

   Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2014 № 1142 “Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” (скачати).

   Зразок бланка сертифіката з перевезення товару з України за формою “EUR.1”, затвердженого Угодою (скачати).

   Форма заяви для видачі сертифіката з перевезення товару з України за формою “EUR.1” (скачати).

   Перелік підрозділів митниць ДФС та їх адреси розміщення, які здійснюють оформлення та видачу сертифікатів з перевезення товарів форми “EUR.1” (скачати).

   Видача сертифіката з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” не вимагається у випадках, якщо:

   загальна фактурна вартість партії товарів, походженням з України, не перевищує 6000 євро (для отримання преференцій в країнах ЄС експортер самостійно декларує походження товарів з України в декларації інвойсі, текст якої наведено в додатку IV до Угоди);

   експортер має статус уповноваженого (затвердженого) відповідно до статті 23 Правил походження;

   в країнах ЄС товари оподатковуються за нульовою ставкою ввізного мита Митного тарифу (за винятком положень Правил походження щодо кумуляції та квот).

   Інформація про ставки ввізного мита Митного тарифу Європейського Союзу:

   http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2Fform_My… або

   http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp…

   Для оперативного вирішення проблемних питань з оформлення та заповнення сертифікатів з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” звертатися за телефонами ДФС 247-28-05, 247-27-70 або на поштову скриньку origin.unit@sfs.gov.ua

Джерело
Оставьте комментарий