Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон України

Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон України

Редакція від 14.12.2011

Кабінет Міністрів України

Постанова
від 24 жовтня 2002 р. N 1569
Київ

Про затвердження Порядку справляння єдиного
збору у пунктах пропуску через державний кордон

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 636 ( 636-2008-п ) від 09.07.2008
N 1049 ( 1049-2008-п ) від 03.12.2008
N 499 ( 499-2009-п ) від 21.05.2009
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

Відповідно до статті 2 Закону України «Про єдиний збір, який
справляється у пунктах пропуску через державний кордон України»
( 1212-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок справляння єдиного збору у пунктах
пропуску через державний кордон (додається).

2. Установити, що:

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

проїзд транспортних засобів поштового зв’язку у пунктах
пропуску через державний кордон України з метою обміну міжнародних
поштових відправлянь здійснюється відповідно до Закону України
«Про поштовий зв’язок» ( 2759-14 ); { Абзац третій пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1049 ( 1049-2008-п )
від 03.12.2008 }

стягнення із суб’єктів господарювання будь-яких платежів,
крім передбачених зазначеним Порядком, у тому числі перерахування
внесків до різних фондів забороняється. { Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 499 ( 499-2009-п ) від
21.05.2009 }

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р.
N 1357 ( 1357-98-п ) «Про запровадження єдиного платіжного
документа для зборів на митному кордоні України» (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 35, ст. 1301);

постанову Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р.
N 1034 ( 1034-99-п ) «Про впорядкування справляння зборів у
пунктах пропуску через державний кордон» (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 24, ст. 1111).

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2002 р. N 1569

ПОРЯДОК
справляння єдиного збору у пунктах
пропуску через державний кордон

{ У тексті Порядку слово «контрольні» в усіх відмінках замінено
словом «контролюючі» у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

Загальна частина

1. Цим Порядком визначається процедура справляння єдиного
збору у разі переміщення транспортних засобів та вантажу через
державний кордон.

2. Єдиний збір справляється з транспортних засобів
вітчизняних та іноземних власників, визначених у статті 5 Закону
України «Про запровадження єдиного збору, який справляється у
пунктах пропуску через державний кордон України» ( 1212-14 )
(далі — Закон), які перетинають державний кордон, за здійснення у
пунктах пропуску відповідно до законодавства митного (у разі
транзиту вантажу і транспортного засобу), санітарного,
ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного
контролю вантажу і транспортного засобу, за проїзд транспортного
засобу автомобільними дорогами та за проїзд автомобільного
транспортного засобу з перевищенням встановлених загальної маси,
осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.

3. Єдиний збір справляється одноразово незалежно від режиму
переміщення (ввезення, транзит), виду, місткості або загальної
маси транспортних засобів за єдиним платіжним документом.

4. Єдиний збір не справляється у разі:

перетинання державного кордону авіаційними та водними
транспортними засобами, залізничними вагонами без вантажу,
залізничними пасажирськими вагонами, легковими автомобілями;

транзиту вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон
та перевантажується на інший транспортний засіб у зоні митного
контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення та
вивезення цього вантажу;

в’їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного пункту
пропуску через державний кордон без перетинання митного кордону;

переміщення товарів трубопровідним транспортом та лініями
електропередачі.

5. У разі перевантаження у пункті пропуску вантажу з водних
та авіаційних транспортних засобів і з трубопровідного транспорту
на засоби інших видів транспорту (автомобільний, залізничний)
єдиний збір за здійснення контролю справляється за ставками,
визначеними у статті 5 Закону ( 1212-14 ).

6. Єдиний збір нараховується та вноситься за єдиним платіжним
документом.

Форма та порядок заповнення єдиного платіжного документа
встановлюються Держмитслужбою.

Розрахунок єдиного збору

7. Єдиний збір розраховується за ставками, визначеними у
статті 5 Закону ( 1212-14 ).

Єдиний збір складається з:

плати за здійснення передбачених Законом ( 1212-14 ) видів
контролю вантажу і транспортного засобу;

плати за проїзд транспортного засобу автомобільними дорогами;

додаткової плати за проїзд автомобільного транспортного
засобу з перевищенням встановлених загальної маси, осьових
навантажень та (або) габаритних параметрів.


Розрахунок суми єдиного збору, який справляється з
транспортного засобу залежно від його місткості, загальної маси,
осьових навантажень та габаритних параметрів, здійснюється згідно
з додатком 1 до цього Порядку.

Взаємодія контролюючих служб під час
справляння єдиного збору

8. У разі ввезення вантажу та в’їзду транспортних засобів у
пункт пропуску через державний кордон перевізник або уповноважена
ним особа (суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності) (далі —
перевізник) після проходження прикордонного контролю подає до
митного органу:

товаротранспортні та товаросупровідні документи — в разі
ввезення товарів на митну територію;

товаротранспортні, товаросупровідні документи та вантажну
митну декларацію — в разі ввезення товарів на митну територію в
режимі транзиту.

У разі переміщення транспортних засобів та вантажу фізичними
особами (власником чи уповноваженою ним особою), які не є
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, до митного органу
подаються товаротранспортні, товаросупровідні документи та митна
декларація для оголошення громадянами відомостей щодо вантажу,
який переміщується ними через митний кордон.

9. Відповідно до переліку товарів, які підлягають державному
контролю (у тому числі у формі попереднього документального
контролю), та поданих товаросупровідних (товаротранспортних)
документів посадова особа митного органу визначає вид(и) та форму
проведення відповідних видів державного контролю (попередній
документальний контроль посадовою особою митного органу або
державний контроль посадовою особою контролюючого органу).
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1030 ( 1030-2011-п ) від
05.10.2011 }

10. { Абзац перший пункту 10 виключено на підставі Постанови
КМ N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

Після здійснення відповідних видів державного контролю (у
тому числі у формі попереднього документального контролю) посадові
особи митних та контролюючих органів на товаросупровідних
(товаротранспортних) документах проставляють відмітки, що
засвідчують факт здійснення контролю — відбитки штампів та
печаток. { Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1030
( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

11. Посадова особа митного органу на підставі поданих
документів (актів контролю, карток контролю) з відмітками, що
засвідчують факт здійснення контролю відповідними контролюючими
службами, обчислює суму єдиного збору за ставками, визначеними у
статті 5 Закону ( 1212-14 ), та на підставі розрахунків збору за
проїзд автомобільними дорогами, наданих посадовою особою Служби
міжнародних автомобільних перевезень Мінтрансу (далі — СМАП).

У разі відсутності представників СМАП у пункті пропуску через
державний кордон нарахування плати за проїзд автомобільними
дорогами здійснюється посадовою особою митниці.

Посадова особа СМАП: здійснює контроль та оформлення
дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом та перевірку загальної маси,
осьових навантажень та габаритних параметрів транспортного засобу;
визначає необхідність справляння плати за проїзд автомобільними
дорогами (за кожен кілометр проїзду); у разі потреби проводить
нарахування плати за ставками, передбаченими статтею 5 Закону
( 1212-14 ).

Посадова особа СМАП нараховує плату за проїзд автомобільними
дорогами (за кожен кілометр проїзду), про що робить відмітку на
товаротранспортному документі. { Абзац четвертий пункту 11 в
редакції Постанови КМ N 636 ( 636-2008-п ) від 09.07.2008 }

За кожен кілометр проїзду автомобільного транспортного засобу
з перевищенням загальної маси, осьових навантажень та (або)
габаритних параметрів згідно з статтею 5 Закону ( 1212-14 )
посадова особа СМАП нараховує додаткову плату, про що робить
відмітку на товаротранспортному документі. { Абзац п’ятий пункту
11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 636
( 636-2008-п ) від 09.07.2008 }

Якщо додаткова плата за проїзд автомобільного транспортного
засобу з перевищенням загальної маси, осьових навантажень та (або)
габаритних параметрів здійснена за попередньою заявкою через
установи банку, посадова особа СМАП подає митному органу документ,
що підтверджує сплату через установу банку. { Абзац шостий пункту
11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 636
( 636-2008-п ) від 09.07.2008 }

У разі оформлення проїзду автомобільного транспортного засобу
з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та
(або) габаритних параметрів, для якого необхідно отримати дозвіл з
визначеним конкретним маршрутом руху, організувати його
супроводження та провести експертну оцінку маршруту відповідною
організацією, збір за проїзд автомобільними дорогами може
попередньо справлятися СМАП з наступним перерахуванням на
відповідний рахунок митного органу. { Абзац пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 636 ( 636-2008-п ) від
09.07.2008 }

12. Єдиний збір за здійснення контролю може нараховуватися та
справлятися за єдиним платіжним документом на групу залізничних
вагонів та контейнерів, зазначених у передатній відомості, яка
подається посадовій особі митного органу відповідним працівником
залізниці. Завірена посадовою особою митного органу копія
передатної відомості додається до єдиного платіжного документа як
підстава для сплати єдиного збору.

13. У разі виникнення необхідності в зміні маршруту проїзду
автомобільними дорогами, пов’язаній із збільшенням його
протяжності, доплата проводиться на підставі документів, що
подаються посадовій особі митного органу посадовою особою СМАП у
пункті пропуску через державний кордон при виїзді за межі митної
території України.

Сплата єдиного збору

14. Єдиний збір може бути сплачений:

власником транспортного засобу та вантажу;

перевізником вантажу;

іншою особою, уповноваженою власником або перевізником.

15. Сплата єдиного збору здійснюється:

готівкою — до уповноваженої установи банку, що знаходиться у
пункті пропуску через державний кордон, через який переміщується
транспортний засіб та вантаж, на рахунок митного органу, в зоні
діяльності якого розміщено цей пункт;

у безготівковій формі — шляхом попередньої сплати на
відповідний рахунок митного органу, в зоні діяльності якого
розміщено пункт пропуску, через який переміщується транспортний
засіб та вантаж.

Допускається доплата коштів готівкою через приписну касу
уповноваженої установи банку у пункті пропуску через державний
кордон.

16. У разі відсутності у пункті пропуску через державний
кордон приписної каси уповноваженої установи банку кошти
приймаються відповідною посадовою особою митного органу за єдиним
платіжним документом з подальшою передачею їх до каси митного
органу.

17. У разі ввезення залізничним транспортним засобом вантажу,
призначеного для використання на митній території України, сплата
єдиного збору за здійснення контролю в пунктах пропуску через
державний кордон може здійснюватися на рахунок митних органів, в
зоні діяльності яких розташовані станції призначення.

Допускається доплата коштів у рахунок сплати єдиного збору
готівкою через касу митного органу, в зоні діяльності якого
розташовані станції призначення.

18. Підтвердженням факту сплати єдиного збору є відбиток
особистої номерної печатки та особистий підпис посадової особи
митного органу, яка здійснювала митний контроль, на всіх
примірниках єдиного платіжного документа.

Особливості справляння єдиного збору

19. Єдиний збір за здійснення встановлених законодавством
видів контролю для контейнерів незалежно від виду транспортного
засобу (автомобіль, залізничний вагон), яким вони переміщуються
через державний кордон, або у разі їх перевантаження з водного чи
авіаційного транспортного засобу на транспортні засоби інших видів
транспорту для здійснення подальшого транзитного перевезення таких
контейнерів територією України або здійснення перевезення
контейнерів, що призначаються для митної території України,
справляється за ставкою, установленою статтею 5 Закону ( 1212-14 )
для контейнерів з вантажами та статтею 6 — для контейнерів без
вантажів.

Єдиний збір з транспортного засобу, яким перевозиться
контейнер, нараховується тільки в частині, що стосується проїзду
автомобільними дорогами (за кожен кілометр проїзду), у тому числі
за перевищення встановлених загальної маси, осьових навантажень та
(або) габаритних параметрів, з урахуванням вимог статей 7 і 8
Закону ( 1212-14 ).

20. Для автомобільних транспортних засобів, які перетинають
державний кордон без вантажів, єдиний збір за здійснення контролю
справляється у розмірі 20 відсотків ставки, визначеної у статті 5
Закону ( 1212-14 ), а за проїзд автомобільними дорогами (за кожен
кілометр проїзду), у тому числі за перевищення встановлених
загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних
параметрів, — за повною ставкою.

 

 

Додаток 1
до Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон

РОЗРАХУНОК
суми єдиного збору, який справляється з транспортного засобу залежно вiд його мiсткостi, загальної маси або габаритних параметрiв

(євро)

Вид транспортного засобу Мiсткiсть або загальна маса Формула, що використовується для розрахунку суми єдиного збору
1. Автобус вiд 10 до 30 мiсць включно 2 + 0,02 х L
понад 30 мiсць 5 + 0,02 х L
2. Вантажний автомобiль з/або без причепа та тягач з/або без напiвпричепа до 20 тонн включно 5 + 0,02 х L
понад 20 до 40 тонн включно 10 + 0,02 х L
3. Великоваговий автотранспортний засiб понад 40 до 44 тонн включно 10 + 0,1 х L
понад 44 до 52 тонн включно 10 + 0,2 х L
понад 52 до 60 тонн включно 10 + 0,27 х L
понад 60 тонн (за кожнi наступнi 10 тонн) 10+0,27 х L+(М-60)/10х 0,78 х L;(М-60)/10>+>= 1
4. Великоваговий автотранспортний засiб з перевищенням установленого осьового навантаження до 5 вiдсоткiв включно +0,05 х L
вiд 5 до 10 вiдсоткiв включно + 0,1 х L
вiд 10 до 20 вiдсоткiв включно + 0,27 х L
понад 20 вiдсоткiв (за кожнi наступнi 5 вiдсоткiв) +0,27 х L+(O-20)/5 х 0,15 х L
якщо (O-20)/5 >= L
5. Великогабаритний автотранспортний засiб з перевищенням встановленої ширини, висоти, довжини за кожний параметр + 0,03 х N х L
6. Залiзничний вагон,
контейнер
2 х V
2 х K

     Умовнi позначення: L — протяжнiсть маршруту; M — фактична маса великовагового автотранспортного засобу; O — фактичне осьове навантаження, що перевищує максимальне згiдно iз законодавством; N — кiлькiсть параметрiв з перевищенням габаритних розмiрiв згiдно iз законодавством для даного виду транспорту; V — кiлькiсть залiзничних вагонiв; K — кiлькiсть контейнерiв.

{ Додаток 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 636
( 636-2008-п ) від 09.07.2008 }

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий