Коментарі фахівців Який порядок повернення платникам податків авансових платежів передоплати?

Коментарі фахівців Який порядок повернення платникам податків авансових платежів передоплати?

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс 210.04

Коротка:

Для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платником податків до митниці ДФС подається заява в письмовому вигляді довільної форми, підписана платником податків та головним бухгалтером (у разі наявності), або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Порядок повернення авансових платежів (передоплати) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.07.2017 № 643.

Повна:

Відповідно до частини другої ст. 299 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі — МКУ) авансовими платежами (передоплатою) є грошові кошти, внесені платником податків за власним бажанням на рахунки, відкриті на ім’я органів доходів і зборів в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів.

Повернення коштів авансових платежів (передоплати) здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, якщо заяву про повернення подано до органу доходів і зборів протягом 1095 днів з дня внесення таких коштів на рахунок органу доходів і зборів. При цьому відсотки на суму коштів, унесених як авансові платежі, не нараховуються (частина п’ята ст. 299 МКУ).

Порядок повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.07.2017 № 643, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.09.2017 за № 976/30844 (далі – Порядок № 643).

Згідно з п. 2 розд. ІІ Порядку № 643 для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платником податків до митниці ДФС подається заява в письмовому вигляді довільної форми, підписана платником податків та головним бухгалтером (у разі наявності), або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Така заява може бути подана протягом 1095 днів з дня внесення авансових платежів (передоплати) на рахунок митниці ДФС.

У заяві платником податків вказуються:

1) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України платника — юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові й реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків платника — фізичної особи, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) сума коштів до повернення;

3) напрям(и) перерахування коштів:

а) на поточний рахунок платника податку в установі банку із зазначенням реквізитів;б) для виплати готівкою (у разі, якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою);

 в) для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава:

на депозитний рахунок 3734 іншої митниці ДФС;

на банківський рахунок 2603 іншої митниці ДФС, у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою.

Після реєстрації в митниці ДФС заява платника податку про повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) передається на опрацювання до структурного підрозділу, що виконує функції з адміністрування митних платежів митниці та підготовки висновку, який у термін не більше п’яти робочих днів:

 перевіряє наявність коштів на депозитному рахунку 3734 за даними автоматизованої системи митного оформлення;

резервує заявлені до повернення платником податків суми коштів на період розгляду заяви шляхом проставлення відповідної відмітки в автоматизованій системі митного оформлення;

готує висновок про повернення коштів авансових платежів (передоплати) за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 643;

у разі якщо вказана у заяві платника податків сума за даними автоматизованої системи митного оформлення у повному обсязі відсутня, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку 3734 з пропозицією щодо проведення звірки залишків сум коштів авансових платежів (передоплати) на депозитному рахунку 3734;

    у разі якщо заявником не виконано вимоги п. 2 розд. ІІ Порядку № 643, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку (пп. 3-4 розд. ІІ Порядку № 643).

З інформаційних ресурсів Інтернету: http://zir.sfs.gov.ua/Джерело: MDoffice

Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber