Підходи щодо класифікації товару двосторонні балки бруси

Підходи щодо класифікації товару двосторонні балки бруси

У зв’язку з виникненням складного питання класифікації згідно з УКТ ЗЕД товару ,,двосторонні балки (бруси)”, який можливо класифікувати у наступних товарних позиціях 4403 або 4407 УКТ ЗЕД, ДФС направлено запит до Всесвітньої митної організації (далі – ВМО) щодо надання роз’яснень з питання класифікації товару відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, яка є міжнародною основою УКТ ЗЕД.

Відповідь від ВМО до ДФС надійшла листом № 17NL0250-JN від 20.09.2017 з викладеними підходами класифікації товару ,,двосторонні балки (бруси)”.

Згідно з УКТ ЗЕД до товарної групи 44 включаються необроблена деревина, напівфабрикати з деревини та вироби з деревини в цілому. Відповідно ці продукти можна згрупувати таким чином:

у товарних позиціях 4401 – 4406 класифікуються необроблена деревина (зрубана, колота, начорно обтесана (брусована), обкорована тощо) і паливна деревина, відходи деревини та скрап, тирса, деревинна дранка чи шматочки; обручі, стовпи, гідробудівельні колоди (палі), вішки, кілки тощо; деревне вугілля; деревна шерсть і деревне борошно; шпали для залізничних чи трамвайних колій;

розпиляні, колоті, обтесані, стругані, лущені, шліфовані, з’єднані у шип деревинні матеріали, наприклад, із шиповим з’єднанням (тобто з’єднані шляхом склеювання торцями коротких сортиментів деревини з метою одержання матеріалів більшої довжини, при цьому з’єднання нагадує переплетені пальці), а також деревинні матеріали постійного профілю включаються до товарних позицій 4407 – 4409.


Відповідно до назви товарної позиції 4403 УКТ ЗЕД встановлено, що у цій товарній позиції класифікуються: лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані.

До товарної позиції 4403 УКТ ЗЕД включаються:

лісоматеріали в природному стані, зрубані, переважно з підрубленими гілками, а також з вилученим зовнішнім або як із зовнішнім, так і внутрішнім шаром кори, або лише з вилученими опуклостями;

деревина, з поверхні якої були вилучені зовнішні шари, що складаються з недавно утворених, свіжих шарів (заболоней), з метою економії під час транспортування та запобігання гниттю;

деревина, начорно брусована на чотири канти, що являє собою стовбури чи ділянки стовбурів дерев, поверхня яких стесана сокирою, стругом або відпиляна так, що її поперечний переріз має прямокутну форму (включаючи квадратну).

Деревина, начорно брусована на чотири канти, відрізняється присутністю нерівних ділянок або залишків кори.

Деревина, брусована на два канти, а саме деревина, в якої були оброблені зазначеним вище способом лише дві протилежні поверхні, також включається до цієї товарної позиції. Лісоматеріали призначені для оброблення на лісопильних заводах або можуть використовуватися у такому вигляді, наприклад, як покрівельний ліс.

Така продукція має дві плоскі, рівні і паралельні поверхні і дві закруглені механічно необроблені поверхні, натуральні за зовнішнім виглядом, покриті корою, з розрізами і невеликими сучками.

Проте у товарній позиції 4403 УКТ ЗЕД до виключень, зокрема, відносяться лісоматеріали, оброблені у вигляді дощок, балок тощо, які класифікуються у товарних позиціях 4407 або 4418 УКТ ЗЕД.

Згідно з назвою товарної позиції 4407 УКТ ЗЕД, у цій товарній позиції класифікуються: лiсоматерiали розпилянi або розколоті уздовж, розділені на шари або лущенi, стругані або нестругані, шлiфованi або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм.

До товарної позиції 4407 УКТ ЗЕД включаються:

деревинні матеріали і лісоматеріали: брус, планки, обапіл, дошки, рейки тощо;

вироби, що вважаються рівноцінними розпиляними деревинними матеріалами або лісоматеріалами, які одержують під час обробки на краєобрубувальних верстатах і які мають дуже точні розміри. Така обробка забезпечує вищу якість одержуваної поверхні, ніж розпилювання, і робить наступне обтісування непотрібним;

листи струганої чи лущеної деревини (одержані на ротаційному лущильному верстаті).

Вироби цієї товарної позиції можуть бути обтесані (незалежно від того, чи закруглюються під час цього кути, утворені двома суміжними ребрами), відшліфовані чи з’єднані торцями (наприклад, з’єднані у шип).

До товарної позиції 4407 УКТ ЗЕД не включається, зокрема, деревина начорно брусована, яка класифікується у товарній позиції 4403 УКТ ЗЕД.

Відповідно до вимог УКТ ЗЕД продукцію “соснові двосторонні бруси”, слід класифікувати у товарній позиції 4403 УКТ ЗЕД.

Правильність підходів щодо класифікації наведеної продукції узгоджуються з міжнародними підходами.

У листі Директорату по тарифам і торговим справам Всесвітньої митної організації № 17NL0250-JN від 20.09.2017 зазначено, що продукція, яка називається “соснові двосторонні бруси” не відповідають звичайним характеристикам брусів. Вони не мають рівної форми і ширини, і мають кору з двох сторін. Такі товари відносяться до напівбрусованих лісоматеріалів для подальшої переробки.

Крім того, Секретаріат вважає, що: “виходячи з об’єктивних характеристик товарів у вигляді, в якому вони знаходяться на кордоні, товари не можна ідентифікувати як бруси та вони не є виключенням з товарної позиції 4403. З урахуванням вище викладеного, Секретаріат буде схильний класифікувати “подвійний сосновий брус”, який розглядається, як лісоматеріал, що відноситься до товарної позиції 4403, зокрема до підзаголовку 4403 21 з сосни шляхом застосування Основних правил інтерпретації 1 і 6”.

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или Viber