Стаття 215 Налогового кодекса України підакцизні товари та ставки податку

Стаття 215 Налогового кодекса України підакцизні товари та ставки податку

215.1. До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

пальне;

{Абзац четвертий пункту 215.1 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015}

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;

{Абзац п’ятий пункту 215.1 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

електрична енергія.

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставка податку

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

2,48

2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

-«-

0,01

2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

-«-

7,16

2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00

Вина ігристі Вина газовані

-«-

10,40

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

-«-

7,16

(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

105,80

2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за 1 літр

0,95

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

105,80

2208
(крім 2208 90 69 00,
2208 90 78 00 — слабоалкогольні напої)

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

-«-

105,80

2208 90 69 00,
2208 90 78 00

Слабоалкогольні напої — алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

211,59

2103 90 30 00,
2106 90

Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше

-«-

141,06;

 

{Підпункт 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 в редакції Законів № 5503-VI від 20.11.2012, № 713-VII від 19.12.2013; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1166-VII від 27.03.2014, № 1621-VII від 31.07.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015 — зміна щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності Законом № 909-VIII від 24.12.2015}

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки податку

   

одиниця виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

2401

Тютюнова сировина
Тютюнові відходи

гривень за 1 кілограм (нетто)

399,84

   

2402 10 00 00

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

гривень за 1 кілограм (нетто)

399,84

   

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

318,26

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

-«-

318,26

-«-

12

2403

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)

399,84;

   

{Підпункт 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 в редакції Законів № 5503-VI від 20.11.2012, № 1166-VII від 27.03.2014, № 1621-VII від 31.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015}

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов’язання

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

425,75

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

-«-

425,75;

{Підпункт 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 в редакції Законів № 5503-VI від 20.11.2012, № 1166-VII від 27.03.2014, № 1621-VII від 31.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015}

215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне:

c

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

   

одиниця виміру (об’єм у літрах, приведених до t 15 °C)

ставка

2707 50 10 00
2707 50 90 00

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250 °C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86

євро за 1000 літрів

171,50

 
 

Легкі дистиляти:

 

   

2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90

для специфічних процесів переробки

-«-

171,50

2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90

для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях
2710 12 11 10,
2710 12 11 20,
2710 12 11 90

-«-

171,50

 
 

Бензини спеціальні:

 

 

   

2710 12 21 00

уайт-спірит

-«-

171,50

2710 12 25 00

інші спеціальні бензини

-«-

171,50

 

Бензини моторні:

   

2710 12 31 00

бензини авіаційні

-«-

27

 

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:

   

2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09

із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

євро за 1000 літрів

171,50

2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99

інші бензини

-«-

171,50

2710 20 90 00

інші нафтопродукти

-«-

171,50

2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90

із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л

євро за 1000 літрів

171,5

2710 12 70 00

Паливо для реактивних двигунів

-«-

27

2710 12 90 00

Інші легкі дистиляти

-«-

171,50

 
 

Середні дистиляти:

 

   

2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90

для специфічних процесів переробки

-«-

171,50

2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90

для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11

-«-

171,50

 
 

Гас:

 

   

2710 19 21 00

паливо для реактивних двигунів

-«-

21

2710 19 25 00

інший гас

-«-

183

2710 19 29 00

Інші середні дистиляти

-«-

183

2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 20 11 00
2710 20 15 00

Важкі дистиляти (газойлі)

-«-

95

2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00

Важкі дистиляти (газойлі)

євро за 1000 літрів

125,50

2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00

Тільки паливо пічне побутове

-«-

97

2710 19 51 00

Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки

-«-

97

2710 19 55 00

Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00

-«-

97

2711 11 00 00

Скраплений газ природний

-«-

3,67

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази

євро за 1000 літрів

31

2707 10 10 00
2707 10 90 00

Бензол

-«-

153

2707 20 10 00
2707 20 90 00

Толуол

-«-

153

2707 30 10 00
2707 30 90 00

Ксилол

-«-

153

2901 10 00 00

Вуглеводні ациклічні насичені

-«-

171,50

2905 11 00 00

Метанол технічний (метиловий спирт)

-«-

245

2909 19 10 00
2909 19 90 10
2909 19 90 20
2909 19 90 90

Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00)

 

Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти:

 

 

-«-

171,50

3811 11 10 00
3811 11 90 00
3811 19 00 00

антидетонатори

євро за 1000 літрів

171,50

3811 90 00 00

Інші

-«-

245

3826 00 10 00
3826 00 90 00

Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот

-«-

97

3824 90 97 10

Паливо моторне альтернативне

-«-

120;

{Підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 в редакції Закону № 5471-VI від 06.11.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5503-VI від 20.11.2012, № 5519-VI від 06.12.2012; в редакції Законів № 1166-VII від 27.03.2014, № 71-VIII від 28.12.2014, № 909-VIII від 24.12.2015}

215.3.5. Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД):

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

пис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД


Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8702

Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія:

 

8702 10

— з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

 

8702 10 11

нові:

 

8702 10 11 10

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 куб. см

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 10 11 30

-з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5 000 куб. см

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 10 19

що використовувалися:

 

8702 10 19 10

— з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 куб. см

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 10 19 90

з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5 000 куб. см

0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

 

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 куб. см:

 

702 10 91 00

нові

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 10 99 00

що використовувалися

0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 90

-iншi:

 
 

з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням:

 
 

з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2800 куб. см:

 

8702 90 11 00

новi

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 90 19 00

що використовувалися

0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

 

— з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2800 куб. см:

 

8702 90 31 00

новi

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 90 39 00

— що використовувалися

0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна.

Ставки податку для транспортних засобів, що використовувалися понад 8 років і відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються з коефіцієнтом 50;

{Підпункт 215.3.5 пункту 215.3 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законами № 713-VII від 19.12.2013, № 1166-VII від 27.03.2014, № 1191-VII від 08.04.2014; в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014}

215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8703

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:

 

8703 10

— транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:

 

8703 10 11 00

— — транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення
(дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням

0,653 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 10 18 00

— — інші

0,653 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння або 109,129 євро за 1 штуку для транспортних засобів з електричним двигуном

 

інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:

 

8703 21

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:

 

8703 21 10 00

нові

0,102 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 21 90

що використовувалися:

 

8703 21 90 10

не більш як п’ять років

1,094 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 21 90 30

понад п’ять років

1,438 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 22

з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:

 

8703 22 10 00

нові

0,063 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 22 90

що використовувалися:

 

8703 22 90 10

не більш як п’ять років

1,367 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 22 90 30

понад п’ять років

1,761 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 23

з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:

 

8703 23 19

інші:

 

8703 23 19 10

з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см

0,267 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 23 19 30

з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см

0,276 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 23 90

що використовувалися:

 
 

з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:

 

8703 23 90 11

не більш як п’ять років

1,643 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 23 90 13

понад п’ять років

2,441 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

 

з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:

 

8703 23 90 31

не більш як п’ять років

2,213 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 23 90 33

понад п’ять років

4,985 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигун

8703 24

з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:

 

8703 24 10 00

нові

2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 24 90

що використовувалися:

 

8703 24 90 10

не більш як п’ять років

3,329 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 24 90 30

-понад п’ять років

4,985 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

 

— інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

 

8703 31

з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:

 

8703 31 10 00

нові

0,103 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 31 90

що використовувалися:

 

8703 31 90 10

не більш як п’ять років

1,367 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 32

з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:

 
 

нові:

 

8703 32 11 00

моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 32 19 00

інші

0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 32 90

що використовувалися:

 

8703 32 90 10

не більш як п’ять років

1,923 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 32 90 30

понад п’ять років

2,441 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 33

з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:

 
 

нові:

 

8703 33 11 00

моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 33 19 00

інші

2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 33 90

що використовувалися:

 

8703 33 90 10

не більш як п’ять років

2,779 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 33 90 30

понад п’ять років

4,715 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 90

інші:

 

8703 90 10 00

транспортні засоби, оснащені електричними двигунами

109,129 євро за 1 штуку

8703 90 90 00

інші

109,129 євро за 1 штуку;

{Пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.5-1 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

215.3.5-2. моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

704

Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:

 

8704 10

— автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі:

 

8704 10 10

— — з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:

 

8704 10 10 10

вантажопідйомністю понад 75 т

0,016 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 10 10 90

інші

0,016 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 10 90

 інші:

 

8704 10 90 10

— автомобілі-самоскиди масою до 5 т

0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 10 90 90

інші

0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

 

— iншi з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):

 

8704 21

з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:

 
 

-з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2500 куб. см:

 

8704 21 31 00

 новi

0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 21 39 00

 що використовувалися

0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

 

 з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2500 куб. см:

 

8704 21 91 00

новi

0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 21 99 00

 що використовувалися

0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 22

 з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не бiльш як 20 т:

 

8704 22 91 00

новi

0,013 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 22 99 00

 що використовувалися

0,026 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 23

— — з повною масою транспортного засобу понад 20 т:

 

8704 23 91 00

 новi

0,016 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 23 99 00

 що використовувалися

0,033 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

 

— іншi з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням:

 

8704 31

-з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:

 
 

-з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2800 куб. см

 

8704 31 31 00

 новi

0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 31 39 00

 що використовувалися

0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

 

з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 куб. см:

 

8704 31 91 00

 новi

0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 31 99 00

 що використовувалися

0,020 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 32

з повною масою транспортного засобу понад 5 т:

 

8704 32 91 00

 новi

0,013 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8704 32 99 00

що використовувалися

0,026 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна.

Ставки податку для транспортних засобів, що відповідають коду 8704 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються для автомобілів, що використовувалися з 5 до 8 років з коефіцієнтом 40 для автомобілів, що використовувалися понад 8 років з коефіцієнтом — 50.

{Пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.5-2 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8707

Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705:

 

8707 10

— кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:

 

8707 10 10

— — для промислового складення:

 

8707 10 10 10

— — — укомплектовані

218 євро за 1 штуку

8707 10 10 20

— — — не укомплектовані

218 євро за 1 штуку

8707 10 90

— — інші:

 

8707 10 90 10

— — — що використовувалися п’ять років або менше

872 євро за 1 штуку

8707 10 90 20

— — — що використовувалися понад п’ять років

872 євро за 1 штуку

8707 10 90 90

— — — інші

872 євро за 1 штуку

8707 10 90

— — інші:

 

{Підпункт 215.3.6 пункту 215.3 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014}

215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8711 10 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 50 куб. см

0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8711 20

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 куб. см, але не більш як 250 куб. см

0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8711 30

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски: з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 куб. см, але не більш як 500 куб. см

0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8711 40 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см

0,443 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8711 50 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 куб. см

0,447 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигун

8711 90 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски

22 євро за 1 штуку

{Підпункт 215.3.7 пункту 215.3 статті 215 в редакції Законів № 1166-VII від 27.03.2014, № 71-VIII від 28.12.2014}

215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8716 10 99 00

причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються

109 євро за 1 штуку

215.3.9. електрична енергія:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку (адвалорна)

2716 00 00 00

Електроенергія

відсотків

3,2;

{Пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.9 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

215.3.10. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку становить 5 відсотків. Для товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару».

{Пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.10 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015}

{Пункт 215.3 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011; в редакції Закону № 4235-VI від 22.12.2011}

{Статтю 215-1 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014}

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий