Постанова від 2 липня 1998 року N 999 здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів

Постанова від 2 липня 1998 року N 999 здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів

Увага! Постанова втратила чинність!!!

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 239 ( 239-2017-п ) від 10.03.2017 }

Кабінет Міністрів України

Постанова від 2 липня 1998 року N 999

Київ

Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Державної екологічної інспекції { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1625 ( 1625-98-п ) від 08.10.98
N 2272 ( 2272-99-п ) від 11.12.99
N 433 ( 433-2002-п ) від 29.03.2002
N 499 ( 499-2009-п ) від 21.05.2009
N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

{ У назві та тексті постанови слова «підрозділами Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки» замінено словами «територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів» згідно з Постановою КМ N 433 ( 433-2002-п ) від 29.03.2002 }

З метою попередження випадків вивезення за межі України з перевищенням норм радіоактивного випромінювання та забезпечення державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства і норм екологічної безпеки під час експорту брухту чорних і кольорових металів Кабінет Міністрів України

Постановляє:
1. Затвердити Порядок здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Державної екологічної інспекції, що додається.
{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013}

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 2272 ( 2272-99-п ) від 11.12.99}

3. Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Перший
віце-прем’єр-міністр України А. ГОЛУБЧЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 1998 р. N 999

Порядок
здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Державної екологічної інспекції

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013}


{ У назві та тексті Порядку та у додатках до Порядку слова «підрозділи Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки» в усіх відмінках замінено словами «територіальні органи Мінекоресурсів» у відповідному відмінку, а слово «Мінекобезпеки» замінено словом «Мінекоресурсів» згідно з Постановою КМ N 433 ( 433-2002-п ) від 29.03.2002}

{ У тексті Порядку слово «Мінекоресурсів» замінено словом «Держекоінспекції» згідно з Постановою КМ
N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013}

Загальні положення

Порядок здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Держекоінспекції (далі — Порядок) розроблено з метою попередження
випадків вивезення їх за межі України з перевищенням норм радіоактивного випромінювання та забезпечення державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства і норм  екологічної безпеки.

Порядок визначає правила здійснення територіальними органами Держекоінспекції екологічного контролю експортних партій брухту чорних, кольорових, інших металів та металокераміки (далі — металобрухту) на наявність хімічного чи радіоактивного забруднення.

Порядок є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності.

Екологічному контролю підлягає кожна експортна партія металобрухту.

Партією вважається вантаж, що направляється одночасно на адресу одного отримувача, у складі однієї відправки від одного відправника.

Екологічний контроль експортних партій металобрухту здійснюється на території його складування, а також у пунктах пропуску через державний кордон України.

Екологічний контроль здійснюється державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища.

Здійснення екологічного контролю

Екологічний контроль проводиться у два етапи — в період формування транспортних партій металобрухту в місцях його накопичення і в пункті пропуску через державний кордон України.

Екологічний контроль транспортних партій металобрухту в місцях його накопичення здійснюється на підставі заявки експортера згідно з додатком 1.

Заявка подається за 15 днів до початку відвантаження експортної партії. У цей період проводиться:
перевірка супроводжувальних документів, а саме:
контракту;

письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; { Абзац п’ятий розділу в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 } ліцензії на збирання, заготівлю, переробку, купівлю і продаж металобрухту, виданої в установленому порядку;

сертифіката походження металобрухту;

перевірка відповідності складу вантажу зазначеній документації;

заміри рівнів радіаційного випромінювання, а також наявність хімічного та іншого забруднення поверхні металобрухту;

у разі необхідності, з метою виявлення характеру та походження забруднення, виконуються додаткові хімічні та/чи радіохімічні дослідження;

документальне оформлення проведених досліджень.

Заміри рівнів радіаційного випромінювання проводяться державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища. Результати обстеження оформляються протоколом (додаток 2). {Абзац дванадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановоюю КМ N 499 ( 499-2009-п ) від 21.05.2009 }
У разі необхідності в присутності власника вантажу або особи, яка його представляє, проводиться відбирання зразків для проведення хіміко-аналітичних, радіохімічних досліджень і оформляється акт (додаток 3).

Аналітичний контроль експортної партії металобрухту проводиться відповідно до діючих нормативних документів у атестованих (акредитованих) в установленому порядку лабораторіях.

Результати обстеження оформляються протоколом (додаток 4).

На основі протоколів (додатки 2 та 4) в разі відсутності порушень природоохоронного законодавства оформляється Сертифікат екологічного контролю (додаток 5) у двох примірниках, які
підписуються посадовою особою, призначеною керівником територіального органу Держекоінспекції.

Перший примірник видається заявнику для пред’явлення під час проходження екологічного контролю на кордоні, другий залишається в територіальному органі Держекоінспекції, що його видав.

Заявка, протоколи, Сертифікат екологічного контролю реєструються у спеціальному журналі і зберігаються в
територіальному органі Держекоінспекції не менше одного року від дня видачі.

У випадку, якщо дослідження вказують на перевищення допустимих норм радіаційного випромінювання або на недопустимий рівень хімічного забруднення, яке у визначені строки не може бути усунене, державний інспектор приймає рішення щодо заборони вивезення даної партії металобрухту і повідомляє про це відповідні служби.

Сертифікат екологічного контролю, виданий згідно з цим Порядком, є однією з підстав для здійснення експорту металобрухту.

Під час здійснення екологічного контролю металобрухту в пункті пропуску через державний кордон України виконується:

перевірка наявності та достовірності супроводжувальних та дозвільних документів;

візуальний огляд вантажу і транспортного засобу;

перевірка відповідності вигляду і властивостей вантажу змістові супроводжувальних документів;

проведення контрольних замірів радіаційного випромінювання вантажу і транспортного засобу.

На основі проведеної перевірки в супроводжувальних документах (товарно-транспортній накладній) проставляється відмітка (штамп) про проходження вантажем екологічного контролю.

{ Абзац двадцять п’ятий розділу виключено на підставі Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

{ Абзац двадцять шостий розділу виключено на підставі Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий