Порядок оформлення аркуша коригування

Порядок оформлення аркуша коригування

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

06 листопада 2012 р.
N 1145
Про затвердження Порядку оформлення аркуша коригування та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної митної служби України

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2012 р. за N 1995/22307
Відповідно до пункту 37 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450, та підпункту 64 пункту 4, підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення аркуша коригування, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України згідно з переліком, що додається.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Міністр
Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М. Ю. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06.11.2012 N 1145

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2012 р. за N 1995/22307
Порядок оформлення аркуша коригування

1. Цим Порядком визначається порядок оформлення митним органом аркуша коригування, форму якого наведено в додатку 4 до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450.

2. Терміни вживаються в цьому Порядку в значеннях, наведених в Митному кодексі України.

3. Аркуш коригування складається у випадках, визначених пунктом 37 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450, посадовою особою митного органу, яким здійснювався випуск товарів за митною декларацією (далі — МД), у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження до митного органу інформації про доплату (повернення) сум митних платежів або реєстрації заяви декларанта (уповноваженої особи) у митному органі.

4. У разі припинення митного органу, яким здійснювався випуск товарів за МД, аркуш коригування складається митним органом, що є правонаступником припиненого митного органу (за наявності), або митним органом, до зони діяльності якого належить питання здійснення митного оформлення товарів, відносно яких складається аркуш коригування.

5. Посадова особа митного органу, яка складає аркуш коригування, у разі застосування МД на паперовому носії, для перевірки правильності відомостей, що вносяться до аркуша коригування, використовує аркуші з позначенням «1/6» єдиного адміністративного документа (далі — ЄАД), які зберігаються у митному органі, та аркуші з позначенням «3/8» ЄАД (у разі їх подання з письмовим зверненням декларанта (уповноваженої особи)).

6. У разі необхідності до перевірки правильності відомостей, що вносяться до аркуша коригування, залучаються відповідно до компетенції посадові особи спеціалізованих підрозділів митного органу.


7. Посадова особа підрозділу митного органу складає аркуш коригування за допомогою автоматизованої системи митного оформлення.

8. Складений аркуш коригування роздруковується у двох примірниках на аркушах формату А4.

9. Посадова особа підрозділу митного органу, що склала аркуш коригування:

проставляє підпис та дату на обох примірниках аркуша коригування та завіряє їх особистою номерною печаткою;

вносить електронний примірник аркуша коригування до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України.

10. Примірники аркуша коригування розподіляються в такому порядку:

один примірник аркуша коригування та копії документів, на підставі яких складено аркуш коригування, зберігаються у підрозділі митного органу, яким було складено аркуш коригування;

другий примірник аркуша коригування та аркуші з позначенням «3/8» ЄАД (у разі їх подання) видаються декларанту або уповноваженій ним особі під особистий підпис такої особи.

11. У разі складання аркуша коригування у випадку, не пов’язаному з доплатою або поверненням митних платежів, заповнюється розділ I аркуша коригування в такому порядку:

у колонці «Номер товару в митній декларації» зазначаються відомості з графи 32 МД, а саме, проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 МД;

у колонці «Графа митної декларації» зазначається графа МД, до якої необхідно внести нові відомості;

у колонці «зазначені у митній декларації» зазначаються у повному обсязі відомості, наведені у відповідному підрозділі графи МД (полі електронної копії МД), які необхідно коригувати.

У разі необхідності внесення нових відомостей до графи 44 МД зазначаються у повному обсязі відомості, наведені у відповідному рядку цієї графи МД, окремо щодо кожного документа;

у колонці «повинні бути зазначені у митній декларації» зазначаються нові відомості, що стали відомі після закінчення митного оформлення відповідного товару.

12. У разі складання аркуша коригування у випадку доплати або повернення митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності) заповнюються розділи II та III аркуша коригування.

У розділі II аркуша коригування відображається розрахунок сум митних платежів за новими відомостями (графа 47 МД на бланку єдиного адміністративного документа).

Графи розділу II аркуша коригування заповнюються відповідно до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за N 1372/21684.

13. До розділу III аркуша коригування вносяться фактичні відомості про доплату (повернення) митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності);

у колонці «Код виду платежу» зазначаються коди видів митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності) відповідно до класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, ведення яких здійснюється відповідно до Порядку ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 року за N 989/21300;

у колонці «Сума» зазначається сплачена (повернута) сума відповідних митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності);

у колонці «Дата» зазначається дата перерахування коштів до Державного бюджету України або дата повернення коштів з Державного бюджету України;

у колонці «Підстава» зазначається код підстави здійснення доплати (повернення) сум митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності) згідно з класифікатором підстав здійснення доплати (повернення) сум митних платежів, ведення якого здійснюється відповідно до Порядку ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 року за N 989/21301;

у колонці «Напрям руху коштів» зазначається код напряму руху коштів: «1» — у разі здійснення платником податків доплати, «2» — у разі повернення коштів з Державного бюджету України.

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
06.11.2012 N 1145
ПЕРЕЛІК
наказів Державної митної служби України, що визнаються такими, що втратили чинність

1. Наказ Державної митної служби України від 12 липня 2004 року N 510 «Про затвердження Порядку проведення Держмитслужбою України деталізації товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 липня 2004 року за N 900/9499.

2. Наказ Державної митної служби України від 23 січня 2006 року N 30 «Про затвердження Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2006 року за N 109/11983.

3. Наказ Державної митної служби України від 22 червня 2006 року N 514 «Про затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право суб’єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за N 816/12690.

4. Наказ Державної митної служби України від 27 вересня 2006 року N 821 «Про затвердження Порядку справляння податку на додану вартість під час митного оформлення товарів, імпортованих на митну територію України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2006 року за N 1128/13002.

5. Наказ Державної митної служби України від 17 березня 2008 року N 230 «Про затвердження Порядку випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов’язання при ввезенні їх на митну територію України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 березня 2008 року за N 259/14950.

6. Наказ Державної митної служби України від 25 вересня 2008 року N 1045 «Про затвердження Порядку відображення відомостей про доплату (повернення) сум митних платежів і відкоригованих фактичних відомостей про товари, які стали відомі після закінчення митного оформлення, та внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2008 року за N 1148/15839.

7. Наказ Державної митної служби України від 27 жовтня 2008 року N 1195 «Про внесення змін до Порядку подання документів, які підтверджують право суб’єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2008 року за N 1114/15805.

8. Наказ Державної митної служби України від 24 червня 2009 року N 602 «Про затвердження Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 липня 2009 року за N 669/16685.

9. Наказ Державної митної служби України від 24 червня 2009 року N 603 «Про внесення змін до Порядку подання документів, які підтверджують право суб’єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2009 року за N 648/16664.

10. Наказ Державної митної служби України від 14 вересня 2009 року N 856 «Про затвердження Змін до Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2009 року за N 961/16977.

11. Наказ Державної митної служби України від 30 березня 2011 року N 261 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держмитслужби», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 червня 2011 року за N 684/19422.

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberВерховная Рада ратифицировала отмену двойного налогообложения с Японией
Визначення мінімального податкового зобов’язання роз’яснення податкової
Медичний висновок та електронний лікарняний що потрібно знати та як отримати?
Як подати роботодавцю заяву-розрахунок на отримання фінансування по лікарняних через вебпортал Пенсі...
Уряд спростив вимоги до митного оформлення при імпорті генераторів та енергетичного обладнання
Переліків товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2023 рік в Україні
В Украине с августа 2020 года запускают новый Госреестр ФЛП и юридических лиц что изменится
Наказ ДМСУ вступає в силу з 08 грудня 2019 Про затвердження Класифікатора Державної митної служби Ук...
Щодо маркування алкогольних напоїв
Вимога подання сертифіката ТПП про форс мажор необґрунтована Велика Палата ВС

Оставьте комментарий