Деякі питання реалізації принципу єдиного вікна під час здійснення митного санітарно-епідеміологічного ветеринарно-санітарного фітосанітарного екологічного радіологічного та інших видів державного контролю Постанова № 364 КМУ вiд 25 травня 2016 (25.05.2016)

Деякі питання реалізації принципу єдиного вікна під час здійснення митного санітарно-епідеміологічного ветеринарно-санітарного фітосанітарного екологічного радіологічного та інших видів державного контролю Постанова № 364 КМУ вiд 25 травня 2016 (25.05.2016) 

Вступив в силу з 01.08.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

Від 25 травня 2016 р. № 364

Київ

Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю

Відповідно до частини третьої статті 33 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою, передбачивши в них положення щодо функціонування системи проведення аналізу ризиків як підстави для вибіркового здійснення контролю об’єктів регулювання.

3. Державній фіскальній службі щомісяця здійснювати моніторинг результатів застосування Порядку, затвердженого цією постановою, та розміщувати на власному офіційному веб-сайті відповідну статистичну інформацію в розрізі кожного державного органу.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 463 «Про затвердження Порядку інформаційного обміну між митними та іншими державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 41, ст. 1575).

5. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2016 року.

Прем’єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2016 р. № 364
ПОРЯДОК
інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів доходів і зборів, державних органів, уповноважених на здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю (далі — контролюючі органи), та підприємств за принципом «єдиного вікна» із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів.

Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України.

2. Дія цього Порядку поширюється на операції із ввезення на митну територію України товарів, які підлягають митному та іншим видам державного контролю, та вивезення таких товарів за межі митної території України.

3. Рішення про здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю (далі — види державного контролю) із застосуванням положень цього Порядку приймається підприємством у разі електронного декларування товарів шляхом надсилання органу доходів і зборів електронного повідомлення, передбаченого цим Порядком.

4. Взаємодія органів доходів і зборів, контролюючих органів та підприємств відповідно до цього Порядку здійснюється за принципом «єдиного вікна» відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів (далі — інформаційна система) та після доопрацювання та інтеграції інформаційних систем — з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

5. У разі переміщення через митний кордон України товарів, необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, товарів військового призначення, товарів, що ввозяться для потреб Збройних Сил, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів військових формувань, Служби безпеки, МВС, Національної поліції, Держприкордонслужби, ДСНС, Держспецтрансслужби, Адміністрації Держспецзв’язку для забезпечення проведення антитерористичної операції, радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для засобів масової інформації, товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, товарів, що переміщуються в рамках виконання угод про виробничу кооперацію, товарів, що переміщуються за процедурою МДП, санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль таких товарів здійснюється першочергово.

Інформаційна система

6. Посадові особи контролюючих органів взаємодіють з інформаційною системою з використанням спеціального програмно-інформаційного комплексу (далі — веб-інтерфейс), який розробляється ДФС та безоплатно надається у користування контролюючим органам, або з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів після доопрацювання та інтеграції таких інформаційних систем.

7. Засоби електронного цифрового підпису та права користування програмним забезпеченням, необхідним для користування такими засобами, надаються ДФС посадовим особам контролюючих органів, уповноважених на використання інформаційної системи (далі — уповноважені посадові особи), безоплатно за зверненнями таких контролюючих органів.

8. Інформаційна система забезпечує можливість уповноваженим посадовим особам виконувати заходи, передбачені цим Порядком, та зберігає документи і протоколи дій її користувачів протягом 1095 днів.

9. Адміністратором інформаційної системи є ДФС, яка за зверненнями контролюючих органів надає право доступу уповноваженим посадовим особам. Кожний контролюючий орган визначає власного адміністратора системи, який взаємодіє з адміністратором інформаційної системи.

10. Інформаційна система передбачає можливість доступу уповноважених посадових осіб до відомостей, протоколів дій та інших даних, що:

внесені уповноваженими посадовими особами відповідного контролюючого органу;

внесені підприємствами та призначені для відповідного контролюючого органу;

сформовані за допомогою інформаційної системи відповідно до цього Порядку на підставі даних, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту.

11. Взаємодія підприємств з інформаційною системою здійснюється з використанням інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, що використовуються підприємствами для подання органам доходів і зборів документів і відомостей, передбачених Митним кодексом України, через автоматизовану систему митного оформлення органів доходів і зборів. Інформаційна система надсилає підприємству повідомлення з електронним цифровим підписом посадової особи органу доходів і зборів.

12. Документи, відомості, що вносяться підприємствами до інформаційної системи у вигляді сканованих копій, повинні зберігатися підприємством не менш як 1095 днів. Підприємства несуть установлену законом відповідальність за подання недостовірних відомостей, внесених ними до інформаційної системи, за знищення або втрату документів, відомості про які внесені до інформаційної системи, до закінчення строку зберігання, передбаченого цим пунктом.

Ввезення товарів на митну територію України

13. У пунктах пропуску через державний кордон України державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль здійснюється органами доходів і зборів в установленому порядку у формі попереднього документального контролю, результати якого вносяться посадовими особами органів доходів і зборів до інформаційної системи.

14. У пунктах пропуску через державний кордон України, в яких забезпечено функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль вважається завершеним, якщо товари випущені з пункту пропуску через державний кордон України для переміщення їх у митницю призначення. У такому разі інформаційна система на підставі відмітки посадової особи органу доходів і зборів про пропуск товарів автоматично формує відмітку про здійснення радіологічного контролю.


15. У разі завершення у повному обсязі санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного чи екологічного контролю залученими у пункти пропуску через державний кордон України уповноваженими посадовими особами, а також у разі завершення радіологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, у яких не забезпечено функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, уповноважені посадові особи протягом 30 хвилин з моменту завершення контролю вносять із використанням веб-інтерфейсу до інформаційної системи відмітку про його здійснення.

Органи доходів і зборів у пунктах пропуску через державний кордон України надають уповноваженим посадовим особам доступ до веб-інтерфейсу.

16. Інформаційна система протягом однієї години після випуску з пункту пропуску через державний кордон України для переміщення у митницю призначення задекларованих у попередній декларації товарів автоматично формує та надсилає підприємству електронне повідомлення, в якому зазначаються:

реквізити попередньої митної декларації;

дата і час випуску товарів із пункту пропуску через державний кордон України;

види державного контролю, які завершено у пункті пропуску через державний кордон України;

види державного контролю, які необхідно завершити у зонах митного контролю на митній території України;

вичерпний перелік документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення необхідного виду державного контролю.

17. Скановані копії документів, необхідних для завершення відповідного виду державного контролю, разом з електронним повідомленням з електронним цифровим підписом посадової особи підприємства надсилаються до інформаційної системи для здійснення відповідного виду державного контролю до моменту прибуття товарів у митницю призначення або після їх прибуття.

В електронному повідомленні підприємство зазначає реквізити попередньої декларації та дату і час, коли товари у митниці прибуття у присутності представника підприємства можуть бути пред’явлені відповідному контролюючому органові для огляду (у разі прийняття такого рішення контролюючим органом).

18. Інформаційна система після отримання від підприємства електронного повідомлення і сканованих копій документів перевіряє електронний цифровий підпис посадової особи підприємства. У разі позитивного результату такої перевірки інформаційна система зберігає отримані повідомлення і документи, інформує відповідний контролюючий орган про їх надходження шляхом відображення електронного повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності даних в інформаційній системі надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи органу за місцезнаходженням митниці призначення.

Про дату і час надсилання повідомлення і документів контролюючому органові для проведення відповідного виду державного контролю, а також про негативні результати перевірки електронного цифрового підпису чи помилки у реквізитах попередньої митної декларації інформаційна система повідомляє підприємство.

19. Уповноважена посадова особа протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів:

1) приймає в порядку, встановленому законодавством, одне з таких рішень про:

завершення відповідного виду державного контролю;

відмову в завершенні здійснення контролю;

необхідність проведення огляду товарів;

необхідність проведення огляду товарів та відбору зразків;

необхідність проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо);

необхідність повернення вантажу за межі митної території України;

необхідність знищення вантажу;

2) вносить до інформаційної системи інформацію про прийняте рішення та, крім випадків прийняття рішення про завершення контролю, наводить детальне обґрунтування підстав прийнятого рішення;

3) вносить до інформаційної системи інформацію про дату і час проведення огляду товарів чи відбору зразків (якщо приймається відповідне рішення). У разі неможливості здійснення такого огляду чи відбору зразків на дату і час, наведені підприємством в електронному повідомленні, вносить до інформаційної системи з обґрунтуванням причин інформацію про найближчі дату і час, коли може бути здійснений огляд чи відбір зразків контролюючим органом.

20. У разі коли протягом трьох робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів уповноважена посадова особа не внесла до інформаційної системи будь-яке рішення, інформаційна система створює окреме повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності необхідних даних надсилає листа на адресу електронної пошти адміністратора системи контролюючого органу.

Якщо протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів уповноважена посадова особа чи адміністратор контролюючого органу не вносила до інформаційної системи будь-яке рішення, інформаційна система автоматично формує рішення про здійснення відповідного виду державного контролю, яке є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Інформаційна система повідомляє відповідний контролюючий орган про автоматично сформовані рішення щодо здійснення відповідного виду державного контролю шляхом відображення окремого електронного повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності необхідних даних надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи за місцезнаходженням митниці призначення та адміністратора системи контролюючого органу.

Для формування інформаційною системою рішень про здійснення відповідного виду державного контролю, які є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, робочим часом є час (крім вихідних, святкових і неробочих днів):

понеділок — четвер — з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00;

п’ятниця — з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45.

У разі коли для структурних підрозділів контролюючих органів встановлено інший графік роботи, дії, передбачені цим Порядком, вчиняються уповноваженими посадовими особами у межах установленого для них графіка роботи.

21. У разі коли наведені в електронному повідомленні дата і час, коли товари в митниці прибуття можуть бути у присутності представника підприємства пред’явлені відповідному контролюючому органові для можливої перевірки, не збігаються з датою і часом проведення огляду товарів чи відбору зразків, що внесені контролюючим органом до інформаційної системи відповідно до підпункту 3 пункту 19 цього Порядку, інформаційна система формує для органу доходів і зборів, у зоні митного контролю якого перебувають товари, повідомлення про необхідність узгодження між підприємством та контролюючим органом дати і часу проведення огляду товарів чи відбору зразків.

22. Інформаційна система повідомляє підприємство щодо здійснення відповідного виду державного контролю одразу після внесення уповноваженою посадовою особою інформації про прийняте рішення, але не раніше підтвердження в установленому порядку посадовою особою органу доходів і зборів факту доставки товарів у повному обсязі у митницю призначення.

За наявності розбіжностей у датах та/або в часі проведення огляду товарів чи відбору зразків, запропонованих підприємством і контролюючим органом, інформаційна система в електронному повідомленні підприємству наводить запропоновану контролюючим органом дату і час проведення огляду чи відбору зразків, а також контактні дані посадових осіб органу доходів і зборів, відповідальних за узгодження дати і часу проведення такого огляду товарів чи відбору зразків.

23. Якщо дата і час проведення огляду товарів чи відбору зразків, запропонована контролюючим органом, є прийнятною для підприємства, підприємство інформує про це орган доходів і зборів шляхом надсилання електронного повідомлення.

Огляд товарів та/або відбір зразків проводиться одночасно всіма контролюючими органами та за наявності звернення декларанта про фізичний огляд з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному в товаросупровідних документах, — органами доходів і зборів.

Обов’язок щодо узгодження із підприємством дати і часу проведення огляду товарів чи відбору зразків контролюючими органами покладається на посадових осіб органу доходів і зборів, у зоні митного контролю якого перебувають товари. Огляд товарів не може бути призначений пізніше, ніж протягом 24 робочих годин від часу, запропонованого підприємством.

Інформація про узгоджений підприємствами та всіма контролюючими органами час вноситься посадовою особою органу доходів і зборів до інформаційної системи.

24. Оригінали документів, необхідні для здійснення згідно із законодавством відповідного виду державного контролю, пред’являються та/або передаються підприємством контролюючому органові під час проведення огляду товарів чи відбору зразків на вимогу відповідного контролюючого органу.

25. Уповноважені посадові особи протягом 30 хвилин з моменту завершення в установленому порядку відповідного виду державного контролю, в тому числі в разі неподання митної декларації органові доходів і зборів, вносять із використанням веб-інтерфейсу до інформаційної системи відповідні відмітки про його здійснення.

Органи доходів і зборів у місцях проведення огляду товарів чи відбору зразків надають уповноваженим посадовим особам доступ до веб-інтерфейсу інформаційної системи.

26. Орган доходів і зборів не може заборонити підприємству здійснити фізичний огляд товарів з метою проведення перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному у супровідних документах, під час огляду товарів чи відбору зразків контролюючим органом. Результати фізичного огляду товарів ураховуються органом доходів і зборів під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відповідно до Митного кодексу України.

27. За наявності у місцях проведення огляду товарів чи відбору зразків стаціонарних чи портативних технічних засобів митного контролю, які забезпечують відеоспостереження, такий огляд проводиться з обов’язковою його відеофіксацією.

Обов’язок щодо перегляду та проведення аналізу матеріалів відеоспостереження покладається на керівників органів доходів і зборів та керівників структурних підрозділів ДФС, до компетенції яких належать повноваження з організації митного контролю та оформлення, профілактики та попередження корупційних діянь, моніторингу діяльності органів доходів і зборів.

Порядок ведення відоспостереження, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів відеоспостереження встановлюється Мінфіном.

Особливості здійснення видів державного контролю під час ввезення товарів на митну територію України у разі здійснення їх митного оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України

28. У разі ввезення товарів на митну територію України та розміщення їх у зонах митного контролю на територіях морських (річкових), авіаційних пунктів пропуску через державний кордон України підприємство може для здійснення відповідних видів державного контролю надіслати органові доходів і зборів електронне повідомлення та скановані копії документів з електронним цифровим підписом, що необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю.

В електронному повідомленні підприємство зазначає реквізити транспортного (перевізного) документа, на підставі якого товари перетнули митний кордон України, дату і час, коли товари в зоні митного контролю пункту пропуску через державний кордон України можуть бути пред’явлені у присутності представника підприємства відповідному контролюючому органові для можливої перевірки.

29. Інформаційною системою, посадовими особами органу доходів і зборів, що здійснюють митне оформлення товарів у пунктах пропуску через державний кордон України, а також уповноваженими посадовими особами вчиняються дії, визначені пунктами 18—27 цього Порядку.

Інформаційна система повідомляє підприємство про результати розгляду його електронного звернення щодо здійснення відповідного виду державного контролю одразу після внесення уповноваженою посадовою особою інформації про прийняте рішення.

Вивезення товарів за межі митної території України

30. З моменту, коли розпочато завантаження транспортного засобу для вивезення товарів за межі митної території України, підприємство має право для здійснення відповідних видів державного контролю надіслати органові доходів і зборів, в якому відбуватиметься митне оформлення товарів для їх вивезення за межі митної території України (далі — митниця відправлення), електронне повідомлення та скановані копії документів з електронним цифровим підписом, що необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю.

В електронному повідомленні підприємство зазначає реквізити зовнішньоекономічного договору (документа, що його замінює), комерційного рахунка (інвойсу), яким визначається партія товарів, та транспортного (перевізного) документа, на підставі якого товари переміщуватимуться до пункту пропуску через державний кордон України, дату, час і місце, коли товари можуть бути у присутності представника підприємства пред’явлені відповідному контролюючому органові для можливої перевірки.

31. Інформаційна система після отримання від підприємства електронного повідомлення та сканованих копій документів перевіряє електронний цифровий підпис посадової особи підприємства. У разі позитивного результату перевірки електронного цифрового підпису інформаційна система забезпечує зберігання отриманих повідомлення і документів, інформує відповідний контролюючий орган про їх надходження шляхом розміщення відповідної інформації у веб-інтерфейсі та за наявності даних в інформаційній системі надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи за місцезнаходженням митниці відправлення.

Про дату і час надсилання повідомлення і документів контролюючому органові для здійснення відповідного виду державного контролю, а також про негативні наслідки перевірки електронного цифрового підпису інформаційна система повідомляє підприємство.

32. Уповноважена посадова особа протягом 24-х робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс повідомлення та сканованих документів:

1) приймає в порядку, встановленому законодавством, одне з таких рішень про:

завершення контролю;

відмову в завершенні здійснення контролю;

необхідність проведення огляду товарів;

необхідність проведення огляду товарів та відбору зразків;

необхідність проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо);

2) вносить до інформаційної системи інформацію про прийняте рішення та, крім випадків прийняття рішення про завершення контролю, наводить детальне обґрунтування підстав прийняття рішення;

3) вносить до інформаційної системи найменування і реквізити документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (у разі їх наявності);

4) вносить до інформаційної системи інформацію про дату і час проведення огляду товарів чи відбору зразків — у разі прийняття відповідного рішення. У разі неможливості проведення такого огляду чи відбору зразків на дату, час і в місці, що зазначені підприємством в електронному повідомленні, вносить до інформаційної системи інформацію про найближчі дату, час і місце, коли може бути здійснений огляд товарів чи відбір зразків контролюючим органом, та обґрунтування причин.

33. У разі коли протягом 24-х робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс повідомлення та сканованих документів уповноважена посадова не вносила до інформаційної системи будь-яке рішення, інформаційна система автоматично формує рішення про здійснення відповідного виду державного контролю, що є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Інформаційна система повідомляє відповідний контролюючий орган про автоматично сформовані рішення щодо здійснення відповідного виду державного контролю шляхом розміщення окремого повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності необхідних даних в інформаційній системі надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи за місцезнаходженням митниці відправлення та адміністратора системи контролюючого органу.

34. Інформаційна система повідомляє підприємство щодо здійснення відповідного виду державного контролю одразу після внесення уповноваженою посадовою особою інформації про прийняте рішення.

У разі автоматичного формування інформаційною системою рішення про здійснення відповідного виду державного контролю підприємство отримує право здійснити задеклароване переміщення об’єктів регулювання, інформаційна система попереджає підприємство про необхідність дотримання законодавства суміжних держав у частині подання оригіналів фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв СНД тощо.

35. У пунктах пропуску через державний кордон України, в яких забезпечено функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль вважається завершеним, якщо товари випущені з пункту пропуску через державний кордон України для вивезення їх за межі митної території України. У такому разі інформаційна система на підставі відмітки посадової особи органу доходів і зборів про пропуск товарів автоматично формує дані про здійснення радіологічного контролю.

Внесення та скасування контролюючими органами заборон в інформаційній системі

36. У разі встановлення відповідно до законів заборони щодо ввезення в Україну окремих товарів уповноважена посадова особа вносить до інформаційної системи з використанням програмного забезпечення, що розробляється ДФС, інформацію про заборону.

37. Інформаційна система дає змогу користувачам вивчати скановані копії документів, згідно з якими запроваджена заборона щодо ввезення в Україну окремих товарів.

38. У разі скасування контролюючим органом заборони щодо ввезення в Україну окремих товарів уповноважена посадова особа вносить до інформаційної системи відповідні відомості.

39. Відомості про встановлення та скасування заборони щодо ввезення в Україну окремих товарів, внесені до інформаційної системи з використанням спеціального програмного забезпечення, застосовуються органами доходів і зборів та не потребують дублювання у паперовій формі.

Внесення контролюючими органами до інформаційної системи документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення

40. У разі видачі відповідно до законів документів, які підтверджують дотримання обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України, уповноважені посадові особи вносять з використанням спеціального програмного забезпечення до інформаційної системи відомості про такі документи у форматі, узгодженому з ДФС.

41. Відомості про видані документи, внесені до інформаційної системи з використанням спеціального програмного забезпечення, застосовуються органами доходів і зборів одразу після оновлення бази даних і не потребують дублювання у паперовій формі.

42. Під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів інформаційна система формує відомості про використання документів, зазначених у пункті 40 цього Порядку, та передбачає можливість перегляду таких відомостей уповноваженими посадовими особами.

Прикінцеві положення

43. Пункти 36—42 цього Порядку застосовуються з моменту впровадження спеціального програмного забезпечення, про що ДФС інформує на власному офіційному веб-сайті та повідомляє користувачів.

44. Мінфін затверджує як нормативно-технічні документи, необхідні для функціонування інформаційної системи, переліки:

місць митного оформлення товарів, в яких застосовується цей Порядок;

пунктів пропуску через державний кордон України, в яких функціонують комплекси для здійснення автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів;

документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення відповідного виду державного контролю.

45. Інформаційна система, веб-інтерфейс та спеціальне програмне забезпечення можуть мати додаткові функції для зручності користування, які запроваджуються ДФС з урахуванням заявок користувачів та власних ресурсів.

46. Пропозиції про доопрацювання програмного забезпечення з метою отримання додаткових функцій для зручності користування подаються ДФС через адміністраторів системи, визначених контролюючими органами.

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberВерховная Рада ратифицировала отмену двойного налогообложения с Японией
Визначення мінімального податкового зобов’язання роз’яснення податкової
Медичний висновок та електронний лікарняний що потрібно знати та як отримати?
Як подати роботодавцю заяву-розрахунок на отримання фінансування по лікарняних через вебпортал Пенсі...
Уряд спростив вимоги до митного оформлення при імпорті генераторів та енергетичного обладнання
Переліків товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2023 рік в Україні
В Украине с августа 2020 года запускают новый Госреестр ФЛП и юридических лиц что изменится
Наказ ДМСУ вступає в силу з 08 грудня 2019 Про затвердження Класифікатора Державної митної служби Ук...
Щодо маркування алкогольних напоїв
Вимога подання сертифіката ТПП про форс мажор необґрунтована Велика Палата ВС

Оставьте комментарий