Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв Закон України вiд 06 вересня 2018 року N 2530 VIII

Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв Закон України вiд 06 вересня 2018 року N 2530 VIII

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ

11.10.2018 р. № N 14.2-5/7693

 


Начальникам регiональних служб державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi
Керiвникам головних управлiнь Держпродспоживслужби в областях та м. Києвi

Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачi iнформує, що 4 жовтня 2018 року набрав чинностi Закон України вiд 06 вересня 2018 року N 2530-VIII «Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законiв України щодо запровадження механiзму «єдиного вiкна» та оптимiзацiї здiйснення контрольних процедур при перемiщеннi товарiв через митний кордон України» (далi — Закон). Законом визначено заходи офiцiйного контролю, яким можуть пiдлягати товари, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) — це фiтосанiтарний контроль, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що проводяться згiдно iз законодавством України.

З метою належного виконання покладених на Держпродспоживслужбу функцiй та повноважень визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 2015 року N 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв», до затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до статтi 319 Митного кодексу України перелiку товарiв (з описом та кодом згiдно з УКТ ЗЕД), якi в разi ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) пiдлягають заходам офiцiйного контролю регiональним службам державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на держаному кордонi та транспортi забезпечити здiйснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин у формi ветеринарно-санiтарного контролю з використанням в iнформацiйнiй системi «Єдине вiкно» роздiлу — ветеринарно-санiтарний контроль.

Перший заступник Голови

Андрiй ЖУК

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или Viber