Звільнення від оподаткування до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту на час воєнного стану

Державна митна служба України повідомляє, що відповідно до Закону України від 24 березня 2022 року № 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану» (далі — закон), який опубліковано 05 квітня 2022 року в офіційному виданні «Голос України» № 77 (7827), внесено наступні зміни до митного законодавства. 

Звільнення від сплати митних платежів (на період не раніше 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні) 

  • Звільняються від сплати ПДВ операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту:

—  платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 ПК України – всіх товарів;

—  фізичними особами — автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.

Від сплати акцизного податку звільняються операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту фізичними особами автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.

Також закон передбачає звільнення від сплати ввізного мита під час ввезення (пересилання) на митну територію України для вільного обігу:

—  підприємствами – товарів, крім спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (крім квасу «живого» бродіння), тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

—  громадянами — автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.

Зазначені звільнення не застосовуються до товарів походженням з країни, визнаної державою-окупантом та/або визнаною державою-агресором щодо України, або ввозяться з території держави–окупанта (агресора) та/або з окупованої території України (походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України, або, які ввозяться з Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України).

  • Особливості спрощення декларування товарів:

Тимчасово, на період з дня набрання чинності Законом, але не раніше 01 квітня 2022 року, і до припинення або скасування воєнного стану на території України, спрощений порядок декларування товарів шляхом подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів відповідно до частини п’ятої статті 259 МК України, може здійснюватися підприємствами – зареєстрованими платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім підприємств, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3. статті 293 ПК України.

Тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, декларування товарів, зазначених у пункті 41 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» ПК України (бензини моторні), що ввозяться на митну територію України для вільного обігу, може здійснюватись шляхом подання попередньої митної декларації,яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів відповідно до частини п’ятої статті 259 МК України. При цьому доставка та пред’явлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, не є обов’язковими.        


Митне оформлення товарів завершується в найкоротший можливий строк, але не більше ніж одна робоча година з моменту пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює.

Плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб не справляється.

Митні формальності можуть виконуватися іншим митним органом, у тому числі без пред’явлення таких товарів цьому митному органу, за координації Держмитслужби, у разі коли митним органом не виконуються завдання, покладені на митні органи, у зв’язку з веденням воєнного, надзвичайного стану.

  •  Нетарифне регулювання та експортний контроль

—     Пропуск на митну територію України та/або випуск відповідно до заявленої мети на митній території України товарів, які за кодом згідно з УКТ ЗЕД та описом відповідно до статті 197 МК України можуть належати, але за своїми характеристиками та фізико-хімічними властивостями не належать до: культурних цінностей; наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до ввезення та застосування на території України; товарів військового призначення чи подвійного використання; небезпечних відходів; агрохімікатів та пестицидів, що підлягають державній реєстрації; об’єктів, торгівля якими підпадає під регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення; генетично модифікованих організмів або продукції, виробленої із застосуванням генетично модифікованих організмів; таких, що містять озоноруйнівні речовини, здійснюються митними органами на підставі заяви декларанта або уповноваженої ним особи про незастосування до таких товарів, встановлених відповідними законами заборон та/або обмежень, у вигляді коду, визначеного Міністерством фінансів України, що вноситься декларантом або уповноваженою ним особою до митної декларації. Достовірність інформації, викладеної в такій заяві, може бути перевірена під час пост-митного контролю.

—  За рішенням Кабінету Міністрів України до припинення чи скасування воєнного стану на території України дозволяється пропуск через митний кордон України та/або випуск відповідно до заявленої мети окремих товарів, щодо яких відповідними законами встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України, без надання відповідних дозвільних документів та/або за відсутності відомостей про включення (виключення) таких товарів до (з) відповідного реєстру. Такі спрощення не застосовуються до товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або визнаною державою-агресором щодо України, або ввозяться з території держави–окупанта (агресора) та/або з окупованої території України (походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України, або, які ввозяться з Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України), наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, товарів військового призначення або товарів подвійного використання, радіоактивних матеріалів, небезпечних відходів. Звільнення від подання дозвільних документів та/або відомостей, які підтверджують дотримання встановлених обмежень щодо переміщення таких товарів через митний кордон України для здійснення митних формальностей не означає звільнення від дотримання встановлених відповідними законами заборон та/або обмежень щодо використання та/або обігу відповідних товарів на митній території України.

— Тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, Кабінет Міністрів України може встановлювати

категорії товарів, щодо яких митними органами не здійснюються заходи зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачені розділом XIV МК України; 

випадки, у яких заборони та обмеження, встановленні статтями 196 та 197 МК України не застосовуються, крім випадків, якщо такі заборони та обмеження, встановлені міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України; 

особливості здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які підлягають державному експортному контролю; 

особливості застосування статті 319 МК України (заходи офіційного контролю).

—  Тимчасово на період дії воєнного, надзвичайного стану продовження строку реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється відповідним програмно-інформаційним комплексом єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України в автоматичному режимі.

—  Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів, на міжнародні передачі яких не поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у період дії воєнного стану на території України.

  • Зміни з інших питань 

На період дії правового режиму воєнного чи  надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого  покладено на контролюючі органи.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України:

—      документальні перевірки дотримання вимог  законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти  нарахування та сплати митних платежів не  розпочинаються, а розпочаті перевірки  зупиняються. Акти (довідки) про результати  документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок та податкові  повідомлення-рішення не надсилаються (не  вручаються);

—      зупиняється перебіг строків, визначених частиною четвертою статті 45, частиною другою статті 46, частиною четвертою статті 48, статями 55, 125, 204, 240, частиною шостою статті 244, частиною тринадцятою статті 264, частиною другою статті 269, частинами п’ятою і шостою статті 299, частиною восьмою статті 313, частиною четвертою статті 321, частиною шостою статті 334 МК України;

—      митні органи за заявою декларанта або уповноваженої ним особи можуть приймати рішення про продовження строків (включаючи граничні), визначених МК України, крім тих про зупинення перебігу яких зазначено у попередньому пункті;

—      перебування на обліку в митних органах осіб-нерезидентів відповідно до частини першої статті 455 МК України не вимагається.

Отже, при здійснення митного контролю та митного оформлення необхідно враховувати законодавчі зміни відповідно до закону.

Крім того, звертаємо увагу, що постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 330 «Деякі питання здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, в умовах воєнного стану» відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайті zakon.rada.gov.ua, має статус такої, що не набрала законної сили.  

Джерело

Митне оформлення в умовах воєнного стану Чинне законодавство

Митне оформлення в умовах воєнного стану Назва Митниці

Куди звертатися з питань роботи Держмитслужби Контакти

Звільнення від оподаткування до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту на час воєнного стану

Роз’яснення щодо ввезення гуманітарної допомоги на територію України в умовах воєнного стану

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий