У ВР пропонують дозволити Адміністрації судноплавства закривати річки під час воєнного стану

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував до розгляду в парламенті законопроект, яким пропонується наділити Адміністрацію судноплавства повноваженнями тимчасово припиняти судноплавство на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів протягом навігаційного періоду у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану. Про це повідомив голова комітету Юрій Кісєль.

«Розглянули законопроект про внесення змін до Закону України «Про внутрішній водний транспорт» щодо судноплавства під час введення воєнного або

надзвичайного стану» (реєстраційний №7651), який врегульовує питання судноплавства на внутрішніх водних шляхах у період воєнного або надзвичайного стану, а саме, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту надаються повноваження тимчасово припиняти судноплавство на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів протягом навігаційного періоду у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану та прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект за основу», — написав Кісєль у Facebook за результатами першого цього року засідання комітету у четвер, 12 січня.

Як пояснив автор законопроекту, народний депутат Володимир Крейденко, досі жоден орган державної влади не уповноважений приймати рішення про припинення судноплавства у випадку введення воєнного або надзвичайного стану.

Джерело

В ВР предлагают разрешить Администрации судоходства закрывать реки во время военного положения

Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре рекомендовал к рассмотрению в парламенте законопроект, которым предлагается наделить Администрацию судоходства полномочиями временно прекращать судоходство на отдельных участках внутренних водных путей в течение навигационного периода в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения. Об этом сообщил глава комитета Юрий Кисель.

«Рассмотрели законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О внутреннем водном транспорте» о судоходстве во время введения военного или чрезвычайного положения» (регистрационный №7651), регулирующий вопросы судоходства на внутренних водных путях в период военного или чрезвычайного положения, а именно, центральном органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере внутреннего водного транспорта, предоставляются полномочия временно прекращать судоходство на отдельных участках внутренних водных путей в течение навигационного периода в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения и приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять проект за основу», — написал Кисель в Facebook по результатам первого этого года заседания комитета в четверг, 12 января.

Как пояснил автор законопроекта, народный депутат Владимир Крейденко, до сих пор ни один орган государственной власти не уполномочен принимать решение о прекращении судоходства в случае введения военного или чрезвычайного положения.

Источник

Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber

Оставьте комментарий