Про особливості визначення походження транспортних засобів що ввозяться на митну територію України громадянами

Про особливості визначення походження транспортних засобів що ввозяться на митну територію України громадянами

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.09.2016 р. № 31001/7/99-99-19-03-17

Митниці ДФС
Про особливості визначення походження
транспортних засобів, що ввозяться на
митну територію України громадянами

У зв’язку із запитами митниць ДФС та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо особливостей визначення походження транспортних засобів, що використовувалися, при їх ввезенні на митну територію України громадянами, повідомляємо.

Про документальне підтвердження походження транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України громадянами в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року (далі – Угода)

Відповідно до вимог пункту 1 статті 29 Глави 1 розділу IV Угоди кожна Сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони відповідно до Графіків, встановлених у Додатку 1-А до цієї Угоди.

Статтею 26 Угоди встановлено, що положення цієї Глави застосовуються до торгівлі товарами, які походять з територій Сторін.

Для цілей цієї Глави “походження” означає, що товар підпадає під правила походження, викладені в Протоколі 1 до цієї Угоди (“Щодо визначення концепції “походження товарів” і методів адміністративного співробітництва”) (далі – Протокол 1).

Відповідно до пункту 1 статті 16 Протоколу 1 товари, що походять з Європейського Союзу, і товари, що походять з України, після ввезення до України чи Європейського Союзу, відповідно, підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів:

(а) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III до цього Протоколу; або


(b) у випадках, вказаних у статті 22(1) цього Протоколу, – декларація, що надалі іменуватиметься “декларацією інвойс”, надана експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати; текст декларації інвойс наведений у Додатку IV до цього Протоколу.

Статтею 22 Протоколу 1 встановлено вимоги до складення експортером декларації інвойс, зазначеної в статті 16(1)(b) цього Протоколу, зокрема декларація інвойс може бути складена:

(a) затвердженим експортером у розумінні статті 23 цього Протоколу,

або

(b) експортером будь-якої партії товару, що складається з одного чи декількох місць товарів, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6000 євро.

Угода не містить обмежень щодо торгівлі товарами, в тому числі траспортними засобами, яка здійснюється громадянами.

Згідно з частиною третьою статті 1 Митного кодексу України (далі – Кодекс) якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору України.

Таким чином, транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України громадянами, підпадають під дію Угоди за умови документального підтвердження їх походження з країн ЄС відповідно до вимог статті 16 Протоколу 1 до Угоди.

Про підтвердження походження транспортних засобів, що використовувалися, при їх ввезенні на митну територію України громадянами згідно положень Закону України від 31 травня 2016 року № 1389-VIII “Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів”

Згідно з частиною першою статті 377 розділу XII Кодексу товари за товарними позиціями 8701 – 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України.

Документи, які підтверджують країну походження товару, не вимагаються у разі, якщо товари ввозяться громадянами та оподатковуються за єдиною ставкою мита відповідно до розділу XII Кодексу (пункт 2 частини 4 статті 44 Кодексу).

Порядок заповнення графи 34 “Код країни походження” митної декларації затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 “Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа”.

У разі відсутності документа про походження товару, визначеного статтею 43 Кодексу або міжнародними договорами про вільну торгівлю, в графі 34 митної декларації зазначаються “00”, оскільки країна походження товару (транспортного засобу) невідома.

При цьому відповідно до вимог Угоди про правила визначення походження товарів COT правила походження використовуються при застосуванні:

режиму найбільшого сприяння згідно зі статтями I, II, III, XI та XIII ГАТТ 1994;

антидемпінгових та компенсаційних мит згідно зі статтею VI ГАТТ 1994; захисних заходів згідно зі статтею XIX ГАТТ 1994; вимог щодо маркування походження згідно зі статтею IX ГАТТ 1994; будь-яких дискримінаційних кількісних обмежень або тарифних квот; при державних закупівлях та у торгівельній статистиці. З огляду на викладене, визначення походження товарів не відноситься до сфери оподаткування акцизним податком.

Застосування до транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України громадянами, ставок акцизного податку, встановлених пунктом 15 підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, здійснюється на підставі відомостей про походження транспортних засобів, що містяться в ідентифікаційному номері – VIN-код (Vehicle Identification Number), інформація про який зазначається у технічному паспорті на транспортний засіб та декларується у графі 31 митної декларації.

В.о. заступника Голови
М.В. Продан

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий