Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень

Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

02 грудня 2016 р.

N 1058

Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2016 р. за N 1693/29823

    Відповідно до статей 347, 356, 357, 502, 515 — 517 Митного кодексу України, статті 84 Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та з метою організації взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України під час проведення досліджень (аналізів, експертиз)

НАКАЗУЮ:

    1. Затвердити такі, що додаються:

    Порядок взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз);

    Нормативи взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи);

    форму акта про взяття проб (зразків) товарів;

    форму висновку.

    2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року N 654 «Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) та форми акта про взяття проб (зразків) товарів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за N 1071/21383.

    3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

    подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

    оприлюднення цього наказу.

    4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

    5. Державній фіскальній службі України (Насіров Р. М.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі ДФС.

    6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України — керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 грудня 2016 року N 1058

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2016 р. за N 1693/29823

ПОРЯДОК
взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз)

I. Загальні положення

    1. Цей Порядок визначає послідовність та порядок виконання дій посадовими особами структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України (далі — органи ДФС) при направленні запитів про проведення досліджень (аналізів, експертиз), постанов про призначення експертиз у справах про порушення митних правил до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС (далі — СЛЕД ДФС), а також проведення досліджень (аналізів, експертиз) експертами СЛЕД ДФС.

    2. Дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами СЛЕД ДФС за територіальним розподілом, установленим ДФС.

    3. За письмовим зверненням керівника органу ДФС експерти СЛЕД ДФС можуть залучатися до взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень (експертиз).

    4. Призначення досліджень (аналізів, експертиз) органами ДФС в інших експертних установах (організаціях) здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

II. Підстави для призначення досліджень (аналізів, експертиз)

    1. Дослідження (аналізи, експертизи) під час здійснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення, у справах про порушення митних правил призначаються, якщо виникла потреба у послугах фахівців, які володіють спеціальними знаннями у галузях науки, мистецтва, техніки, економіки тощо.

    Експертиза призначається у випадках, передбачених Податковим та Митним кодексами України.

    2. Рішення про призначення експертизи у межах податкового контролю, проведення дослідження (аналізу, експертизи) під час здійснення митного контролю та митного оформлення оформлюється уповноваженою посадовою особою органу ДФС у вигляді запиту.

    3. Рішення про призначення експертизи у справі про порушення митних правил оформлюється посадовою особою органу ДФС, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, у вигляді постанови.

    4. Проведення експертизи із визначення вартості товарів здійснюється на підставі постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил або запиту у межах здійснення податкового контролю.

III. Формування документації для проведення досліджень (аналізів, експертиз)

    1. Запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) готується посадовою особою органу ДФС за формою, визначеною в додатку 1 до цього Порядку.

    У запиті в обов’язковому порядку зазначаються підстава та мета направлення запиту, визначаються завдання для дослідження (аналізу, експертизи), а саме які характеристики товару (склад, фізичні, фізико-хімічні властивості тощо) необхідно перевірити або встановити.

    Визначені у запиті завдання для дослідження (аналізу, експертизи) повинні відповідати меті направлення запиту.

    2. До запиту додаються:

    оригінал акта про взяття проб (зразків) товарів (у разі взяття проб (зразків) товарів);

    копія акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (у разі проведення);

    копії інших супровідних документів, які подаються при здійсненні податкового або митного контролю (митна декларація, зовнішньоекономічний договір (контракт), інвойси, рахунки-фактури, накладні, сертифікати (висновки, реєстраційні посвідчення уповноважених державних органів, якщо такі видавались);

    техніко-технологічна документація про склад, фізико-хімічні властивості товарів, інформація про основні технологічні стадії їх виробництва та призначення.

    Достовірною техніко-технологічною документацією вважаються офіційно видані книги, стандарти, технічні умови, специфікації, каталоги, креслення, паспортні дані на виріб виробника.

    3. До постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил додаються завірені копії матеріалів справи, які стосуються предмета експертизи, та протокол про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил.

    4. Питання, поставлені перед експертом у запиті про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанові про призначення експертизи у справі про порушення митних правил, не повинні виходити за межі компетенції та спеціальних знань експерта.

    5. Запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанова про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органу ДФС разом із супровідною документацією (матеріалами, що передаються у розпорядження експерта), пробами (зразками) товарів доставляються до СЛЕД ДФС посадовою особою органу ДФС або поштою.

    Уповноважена посадова особа органу ДФС доставляє до СЛЕД ДФС проби (зразки) товарів, які заборонені до пересилання у поштових відправленнях.

IV. Взяття проб (зразків) товарів

    1. Взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) проводиться уповноваженими посадовими особами органу ДФС на підставі вмотивованого рішення керівника цього органу або особи, яка виконує його обов’язки, або постанови про взяття проб і зразків у справі про порушення митних правил.

    2. Для проведення аналізу великогабаритних і технічно складних товарів (машини, технологічні лінії, промислові конструкції тощо) може надаватись тільки техніко-технологічна документація.

    У випадках фактичної відсутності товару під час проведення податкового контролю, документальної виїзної перевірки для проведення аналізу може надаватися наявна супровідна та техніко-технологічна документація.

    3. Проби (зразки) товарів, крім великогабаритних і технічно складних, беруться в мінімальній кількості у двох примірниках (досліджуваний та контрольний), кількість кожного з яких у одиницях виміру є достатньою для проведення дослідження (аналізу, експертизи) згідно з Нормативами взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року N 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку».

    4. Кожен із примірників (досліджуваний та контрольний) проби (зразка) товару упаковується та опломбовується (опечатується) окремо, обов’язково маркується маркувальною етикеткою, форму якої наведено в додатку 2 до цього Порядку.

    У випадках взяття проб (зразків) одного найменування товару, але різних номерів артикулів, партій, серій, ці номери обов’язково зазначаються на маркувальних етикетках відібраних проб (зразків) товарів.

    5. Якщо взяття контрольних проб (зразків) товарів з об’єктивних причин не можливе (одиничний товар, обмежена кількість, вміст поштового відправлення, об’єкт експертизи у справі про порушення митних правил тощо), проби (зразки) товарів беруться в одному примірнику (досліджуваному).

    6. Взяття проб (зразків) товарів здійснюється з обов’язковим додержанням вимог міжнародних та національних стандартів, іншої нормативно-технічної документації, правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

    7. Посадова особа органу ДФС, яка вповноважена проводити взяття проб (зразків) товарів, повинна бути ознайомлена із вимогами міжнародних та національних стандартів, іншої нормативно-технічної документації щодо здійснення взяття проб (зразків) товарів.

    8. Про взяття проб (зразків) товарів складається акт у трьох примірниках, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року N 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку».

    Відомості про проби (зразки) товарів кожного відібраного найменування або виду, артикулу, серії товару наводяться в акті під окремим порядковим номером.

    Мета взяття проб (зразків) товарів в акті повинна відповідати меті подання запиту.

    Один примірник акта передається разом з відібраними пробами (зразками) товарів до СЛЕД ДФС, другий — залишається у справах органу ДФС, третій — у декларанта, платника податків або уповноваженої ними особи, стосовно якого здійснюється податковий або митний контроль.

    9. У разі взяття проб (зразків) товарів згідно зі статтею 517 Митного кодексу України складається протокол про одержання проб і зразків, копія якого надається до СЛЕД ДФС разом із постановою про призначення експертизи у справі про порушення митних правил.

    10. Відібрані проби (зразки) товарів повинні зберігатися та транспортуватися в умовах, що унеможливлюють доступ до них, забезпечують їх цілісність (збереження герметичності) та незмінність характеристик, за якими буде проводитися їх дослідження (експертиза).

    11. У разі потреби посадові особи органу ДФС забезпечують експертам СЛЕД ДФС доступ до товарів, транспортних засобів та можливість їх огляду за місцем їх зберігання.

V. Приймання запитів (постанов) та проведення досліджень (аналізів, експертиз) в СЛЕД ДФС

    1. Запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи), постанова про призначення експертизи у справі про порушення митних правил разом із супровідними документами приймаються уповноваженими посадовими особами СЛЕД ДФС і реєструються в установленому порядку.

    2. При виявленні порушень вимог розділів III, IV цього Порядку СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днів після реєстрації запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил письмово інформує орган ДФС про виявлені порушення.

    Орган ДФС усуває виявлені порушення у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дня реєстрації листа СЛЕД ДФС, та повторно подає до СЛЕД ДФС необхідні матеріали (супровідну документацію, проби (зразки) товару).

    3. Інформація про виявлені порушення вимог розділів III, IV цього Порядку заноситься до відповідного журналу обліку невідповідностей при реєстрації запитів про проведення досліджень (аналізів, експертиз) або постанов про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органів ДФС, форма якого затверджується наказом СЛЕД ДФС.

    Журнал обліку невідповідностей при реєстрації запитів про проведення досліджень (аналізів, експертиз) або постанов про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органів ДФС ведеться уповноваженими посадовими особами СЛЕД ДФС, і до нього заносяться інформація про виявлені порушення, пропозиції щодо їх усунення, строки, прийняте за результатами досліджень (аналізів, експертиз) рішення.

    4. Дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертом (експертами) СЛЕД ДФС на підставі письмового доручення керівництва СЛЕД ДФС або керівника її відокремленого підрозділу.

    5. Експерт користується правами, визначеними статтею 84 Податкового кодексу України та статтею 502 Митного кодексу України, іншими актами законодавства, зокрема має право:

    ознайомлюватися з матеріалами, які стосуються предмета експертизи;

    заявляти клопотання перед органом ДФС про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для виконання завдань, поставлених у запиті про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанові про призначення експертизи у справі про порушення митних правил;

    відмовитися від надання висновку або відповіді на окреме (окремі) питання, якщо поданих матеріалів недостатньо або він не володіє необхідними знаннями для проведення дослідження (аналізу, експертизи).

    6. При проведенні експертизи з метою визначення вартості товару, транспортного засобу у межах податкового контролю або у справі про порушення митних правил експерт за потреби проводить огляд товару, транспортного засобу за місцем їх зберігання.

    Надання вільного доступу та забезпечення належних умов огляду таких товарів, транспортних засобів покладається на орган ДФС, який призначив проведення експертизи.

    Виїзд експерта до місця зберігання таких товарів, транспортних засобів забезпечується органом ДФС, який призначив проведення експертизи, протягом 3 робочих днів з дня надходження до СЛЕД ДФС запиту або постанови.

    Після огляду товарів, транспортних засобів за місцем їх зберігання орган ДФС, який призначив проведення експертизи, в той самий день забезпечує прибуття експерта на своє робоче місце.

    Якщо при проведенні експертизи виникає потреба у визначенні характеристик товару (склад, фізичні, фізико-хімічні властивості тощо) шляхом проведення досліджень, орган ДФС, який здійснює податковий контроль, або посадова особа органу ДФС, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, забезпечує взяття проб (зразків) товарів, необхідних для проведення досліджень.

    7. У разі виявлення експертом під час огляду проб (зразків) товарів порушень у частині цілісності (збереження герметичності) упакування, неправильного оформлення супровідної документації, СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днів повідомляє орган ДФС про виявлені порушення.

    Орган ДФС усуває виявлені порушення у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дня реєстрації листа СЛЕД ДФС, та повторно подає до СЛЕД ДФС необхідні матеріали (супровідну документацію, проби (зразки) товару).

    У разі невжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, у зазначений строк СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днів повідомляє орган ДФС про проведення часткового дослідження (аналізу, експертизи) або про відмову у його проведенні.

    8. Дослідження (аналіз, експертиза) проб (зразків) товарів під час здійснення митного контролю та митного оформлення проводиться протягом 10 днів з дня їх надходження до СЛЕД ДФС. У разі потреби цей строк може бути продовжено за рішенням керівника СЛЕД ДФС, але не більше ніж на 20 днів.

    Для продовження строку проведення дослідження (аналізу, експертизи) керівник самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень готує клопотання на ім’я керівника СЛЕД ДФС, в якому обґрунтовує причину необхідності продовження строку проведення дослідження (аналізу, експертизи).

    Рішення керівника СЛЕД ДФС за результатами розгляду клопотання керівника самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень оформлюється шляхом проставлення на клопотанні резолюції «погоджено» або «не погоджено».

    Про продовження строку проведення дослідження (аналізу, експертизи) СЛЕД ДФС повідомляється орган ДФС, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу) не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення керівником СЛЕД ДФС.

    9. Експертиза у справі про порушення митних правил або у межах податкового контролю проводиться протягом 10 робочих днів з дня надходження до СЛЕД ДФС постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил або запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи).

    До цього строку не включається час проведення досліджень фізико-хімічних властивостей або інших характеристик проб (зразків) товарів та надання органом ДФС додаткових матеріалів (проб (зразків) товарів, супровідної документації).

    Дослідження фізико-хімічних властивостей або інших характеристик проб (зразків) товарів проводиться протягом 10 днів з дня їх надходження до СЛЕД ДФС.

    10. Дослідження (аналіз, експертиза) товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, проводяться невідкладно.

    11. Строк проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) призупиняється у разі наявності клопотання експерта перед органом ДФС, який призначив дослідження (аналіз, експертизу), про надання йому додаткових матеріалів.

    Додаткові матеріали повинні бути надані у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання такого клопотання.

    У разі ненадання додаткових матеріалів у зазначений строк керівник СЛЕД ДФС або особа, яка виконує його обов’язки, приймає рішення про проведення часткового дослідження (аналізу, експертизи) або про відмову у його проведенні.

    Рішення керівника СЛЕД ДФС або особи, яка виконує його обов’язки, про відмову у проведенні дослідження (аналізу, експертизи) оформлюється шляхом направлення відповідного повідомлення органу ДФС, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу).

    12. У разі наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють проведення дослідження (аналізу, експертизи), СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днів з дня надходження запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил повідомляє орган ДФС із зазначенням причини відмови у проведенні дослідження (аналізу, експертизи).

    13. У разі прийняття рішення про призначення додаткового або повторного дослідження (аналізу, експертизи) в іншій експертній установі (організації) орган ДФС повідомляє про це СЛЕД ДФС, зазначивши при цьому причини, що зумовлюють необхідність проведення такого дослідження (аналізу, експертизи), та найменування експертної установи (організації), яка буде його проводити.


    Орган ДФС, який призначив проведення додаткового або повторного дослідження (аналізу, експертизи), інформує СЛЕД ДФС про результати такого дослідження (аналізу, експертизи) шляхом надання примірника копії висновку.

    14. Під час проведення досліджень (аналізів, експертиз) експертами застосовуються методи досліджень та методики проведення експертиз, які визначені в нормативно-правових актах та нормативно-технічних документах (міжнародні та національні стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, науково-технічна та довідкова література, програмні продукти тощо).

    Обрання методу (методики) проведення досліджень (експертиз) належить до компетенції експерта.

VI. Надання СЛЕД ДФС висновків за результатами проведених досліджень (аналізів, експертиз)

    1. Проект висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку) розглядається керівником самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень і керівником СЛЕД ДФС (або його заступником).

    Якщо при розгляді проекту висновку експерта буде встановлено, що дослідження (аналіз, експертиза) проведені з недотриманням методики проведення дослідження (аналізу, експертизи) або допущені технічні помилки, керівник самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень, керівник СЛЕД ДФС (або його заступник) повертає проект висновку на доопрацювання.

    2. За результатами дослідження (аналізу, експертизи) експерт готує письмовий висновок, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року N 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку». Термін «висновок», що вживається у цьому Порядку, тотожний терміну «протокол випробовування» у значенні, наведеному в пункті 10 розділу V національного стандарту ДСТУ ISO IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

    У разі проведення досліджень (аналізу, експертизи) під час здійснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення висновок складається у двох примірниках.

    3. За результатами експертизи з метою визначення вартості товару, транспортного засобу, огляд яких проводився експертом за місцем їх зберігання, експерт готує письмовий висновок від свого імені за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

    4. Результати дослідження (експертизи) чинні для наданих проб (зразків) товарів.

    5. Якщо експерт під час дослідження (аналізу, експертизи) виявить обставини, що мають значення для податкового контролю, митного контролю та митного оформлення, справи про порушення митних правил, з приводу яких йому не було поставлено запитань, він має право включити їх до висновку.

    6. Неврахування висновку, оформленого за запитом про проведення дослідження (аналізу, експертизи), або незгода з висновком, оформленим за постановою про призначення експертизи у справі про порушення митних правил, повинні бути обґрунтовані посадовою особою органу ДФС при прийнятті рішення.

    7. Якщо при розгляді висновку експерта виникла потреба в отриманні додаткових відомостей щодо досліджуваної проби (зразка) товару, може бути призначено додаткове дослідження (аналіз, експертиза), яке доручається тому самому або іншому експерту.

    8. У разі наявності підстав вважати висновок необґрунтованим або виникнення сумнівів у його правильності може бути призначено повторне дослідження (аналіз, експертиза), проведення якого доручається іншому експерту.

    9. Рішення про призначення додаткового або повторного дослідження (аналізу, експертизи) під час здійснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення оформлюється уповноваженою посадовою особою органу ДФС у вигляді запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи).

    10. Рішення про призначення повторної експертизи у справі про порушення митних правил оформлюється посадовою особою органу ДФС, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, у вигляді постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил.

    11. Для проведення додаткових або повторних досліджень (експертиз) використовуються залишки досліджених проб (зразків) товарів, які надавались для первинного дослідження (експертизи) (за наявності та достатньої для цього кількості).

    12. У висновку, підготовленому за результатами повторного дослідження (аналізу, експертизи), зазначаються відомості про результати первинного дослідження (аналізу, експертизи), вказуються причини розбіжностей із висновками первинного дослідження (аналізу, експертизи), якщо такі розбіжності мали місце.

    13. Висновок експерта СЛЕД ДФС доставляється до органу ДФС посадовою особою органу ДФС, яка отримує його в СЛЕД ДФС, з обов’язковою відміткою в реєстрі висновків, виданих за запитами про проведення дослідження (аналізу, експертизи) / постановами про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органів ДФС, поштою або іншими засобами інформаційних технологій.

    Форму реєстру висновків, виданих за запитами про проведення дослідження (аналізу, експертизи) / постановами про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органів ДФС, наведено в додатку 4 до цього Порядку.

    14. Орган ДФС, який призначив проведення дослідження (аналізу, експертизи), зобов’язаний повідомити декларанта, платника податків, стосовно якого здійснюється податковий контроль, митний контроль та митне оформлення, або уповноважену ними особу про результати дослідження (аналізу, експертизи) шляхом надання примірника висновку.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток 1
до Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз)
(пункт 1 розділу III)

 

 

Начальнику СЛЕД ДФС
(її відокремленого підрозділу)
___________________________________

ЗАПИТ
про проведення дослідження (аналізу, експертизи)

від «___» ____________ 20__ року N ________

Найменування товару(ів) ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(заявлене в митній декларації або документі, поданому для податкового контролю або митного контролю)

Найменування юридичної особи та/або прізвище та ініціали фізичної особи, стосовно якої здійснюється контроль __________________________________________________________________

Кількість проб (зразків) товару(ів)

в одиницях виміру _____________________________________________________________________

Проби (зразки) упаковані в ______________________________________________________________

Упаковки опломбовані (опечатані) _______________________________________________________

Проби (зразки) взяті на підставі
акта про взяття проб (зразків) товарів від «___» ____________ 20__ року N _____

Підстава для направлення запиту _________________________________________________________

Мета подання запиту ___________________________________________________________________

Завдання для дослідження (аналізу, експертизи) ____________________________________________

Документи, що подаються, на ___ арк., у тому числі

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

Начальник (заступник начальника)
органу ДФС

__________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 2
до Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз)
(пункт 4 розділу IV)

МАРКУВАЛЬНА ЕТИКЕТКА

 

1. Найменування товару ________________________________________________________________

2. Кількість взятої проби (зразка) _________________________________________________________

3. Проби (зразки) взяті на підставі акта про взяття проб (зразків) товарів/ протоколу про одержання
проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил
від «___» ____________ 20__ року N _________________

4. Інші ідентифікаційні ознаки товару (номер партії (серії), відправник, одержувач, номер митної
декларації тощо) _______________________________________________________________________

5. Дата, час відбору ____________________________________________________________________

Посадова особа, яка відібрала
та опломбувала (опечатала)
пробу (проби)/зразок (зразки)

__________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Додаток 3
до Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз)
(пункт 3 розділу VI)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛАБОРАТОРІЯ З ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ДФС

____________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження самостійного структурного підрозділу СЛЕД ДФС)

ВИСНОВОК N _____________

 

Складено ____________ 20__ рокуЕксперт ______________________________________________

Спеціалізованої лабораторії з питань
(прізвище та ініціали особи)

експертизи та досліджень ДФС на підставі постанови про призначення експертизи у справі про
порушення митних правил / запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи)
__________________________________________________________________ провів(ла) експертизу.

1. Об’єкт(и) експертизи _________________________________________________________________

2. Місце проведення огляду об’єкта(ів) експертизи  __________________________________________

3. Дата та час проведення огляду об’єкта(ів) експертизи ______________________________________

4. Супровідні документи (копії) ___________________________________________________________

5. Завдання для експертизи ______________________________________________________________

6. Експертиза  _________________________________________________________________________

1). Опис об’єкта(ів) експертизи ___________________________________________________________

2). Методи експертизи __________________________________________________________________

3). Результати експертизи _______________________________________________________________

7. Висновки ___________________________________________________________________________

8. Список використаних джерел __________________________________________________________

Експерт

__________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 4
до Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз)
(пункт 13 розділу VI)

РЕЄСТР
висновків, виданих за запитами про проведення дослідження (аналізу, експертизи) / постановами про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органів ДФС

__________________________________________
(назва підрозділу СЛЕД ДФС)

N
з/п

Номер і дата висновку

П. І. Б., підпис посадової особи органу ДФС, яка отримала висновок, номер посвідчення, дата отримання

Примітки

1

2

3

4

 

Реєстр підготував

______________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

«___» ____________ 20__ року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 грудня 2016 року N 1058

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2016 р. за N 1694/29824

НОРМАТИВИ
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи)

N
з/п

Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру

Мінімальна норма, потрібна для проведення досліджень / контрольний зразок

I. Харчові продукти та компоненти для їх виготовлення

1

М’ясо та харчові нутрощі (субпродукти)
(товарна група 02)

кг

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрібної торгівлі

2

Риба й ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні
(товарна група 03)

кг

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

3

Молоко та молочні продукти, натуральний мед, інші харчові продукти тваринного походження, яйця птиці
(товарна група 04)

л/кг

шт.

0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрібної торгівлі
10/10

4

Продукти тваринного походження
(товарна група 05)

кг/л

1,0/1,0

5

Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди
(товарна група 07)

кг

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрібної торгівлі

6

Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь
(товарна група 08)

кг

0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

7

Кава, чай, мате та прянощі
(товарна група 09)

кг

0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

8

Зернові культури
(товарна група 10)

кг

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

9

Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмаль; інулін; пшенична клейковина
(товарна група 11)

кг

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

10

Насіння і плоди олійних культур; насіння інше, плоди і зерна; технічні рослини; солома і корми
(товарна група 12)

кг

1,0/1,0

11

Лікарські рослини (товарна група 12)

кг

0,1/0,1

12

Камеді, смоли та інші рослинні соки та екстракти
(товарна група 13)

кг

0,2/0,2

13

Олії та жири рослинні і тваринні, суміші жирів, продукти з рослинних та тваринних жирів
(товарна група 15)

кг

0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

14

Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних
(товарна група 16)

кг

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

15

Цукор та продукти його переробки; кондитерські вироби з цукру; відходи виробництва цукру; інші цукри
(товарна група 17)

кг

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

16

Какао та продукти з нього, шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао
(товарна група 18)

кг

0,3/0,3,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

17

Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби
(товарна група 19)

кг

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрібної торгівлі

18

Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин
(товарна група 20)

кг

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрібної торгівлі

19

Різні харчові продукти
(товарна група 21)

кг

0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

20

Складені спиртні продукти, що використовуються у виробництві напоїв
(товарна позиція 2106)

л

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

21

Алкогольні й безалкогольні напої та оцет
(товарна група 22)

л

2,0/2,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

22

Залишки й відходи харчової промисловості; готові корми для тварин, кормові добавки та премікси
(товарна група 23)

кг

0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

23

Тютюн та промислові замінники тютюну
(товарна група 24)

кг

0,2/0,2,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

24

Білкові речовини; модифіковані крохмалі; ферменти
(товарна група 35)

кг

0,3/0,3,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

II. Мінеральні продукти та нафтопродукти

25

Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент
(товарна група 25)

кг/л

2,0/2,0

26

Руди, шлаки, зола
(товарна група 26)

кг

3,0/3,0
усередненої проби

27

Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини, воски мінеральні
(товарна група 27):
вугілля (концентрат)

кг

3,0/3,0

вугілля (рядове)

кг

2,0/2,0

гази

м 3

1,0/1,0

рідини

л

1,0/1,0

бензини

л

3,0/3,0

дизельне паливо

л

3,0/3,0

тверді речовини

кг

0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп.
для роздрібної торгівлі

III. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

28

Продукти неорганічної хімії; сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів
(товарна група 28):
гази

м 3

1,0/1,0

рідини

л

0,5/0,5

тверді речовини

кг

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

29

Органічні хімічні сполуки
(товарна група 29):
гази

м 3

1,0/1,0

рідини

л

0,5/0,5

тверді речовини

кг

0,2/0,2, але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

Субстанції фармацевтичні та ветеринарні
(товарна група 29)

кг/ л

0,01/0,01

Діючі речовини засобів захисту рослин
(товарна група 29)

кг/л

0,01/0,01

30

Лікарські засоби, що складаються зі змішаних продуктів для
терапевтичного або профілактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі
(товарна позиція 3003)

кг

0,01/0,01

31

Лікарські засоби, що складаються зі змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної торгівлі
(товарна позиція 3004):
таблетки, гранули, капсули, супозиторії, порошки

шт.

20/20,
але не менше 1/1 первинної упаковки (контурна, чарункова, флакон тощо)

ін’єкційні розчини (в ампулах або флаконах)

л

0,01/0,01,
але не менше 1/1 флакона або 5/5 ампул

краплі вушні, очні та назальні у флаконах

л

1/1 флакон, але не менше 0,02/0,02 л

розчини, екстракти, настоянки, сиропи, суспензії, емульсії (у флаконах)

уп.

1/1 флакон, але не менше 0,05/0,05 л

мазі, креми, гелі (у тубах)

уп.

1/1 туба, але не менше 0,005/0,005 кг

аерозолі (у балонах з розпилювачем)

уп.

1/1 балон

32

Засоби захисту рослин у вигляді готових препаратів, дезінфекційні засоби
(товарна позиція 3808)

кг/л

0,01/0,01

33

Добрива
(товарна група 31)

кг/л

1,0/1,0,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

34

Екстракти дубильні або фарбувальні, таніни та їх похідні, пігменти, барвники, чорнило
(товарна група 32)

кг/л

0,2/0,2,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

35

Фарби, лаки, шпаклівки, замазки, мастики, клеї
(товарні групи 32, 35)

кг/л

0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

36

Ефірні олії та резиноїди, суміші запашних речовин
(товарна група 33)

кг

0,15/0,15,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

37

Косметичні, парфумерні та туалетні засоби
(товарна група 33)

кг/л

0,3/0,3,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

38

Мило, мийні та чистячі засоби, поверхневоактивні речовини, мастильні матеріали, воски, пасти для ліплення, пластилін та суміші на основі гіпсу
(товарна група 34)

кг

л

0,2/0,2

0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

39

Фотографічні або кінематографічні товари
(товарна група 37)

кг/л

0,2/0,2,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

40

Текстильно-допоміжні речовини та інші продукти і готові препарати, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах
(товарна позиція 3809)

кг/л

0,2/0,2,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

41

Інші продукти хімічної промисловості
(товарна група 38)

кг/л

0,5/0,5,
але не менше 1 уп./1 уп. для роздрібної торгівлі

IV. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, каучук, гума та вироби з них

42

Первинні форми полімерів
(товарні позиції 3901 — 3914),
відходи, обрізки та скрап
(товарна позиція 3915)

л/кг

0,5/0,5

43

Каучук, гума в первинній формі
(товарна група 40)

л/кг

0,5/0,5

44

Плити, листи, смуги, стрічки, плівки
(товарні групи 39, 40)

м пог.

0,5/0,5

45

Готові вироби з полімерів, пластмас, гуми, каучуку
(товарні групи 39, 40)

шт.

1,0/1,0

V. Шкури та шкіра необроблені і шкіра, натуральне та штучне хутро і вироби з них

46

Шкура та шкіра
(товарна група 41)

шт.

1,0/1,0

47

Хутро натуральне, штучне
(товарна група 43)

шт.
м пог.

3/3
0,5/0,5, але не менше
1,0 м 2/1,0 м 2

48

Готові вироби з шкіри та хутра
(товарні групи 42, 43)

шт.

1,0/1,0

VI. Деревина та вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та вироби з неї; вироби з соломи, альфи та інших матеріалів для плетення; кошикові та плетені вироби

49

Деревина та вироби з деревини, пробка та вироби з неї
(товарні групи 44, 45)

кг
шт.

0,5/0,5, але не менше
0,5 м 2/0,5 м 2
1,0/1,0

50

Вироби з деревини, пробки, соломи та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; плетені вироби
(товарні групи 44 — 46)

шт.

1,0/1,0, але не більше
1,0 м 2/1,0 м 2

VII. Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби з них

51

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів
(товарна група 47)

кг

0,1/0,1

52

Папір та картон
(товарні групи 47, 48)

м пог.

аркуш

1,0/1,0,
але не менше 1,0/1,0 м 2
1,0/1,0,
але не менше 1,0/1,0 м 2

53

Вироби з паперової маси, паперу або картону; друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани
(товарні групи 48, 49)

шт.

1,0/1,0,
але для листових не менше 1 м 2/1 м 2

VIII. Текстиль та вироби з текстилю

54

Волокна, нитки, пряжа
(товарні групи 50 — 55)

кг
м

0,1/0,1
500/500

55

Неткані матеріали, тканини, спеціальні тканини, дубльовані текстильні матеріали, трикотажні полотна
(товарні групи 50 — 56, 58 — 60)

м пог.

1,0/1,0,
але не менше 1 м 2/1 м 2

56

Килими та інші текстильні покриття для підлоги
(товарна група 57)

м пог.

0,5/0,5,
але не менше 1/1 шт.

IX. Готові текстильні та трикотажні вироби

57

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні та текстильні; інші готові текстильні вироби; комплекти; мотлох та ганчір’я
(товарні групи 61 — 63)

шт.

1,0/1,0

X. Інші непродовольчі товари

58

Взуття, гетри та аналогічні вироби, їх частини, головні убори та їх частини, парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини
(товарні групи 64 — 66)

пара
шт.

1,0/1,0
1,0/1,0

XI. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби зі скла

59

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби зі скла
(товарні групи 68 — 70)

шт.

блок
лист
м пог.
м 2

1,0/1,0, але
не менше 0,1 м 2/0,1 м 2
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
0,5/0,5

XII. Недорогоцінні та дорогоцінні метали, сплави та вироби з них

60

Порошкоподібні метали
(товарні групи 72 — 81)

кг

1,0/1,0

61

Метали і сплави у зливках, інших первинних формах, напівфабрикати
(товарні групи 72 — 81)

кг

1,0/1,0
або
плаский відрізок 6 см, від кожної плавки з середньої частини виробу

62

Металеві вироби (профілі, решітки, інструменти, інші вироби); дорогоцінні метали, метали, плаковані чи дубльовані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети (товарні групи 71 — 83)

шт.

1,0/1,0
або
плаский відрізок 6 см, від кожної плавки з середньої частини виробу

63

Відходи та брухт металів
(товарні групи 72 — 81)

кг

3,0/3,0
усередненої проби

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 грудня 2016 року N 1058

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

_______________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, органу ДФС)

АКТ
про взяття проб (зразків) товарів

від «___» ____________ 20__ року

На території ___________________________________________________________________________
(місце взяття проб (зразків) товарів, найменування організації, установи, підприємства, місцезнаходження)

мною, ________________________________________________________________________________,
(посада, орган ДФС, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала акт)

у присутності __________________________________________________________________________
(місце роботи, посада, прізвище та ініціали декларанта, платника податків або уповноваженої ними особи)

_______________________________________________________________________________________

взято такі проби (зразки) товарів:

N
з/п

Найменування товару

Виробник

Номер вагона, державний номер автомобіля, реквізити накладної тощо (непотрібне закреслити)

Одиниця виміру товару

Обсяг партії товару

Кількість (об’єм/ маса) взятої проби (зразка) товару

1

2

3

4

5

6

7

Мета взяття проб (зразків) товарів ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Відібрані проби (зразки) товарів упаковано в  _______________________________________________

______________________________________________________________________________________
(вид упаковки, тара, кількість упаковок)

Упаковка опломбована (опечатана) _______________________________________________________
(тип засобу ідентифікації, його номер)

Посадова особа
органу ДФС

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Присутні:

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Проби (зразки) відправлено за адресою: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________
(найменування та поштова адреса СЛЕД ДФС або її відокремленого підрозділу/установи)

М. П.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 грудня 2016 року N 1058

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛАБОРАТОРІЯ З ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ДФС

____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження самостійного структурного підрозділу СЛЕД ДФС)

ВИСНОВОК N _____________

 

Складено ____________ 20__ року1. Замовник ___________________________________________________________________________

2. Запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи)  / постанова про призначення експертизи у справі про порушення митних правил ______________________________________________________________________________________

3. Об’єкт(и) дослідження (експертизи) та реєстраційний(і) номер(и) ______________________________________________________________________________________

4. Підприємство/громадянин ____________________________________________________________

5. Виробник __________________________________________________________________________

6. Акт про взяття проб (зразків) товарів / протокол про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил ______________________________________________________________________________________

7. Супровідні документи (копії) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8. Підстава для направлення запиту/постанови _____________________________________________

9. Мета подання запиту/постанови _______________________________________________________

10. Завдання для дослідження (аналізу, експертизи) _________________________________________

11. Дослідження (аналіз, експертиза) ______________________________________________________

1) опис проб (зразків) товару _____________________________________________________________

2) методи дослідження (аналізу, експертизи) _______________________________________________

3) результати дослідження (аналізу, експертизи)_____________________________________________

12. Висновки __________________________________________________________________________

13. Список використаних джерел _________________________________________________________

Примітки:

1. Результати дослідження (експертизи) є чинними для наданої(го, их) проби (проб)/зразка(ів) товару(ів).

2. ______________________________________________________________________________

Експерт(и)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Начальник самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень ____________
(підпис)
______________________
(ініціали, прізвище)

П. М.

 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Джерело

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий