Митниці ДФС про декларування пального в Україні з 1 березня 2016 року

Митниці ДФС про декларування пального в Україні з 1 березня 2016 року

Митниці ДФС
Про декларування пального

Повiдомляємо, що змінами, внесеними до Податкового кодексу України згідно з Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», впроваджується справляння з 01.03.2016 акцизного податку з товарів, коди згідно з УКТЗЕД яких вказані в підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ (далі – пальне), за специфічною ставкою від одиниці вимірювання «1000 літрів у літрах, приведених до температури 15° C», а також запроваджується облік обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального.

У зв’язку з цим, коли при декларуванні пального є необхідним нарахування сум акцизного податку, в графі 31 митної декларацiї (далі – МД) та в полях «електронного інвойсу» по відповідному товару додатково до відомостей про кількість в одиниці виміру за рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару, та коду такої одиниці необхідно зазначати відомості про обсяги пального у одиниці вимірювання «1000 літрів у літрах, приведених до температури 15° C» (цифровий та лiтерний коди одиниці вимірювання – «999» та «KLC»).


Відомості про кількість пального у одиниці вимірювання «1000 літрів у літрах, приведених до температури 15° C» та її літерний код також зазначаються при нарахуванні сум акцизного податку з пального у другій колонцi «Основа нарахування» графи 47 МД.

Система електронного адміністрування реалізації пального забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД обсягів пального, ввезеного на митну територію України та оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок.

У зв’язку з цим, з метою забезпечення функцiонування системи електронного адміністрування реалізації пального, при декларуванні пального за МД типiв «IMXXYY» (де «XX» – код вiдповiдного митного режиму «40» або «41», a «YY» – один з кодiв «АА», «ЕА», «ДР», «ДЕ», «ТК», «ТФ», «ТН», «ДТ») у графі В МД додатково до вiдомостей, передбачених Порядком заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнфiну вiд 30.05.2012 № 651, зареєстрованим у Мiн’юстi 14.08.2012 за № 1372/21684, необхiдно зазначати вiдомостi про податковий номер (код ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (або серiя та номер паспорта фiзичної особи для фiзичних осiб – пiдприємцiв, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта) / реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами) особи, для якої відповідні обсяги пального мають бути зараховані в системі електронного адміністрування реалізації пального.

На паперовому примiрнику МД зазначенi вище вiдомостi вiдображатимуться у графi В МД у рядку, в якому зазначено вiдомостi про сплату акцизного податку, додатково у квадратних дужках.

Внесення до МД передбачених цим листом вiдомостей розпочати з 01.03.2016.

Керiвникам митниць довести положення цього листа до вiдома пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, митних брокерiв та суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.

Голова

Р.М. Насіров

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий