ДФСУ Про затвердження Класифікатора ДФС митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв

ДФСУ Про затвердження Класифікатора ДФС митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

19.01.2017                                                 № 26

Про затвердження Класифікатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв

Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України та з метою забезпечення виконання пункту 35 глави 5 Плану заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016 – 2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р зі змінами,

 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Класифікатор ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв (далі – Класифікатор);

Опис Класифiкатора.

2. Керівникам структурних підрозділів ДФС, митниць ДФС забезпечити використання у роботі кодів, встановлених Класифікатором.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДФС:

від 23.02.2016 № 154 «Про затвердження Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи»;

від 15.03.2016 № 221, від 11.04.2016 № 293, від 19.04.2016 № 338 «Про внесення змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи»;

від 29.06.2016 № 559, від 05.07.2016 № 607, від 03.08.2016 № 679, від 11.08.2016 № 699, від 15.08.2016 № 703, від 21.09.2016 № 786, від 21.09.2016 № 787, від 24.10.2016 № 884, від 21.11.2016 № 959 «Про внесення Змiн до наказу ДФС вiд 23.02.2016 № 154».

4. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В.М.) забезпечити розмiщення цього наказу на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України.

5. Департаменту монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторiя звiтної i статистичної iнформацiї Державної фiскальної служби України вiдповiдно до наказу ДФС вiд 07.10.2014 № 168.

6. Цей наказ набирає чинностi з 01 лютого 2017 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови                                                                                              М.В. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДФС

19.01.2017 № 26

Опис Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв

1. Код Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв, зазначений у колонцi «Код місця митного оформлення» цього Класифiкатора, складається з восьми знакiв i формується за такою схемою:

UA МММППП, де:

МММ – код ДФС, митницi ДФС;

ППП – код місця митного оформлення.

2. У колонцi «Ознака пункту пропуску» цього Класифiкатора зазначаються три знаки, з яких:

перший знак – цифри 1 – 4, 9, якi визначають категорiю пункту пропуску, пункту контролю, а саме:

1 – мiжнародний;

2 – мiждержавний;

3 – мiсцевий;

4 – мiжнародний, мiсцевий;

9 – iнше;

другий знак – цифри 1 – 9, якi визначають вид сполучення через пункт пропуску, а саме:

1 – автомобiльне;

2 – залiзничне;

3 – повiтряне;

4 – рiчкове;

5 – морське;

6 – поромне;

7 – пiшохiдне;

8 – трубопровiдне;

9 – лiнiя електропередачi;

третiй знак – цифри 0 – 7, якi визначають сумiжну країну, на кордонi з якою розташовано пункт пропуску, або її вiдсутнiсть, а саме:

0 – сумiжна країна вiдсутня;

1 – Росiйська Федерацiя;

2 – Республiка Бiлорусь;

3 – Республiка Польща;

4 – Словацька Республiка;

5 – Угорщина;

6 – Румунiя;

7 – Республiка Молдова.

В.о. директора Департаменту

організації митного контролю                                                       О.А. Центнарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДФС
19.01.2017 № 26

Класифікатор ДФС, митниць ДФС та їх структурних підрозділів

 

 

 

 

 

 

Код місця митного оформлення

Ознака пункту пропуску

Назва місця митного оформлення

Адреса

українською мовою

англійською мовою

назва області

назва населеного пункту

індекс

назва вулиці тощо

UA120000

Державна фіскальна служба України

State fiscal service of Ukraine

м. Київ

м. Київ

04655

Львівська площа, 8

UA100000

Київська міська митниця ДФС

Kyiv City Customs Office

м. Київ

м. Київ

03124

бульвар Вацлава Гавела, 8 А

UA100010

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Західний»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Zakhidnyi»

м. Київ

м. Київ

03164

вул. Малинська, 20

UA100020

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Західний»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Zakhidnyi»

м. Київ

м. Київ

03115

вул. М. Краснова, 27

UA100030

140

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Західний», пункт пропуску «Річпорт»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Zakhidnyi», Checkpoint «Richport»

м. Київ

м. Київ

04071

вул. Набережно-Лугова, 2

UA100040

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Західний»

Customs Clearance Division No 4, Customs Post «Zakhidnyi»

м. Київ

м. Київ

04212

вул. Богатирська, 1 Д

UA100050

Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Західний»

Customs Clearance Division No 5, Customs Post «Zakhidnyi»

м. Київ

м. Київ

04077

вул. Дніпроводська, 1

UA100060

Митний пост «Західний» (керівництво)

Customs Post «Zakhidnyi» (Senior Staff)

м. Київ

м. Київ

03164

вул. Малинська, 20

UA100070

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Східний»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Skhidnyi»

м. Київ

м. Київ

02092

вул. Довбуша, 22

UA100080

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Східний»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Skhidnyi»

м. Київ

м. Київ

02099

вул. Зрошувальна, 7

UA100090

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Східний»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Skhidnyi»

м. Київ

м. Київ

04080

вул. Новокостянтинівська, 2 А, залізнична станція «Київ-Петрівка»

UA100100

Митний пост «Східний» (керівництво)

Customs Post «Skhidnyi» (Senior Staff)

м. Київ

м. Київ

02092

вул. Довбуша, 22

UA100110

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Столичний»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Stolychnyi»

м. Київ

м. Київ

03036

вул. Новопирогівська, 58

UA100120

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Столичний»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Stolychnyi»

м. Київ

м. Київ

03045

Столичне шосе, 100

UA100130

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Столичний»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Stolychnyi»

м. Київ

м. Київ

03036

Повітрофлотський проспект, 92 Б

UA100140

Митний пост «Столичний» (керівництво)

 Customs Post «Stolychnyi» (Senior Staff)

м. Київ

м. Київ

03045

вул. Новопирогівська, 58

UA100150

130

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Аеропорт «Київ» (Жуляни)»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Aeroport «Kyiv» (Zhuliany)»

м. Київ

м. Київ

03036

проспект Повітрофолотський, 96 (Аеропорт „Київ” (Жуляни))

UA100160

130

Відділи митного оформлення № 2-5 митного поста «Аеропорт «Київ» (Жуляни)»

Customs Clearance Divisions No 2-5, Customs Post «Aeroport «Kyiv» (Zhuliany)»

м. Київ

м. Київ

03036

вул. Медова, 2

UA100170

Митний пост «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» (керівництво)

 Customs Post «Aeroport «Kyiv» (Zhuliany)» (Senior Staff)

м. Київ

м. Київ

03036

вул. Медова, 2

UA100180

120

Відділ митного оформлення міжнародних поштових відправлень (Укрпошта) митного поста «Спеціалізований», пункт контролю на станції «Київ-Пасажирський»

Customs Clearance Division Of International Mail (Ukrposhta), Customs Post «Spetsializovanyi», Control Point At «Kyiv-Pasazhyrskyi»  Station

м. Київ

м. Київ

03999

вул. Кірпи, 2

UA100190

Відділ митного оформлення міжнародних поштових відправлень  (EMS) митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Division Of International Mail (EMS), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

01032

Вокзальна площа 3

UA100200

Відділ митного оформлення міжнародних експрес відправлень (ДХЛ Інтернешнл) митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Division Of International Express Mail (DHL International), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

4074

вул. Лугова, 9

UA100210

Відділ митного оформлення митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Division , Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

03045

бульвар Вацлава Гавела, 8 А

UA100220

Сектор митного оформлення міжнародних поштових відправлень (Преміум Пакет) митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector Of International Mail (Premium Package), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

02660

вул. Червоноткацька, 88

UA100230

Сектор митного оформлення міжнародних експрес відправлень  (Елін  — «FedEx») митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector Of International Express Mail (Elin — «FedЕx»), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

01103

проїзд Військовий,1

UA100240

Сектор митного оформлення міжнародних експрес відправлень (Ейр Експрес) митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector Of International Express Mail (Air Express), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

03083

вул. Пирогівський шлях, 34

UA100250

Сектор митного оформлення міжнародних експрес відправлень  (Міжнародний експрес) митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector Of International Express Mail (International Express), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

03022

вул. Козацька, 122

UA100260

Сектор митного оформлення міжнародних експрес відправлень  (Форінтос) митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector Of International Express Mail (Forintos), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

03039

провулок Руслана Лужевського, 14

UA100270

Сектор митного оформлення міжнародних експрес відправлень (ІКС) митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector Of International Express Mail (ІКС), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

04073

вул. Сирецька, 27 А

UA100280

Сектор митного оформлення міжнародних експрес відправлень (Нова Пошта) митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector Of International Express Mail (Nova Poshta), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

04073

вул. Марка Вовчка, 18 А

UA100290

Сектор митного оформлення міжнародних експрес відправлень  (ЮПС) митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector Of International Express Mail (Ups), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

03151

вул. Молодогвардійська, 20 А

UA100300

Сектор митного оформлення міжнародних експрес відправлень (Росан Глобал) митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector Of International Express Mail (Rosan-Global), Customs Post «Spetsializovanyi»

м. Київ

м. Київ

03126

проспект Відрадний, 107 А

UA100310

Митний пост «Спеціалізований» (керівництво)

 Customs Post «Spetsializovanyi» (Senior Staff)

м. Київ

м. Київ

04074

вул. Лугова, 9

UA101000

Житомирська митниця ДФС

Zhytomyr Customs Office

Житомирська

м. Житомир

10003

вул. Перемоги, 25

 UA101010

122

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Коростень», пункт контролю на станції «Коростень» пункту пропуску «Виступовичі – Словечно»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Korosten», Control Point At Korosten Station, Checkpoint «Vystupovychi — Slovechno»

Житомирська

м. Коростень

11500

вул. Горького, 25 А

 UA101020

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Коростень»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Korosten»

Житомирська

м. Коростень

11500

вул. Толстого, 3

 UA101030

Сектор  митного оформлення «Малин» митного поста «Коростень»

Customs Clearance Sector «Malyn» , Customs Post «Korosten»

Житомирська

м. Малин

11601

вул. Кримського, 120

 UA101040

Митний пост «Коростень» (керівництво)

Customs Post «Korosten» (Senior Staff)

Житомирська

м. Коростень

11500

вул. Сосновського, 28 Г

 UA101050

Митний пост «Новоград-Волинський»

Customs Post «Novohrad-Volynskyi»

Житомирська

м. Новоград-Волинський

11700

вул. Герцена, 42

 UA101060

Сектор митного оформлення «Баранівка» митного поста «Новоград-Волинський»

Customs Clearance Sector «Baranivka», Customs Post «Novohrad-Volynskyi»

Житомирська

м. Баранівка

12700

вул. Старченка, 9

 UA101070

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Житомир-центральний»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Zhytomyr-Tsentralnyi»

Житомирська

с. Оліївка

12402

вул. Садова 4

 UA101080

Сектор митного оформлення «Коростишів» митного поста «Житомир-центральний»

Customs Clearance Sector «Korostyshiv», Customs Post «Zhytomyr-Tsentralnyi»

Житомирська

м. Коростишів

12500

вул. Горького, 68

 UA101090

Відділ митного оформлення «Бердичів» митного поста «Житомир-центральний»

Customs Clearance Division «Berdychiv», Customs Post «Zhytomyr-Tsentralnyi»

Житомирська

м. Бердичів

13300

вул. Одеська, 18/2, ВМ №3

 UA101100

130

Пункт пропуску «Аеродром «Озерне» (Житомир)» митного поста «Житомир-центральний»

Checkpoint «Aerodrom Ozerne», Customs Post «Zhytomyr-Tsentralnyi»

Житомирська

смт. Озерне

10014

Аеродром «Озерне» (Житомир)

 UA101110

Митний пост «Житомир-центральний» (керівництво)

Customs Post «Zhytomyr-Tsentralnyi» (Senior Staff)

Житомирська

с. Оліївка

12402

вул. Садова, 4

 UA101120

112

Відділ митного оформлення «Виступовичі» митного поста «Північний», пункт пропуску «Виступовичі — Нова Рудня»

Customs Clearance Division «Vystupovychi» , Customs Post «Pivnichnyi»,  Checkpoint «Vystupovychi — Nova Rudnia»

Житомирська

с. Рудня

11147

Руднянська сільська рада за межами населеного пункту, 19 кілометр автодороги державного значення Р-28 «Виступовичі — Житомир»

 UA101130

212

Відділ митного оформлення «Вільча» митного поста «Північний», пункт пропуску «Вільча – Олександрівка»

Customs Clearance Division «Vilcha» , Customs Post «Pivnichnyi»,  Checkpoint «Vilcha — Oleksandrivka»

Київська

с. Луговики

07031

пункт пропуску «Вільча – Олександрівка»

 UA101140

122

Відділ митного оформлення «Овруч-залізничний» митного поста «Північний», пункт контролю на станції «Овруч» пункту пропуску «Виступовичі – Словечно»

Customs Clearance Division «Ovruch-Zaliznychnyi», Customs Post «Pivnichnyi», Control Point At Ovruch  Station, Checkpoint «Vystupovychi — Slovechno»

Житомирська

м. Овруч

11104

вул. Білоруська, 2

 UA101150

Сектор митного оформлення «Овруч» митного поста «Північний»

Customs Clearance Sector «Ovruch», Customs Post «Pivnichnyi»

Житомирська

с. Сташки

11103

вул.Шевченка, 33

 UA101160

212

Відділ митного оформлення «Майдан Копищанський» митного поста «Північний», пункт пропуску «Майдан-Копищанський – Глушкевичі»

Customs Clearance Division «Maidan Kopyshchanskyi», Customs Post «Pivnichnyi», Checkpoint «Maidan-Kopyshchanskyi-Hlushkevychi»

Житомирська

с. Майдан Копищенський

11017

с. Майдан Копищенський

 UA101170

Сектор митного оформлення «Олевськ» митного поста «Північний»

Customs Clearance Sector «Olevsk», Customs Post «Pivnichnyi»

Житомирська

м. Олевськ

11001

вул. Покальчука, 15

 UA101180

Митний пост «Північний» (керівництво)

 Customs Post «Pivnichnyi» (Senior Staff)

Житомирська

м. Овруч

11102

вул. Героїв Майдану, 1/21

UA102000

Чернігівська митниця ДФС

Chernihiv Customs Office

Чернігівська

м.Чернігів

14017

проспект Перемоги, 6

UA102010

112

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Нові Яриловичі», пункт пропуску «Славутич — Комарин»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Novi Yarylovychi»,  Checkpoint «Slavutych — Komaryn»

Чернігівська

с. Пакуль

15545

вул. Чернігівська, 26

UA102020

122

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Нові Яриловичі», пункт пропуску «Горностаївка — Терюха»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Novi Yarylovychi»,  Checkpoint «Hornostaivka — Teriukha»

Чернігівська

смт. Добрянка

15010

залізнична станція «Горностаївка»

UA102030

122

Пункт пропуску «Неданчичі — Іолча» митного поста «Нові Яриловичі»

Customs Post «Nedanchychi — Iolcha»,  Checkpoint «Novi Yarylovychi»

Чернігівська

с. Неданчичі

15046

вул. Вокзальна, 1

UA102040

112

Відділ митного оформлення №1 митного поста «Нові Яриловичі», пункт пропуску «Нові Яриловичі-Нова Гута»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Novi Yarylovychi»,  Checkpoint «Novi Yarylovychi — Nova Huta»

Чернігівська

с. Скиток

15013

вул. Лісна, 54

UA102050

Митний пост «Нові Яриловичі» (керівництво)

Customs Post «Novi Yarylovychi» (Senior Staff)

Чернігівська

с. Скиток

15013

вул. Лісна, 54

UA102060

111/112

Митний пост «Сеньківка», пункт пропуску «Сеньківка-Нові Юрковичі, Веселівка»

Customs Post «Senkivka», Customs Post «Senkivka — Novi Yurkovychi, Veselivka»

Чернігівська

с. Сеньківка

15120

вул. Дружби, 38

UA102070

122

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Сновськ», пункт пропуску «Сновськ – Терехівка»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Snovsk»,  Checkpoint «Snovsk — Terekhivka»

Чернігівська

м. Сновськ

15200

вул. Незалежності, 2

UA102080

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Сновськ»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Snovsk»

Чернігівська

м. Корюківка

15300

вул. Передзаводська, 4

UA102090

122

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Сновськ», пункт контролю на станції «Хоробичі» пункту пропуску «Сновськ – Терехівка»

Customs Clearance Division No 3 , Customs Post «Snovsk», Control Point At Khorobychi  Station, Checkpoint «Snovsk — Terekhivka»

Чернігівська

с. Хоробичі

15122

станція «Хоробичі»

UA102100

Митний пост «Сновськ» (керівництво)

Customs Post «Snovsk» (Senior Staff)

Чернігівська

м. Сновськ

15200

вул. Незалежності, 2

UA102110

111

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Новгород-Сіверський», пункт пропуску «Грем’яч — Погач»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Novhorod — Siverskyi», Checkpoint «Hremiach — Pohach»

Чернігівська область

с. Грем’яч

16020

  вул. Набережна, 61

UA102120

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Новгород-Сіверський»

Customs Clearance Division No 3 , Customs Post «Novhorod — Siverskyi»

Чернігівська

 м. Новгород-Сіверський

16000

 вул. Чкалова, 9

UA102130

211

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Новгород-Сіверський», пункт пропуску «Миколаївка — Ломаківка»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Novhorod — Siverskyi», Checkpoint «Mykolaivka — Lomakivka»

Чернігівська

 с. Миколаївка

15430

 вул. Семенівська, 179

UA102140

Митний пост «Новгород-Сіверський» (керівництво)

Customs Post «Novhorod — Siverskyi» (Senior Staff)

Чернігівська

 м. Новгород-Сіверський

16000

 вул. Чкалова, 9

UA102150

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Чернігів-вантажний»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Chernihiv — Vantazhnyi»

Чернігівська

 смт. Козелець

17000

вул. Комсомольська, 118

UA102160

122

Відділ митного оформлення  № 2 митного поста «Чернігів-вантажний»                        пункт контролю на станції «Чернігів» пункту пропуску  «Горностаївка – Терюха»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Chernihiv — Vantazhnyi», Control Point At Chernihiv Station, Checkpoint «Hornostaivka — Teriukha»

Чернігівська

м. Чернігів

14017

проспект Перемоги, 6

UA102170

Відділ митного оформлення  № 3 митного поста «Чернігів-вантажний»

Customs Clearance Division No 3 , Customs Post «Chernihiv — Vantazhnyi»

Чернігівська

м. Прилуки

17500

вул. Пирятинська, 2 В

UA102180

Відділ митного оформлення  № 4 митного поста «Чернігів-вантажний»

Customs Clearance Division No 4 , Customs Post «Chernihiv — Vantazhnyi»

Чернігівська

м. Прилуки

17500

 вул. Незалежності, 21

UA102190

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Чернігів-вантажний»

Customs Clearance Sector No 1 , Customs Post «Chernihiv — Vantazhnyi»

Київська область

м. Славутич

7100

вул. 77 Гвардійської дивізії, 7/1

UA102200

Сектор митного оформлення № 2 митного поста «Чернігів-вантажний»

Customs Clearance Sector No 2 , Customs Post «Chernihiv — Vantazhnyi»

Чернігівська

 м. Бахмач

16500

вул. Тиницька, 3

UA102210

Сектор митного оформлення № 3 митного поста «Чернігів-вантажний»

Customs Clearance Sector No 3 , Customs Post «Chernihiv — Vantazhnyi»

Чернігівська

м. Ніжин

16612

вул. Борзнянський шлях, 57Г

UA102220

Митний пост «Чернігів-вантажний» (керівництво)

Customs Post «Chernihiv — Vantazhnyi» (Senior Staff)

Чернігівська

м. Чернігів

14017

проспект Перемоги, 6

UA110000

Дніпропетровська митниця ДФС

Dnipropetrovsk Customs Office

Дніпропетровська

м. Дніпро

49000

вул. Княгині Ольги, 22

UA110010

Митний пост «Дніпродзержинськ»

Customs Post «Dniprodzerzhynsk»

Дніпропетровська

м. Кам’янське

51900

3-й Травневий провулок, 22

UA110020

Сектор митного оформлення «Вільногірськ» митного поста «Дніпродзержинськ»

Customs Clearance Sector «Vilnohirsk», Customs Post «Dniprodzerzhynsk»

Дніпропетровська

м. Вільногірськ

51700

вул. Степова, 1

UA110030

130

Митний пост «Аеропорт», пункт пропуску «Дніпропетровськ – аеропорт»

Customs Post «Aeroport», Checkpoint «Dnipropetrovsk — Aeroport»

Дніпропетровська

м. Дніпро

49042

вул. Аеропорт, 42

UA110040

Митний пост «Новомосковськ»

Customs Post «Novomoskovsk»

Дніпропетровська

 м. Новомосковськ

51200

вул. Сучкова, 115

UA110050

Сектор митного оформлення «Павлоград» митного поста «Новомосковськ»

Customs Clearance Sector «Pavlohrad», Customs Post «Novomoskovsk»

Дніпропетровська

м. Павлоград

51400

вул. Терьошкіна, 2

UA110060

130

Пункт пропуску «Кривий Ріг — аеропорт»

Checkpoint «Kryvyi Rih — Aeroport»

Дніпропетровська

м. Кривий Ріг

50000

КП «Аеропорт Кривий Ріг»

UA110070

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Кривий Ріг»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Kryvyi Rih»

Дніпропетровська

м. Кривий Ріг

50051

вул. Криворіжсталі, 1

UA110080

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Кривий Ріг»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Kryvyi Rih»

Дніпропетровська

смт. Радушне

53081

Нікопольське шосе, 2 А

UA110090

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Кривий Ріг»

Customs Clearance Division No 3 , Customs Post «Kryvyi Rih»

Дніпропетровська

м. Кривий Ріг

50023

вул. Прорізна, 89 А

UA110100

Митний пост «Кривий Ріг» (керівництво)

 Customs Post «Kryvyi Rih» (Senior Staff)

Дніпропетровська

м. Кривий Ріг

50075

вул. Степана Тільги, 20

UA110110

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Південний»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Pivdennyi»

Дніпропетровська

м. Дніпро

49007

вул. Бориса Кротова, 3

UA110120

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Південний»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Pivdennyi»

Дніпропетровська

м. Дніпро

49000

Криворізьке шосе, 21

UA110130

Митний пост «Південний» (керівництво)

Customs Post «Pivdennyi» (Senior Staff)

Дніпропетровська

м. Дніпро

49007

вул. Бориса Кротова, 3

UA110140

Митний пост «Нікополь»

Customs Post «Nikopol»

Дніпропетровська

м. Нікополь

53200

вул. Героїв Чорнобиля, 106 Г

UA110150

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Північний»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Pivnichnyi»

Дніпропетровська

смт. Слобожанське

52005

вул. Нижньодніпровська, 1/Б

UA110160

Відділ митного оформлення № 2 митного поста „Північний”

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Pivnichnyi»

Дніпропетровська

смт. Слобожанське

52005

вул. Нижньодніпровська, 1/О

UA110170

Митний пост «Північний» (керівництво)

Customs Post «Pivnichnyi» (Senior Staff)

Дніпропетровська

смт. Слобожанське

52005

вул. Нижньодніпровська, 1/Б

UA110180

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Центральний»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Tsentralnyi»

Дніпропетровська

м. Дніпро

49038

вул. Десантників, 5

UA110190

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Центральний»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Tsentralnyi»

Дніпропетровська

м. Дніпро

49083

вул. Новоселівська, 23

UA110200

Митний пост «Центральний» (керівництво)

Customs Post «Tsentralnyi» (Senior Staff)

Дніпропетровська

м. Дніпро

49038

вул. Десантників, 5

UA112000

Запорізька митниця ДФС

Zaporizhzhia Customs Office

Запорізька

 м. Запоріжжя

69041

вул. Сергія Синенка, 12

UA112010

130

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Запоріжжя — аеропорт», пункт пропуску «Запоріжжя — аеропорт»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Zaporizhzhia — Aeroport», Checkpoint «Zaporizhzhia — Aeroport»

Запорізька

 м. Запоріжжя

69014

вул. Блакитна, 5

UA112020

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Запоріжжя — аеропорт»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Zaporizhzhia — Aeroport»

Запорізька

м.Запоріжжя

69068

вул. Фелікса Мовчановського, 54

UA112030

Митний пост «Запоріжжя — аеропорт» (керівництво)

Customs Post «Zaporizhzhia — Aeroport» (Senior Staff)

Запорізька

м.Запоріжжя

69068

вул. Фелікса Мовчановського,  54

UA112040

Митний пост «Бердянськ»

Customs Post «Berdiansk»

Запорізька

 м. Бердянськ

71112

вул. Шевченко, 31

UA112050

150

Пункт пропуску «Бердянський морський торговельний порт» митного поста «Бердянськ»

Checkpoint «Berdianskyi Morskyi Torhovelnyi Port», Customs Post «Berdiansk»

Запорізька

м. Бердянськ

71112

вул. Горького, 6

UA112060

Сектор митного оформлення митного поста «Бердянськ»

Customs Clearance Sector, Customs Post «Berdiansk»

Запорізька

 м. Бердянськ

71101

вул. Мелітопольське шосе, буд. 77 Б

UA112070

Митний пост «Запоріжсталь»

Customs Post «Zaporizhstal»

Запорізька

м. Запоріжжя

69008

вул. Південне шосе, 74 А

UA112080

Митний пост «Запоріжжя — центральний»

Customs Post «Zaporizhzhia — Tsentralnyi»

Запорізька

 м.Запоріжжя

69600

вул. Привокзальна, 9 А

UA112090

Митний пост «Мелітополь»

Customs Post «Malitopol»

Запорізька

м. Мелітополь

72316

вул. Зіндельса, 2

UA112100

сектор митного оформлення «Дніпрорудний» митного поста «Мелітополь»

Customs Clearance Sector » Dniprorudnyi», Customs Post «Melitopol»

Запорізька

м. Дніпрорудне

71630

вул. Центральна, 12 А, кв. 39

UA112110

сектор митного оформлення «Пологи» митного поста «Мелітополь»

Customs Clearance Sector «Polohy», Customs Post «Melitopol»

Запорізька

 м. Пологи

70600

вул. Карла Маркса, буд. 142

UA112120

920

Контрольний пункт в’їзду — виїзду «Мелітополь»

Entry — Exit Control Point «Melitopol»

Запорізька

м. Мелітополь

72304

вул. Фрунзе, буд. 272/3

UA125000

Київська митниця ДФС

Kyiv Customs Office

Київська

м. Бориспіль

08307

міжнародний аеропорт «Бориспіль»

UA125010

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Східний термінал»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Skhidnyi Terminal»

Київська

с. Мартусівка

08343

вул. Мойсеєва, 72

UA125020

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Східний термінал»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Skhidnyi Terminal»

Київська

с. Гора

08324

вул. Центральна, 21 Ж

UA125030

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Східний термінал»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Skhidnyi Terminal»

Київська

с. Велика Олександрівка

08320

вул. Бориспільська, 9

UA125040

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Східний термінал»

Customs Clearance Division No 4 , Customs Post «Skhidnyi Terminal»

Київська

с. Проліски

08322

вул. Промислова, 9

UA125050

Сектор митного оформлення (Яготин) митного поста «Східний термінал»

Customs Clearance Sector (Yahotyn) , Customs Post «Skhidnyi Terminal»

Київська

м. Яготин

07700

вул. Філатова, 112

UA125060

Сектор митного оформлення (ТММ Експрес) митного поста «Східний термінал»

Customs Clearance Sector (Tmm Express), Customs Post «Skhidnyi Terminal»

Київська

с. Проліски

08322

вул. Броварська, 1

UA125070

Сектор митного оформлення (Вельт Експрес) митного поста «Східний термінал»

Customs Clearance Sector (Welt Express), Customs Post «Skhidnyi Terminal»

Київська

м. Бориспіль

08322

вул. Броварська, 1 А

UA125080

Сектор митного оформлення (Пост Iнтернешнл) митного поста «Східний термінал»

Customs Clearance Sector (Post International), Customs Post «Skhidnyi Terminal»

Київська

c. Петропавлівська Борщагівка

08130

вул. Велика Кільцева, 4 В

UA125090

Митний пост «Східний термінал» (керівництво)

 Customs Post «Skhidnyi Terminal» (Senior Staff)

Київська

с. Мартусівка

08343

вул. Мойсеєва, 72

UA125100

130

Митний пост «Бориспіль-аеропорт», пункт пропуску «Бориспіль-аеропорт»

Customs Post «Boryspil — Aeroport», Checkpoint «Boryspil — Aeroport»

Київська

м. Бориспіль

08307

міжнародний аеропорт «Бориспіль»

UA125110

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Святошин»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Sviatoshyn»

Київська

с. Чайки

08130

вул.Антонова, 1 А

UA125120

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Святошин»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Sviatoshyn»

Київська

с. Копилів

08033

вул. Леніна, 4

UA125130

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Святошин»

Customs Clearance Division No 3 , Customs Post «Sviatoshyn»

Київська

смт. Гостомель

08290

вул. Садова, 26 А

UA125140

130

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Святошин»

Customs Clearance Division No 4 , Customs Post «Sviatoshyn»

Київська

аеродром «Гостомель» смт. Гостомель

08290

вул. Автодорожна,1

UA125150

Сектор митного оформлення (Капітанівка) митного поста «Святошин»

Customs Clearance Sector (Kapitanivka), Customs Post «Sviatoshyn»

Київська

с. Капітанівка

08112

вул. Дачна, 5 А

UA125160

Сектор митного оформлення (Пилиповичі) митного поста «Святошин»

Customs Clearance Sector (Pylypovychi), Customs Post «Sviatoshyn»

Київська

с. Пилиповичі

07840

вул. Привокзальна, 15

UA125170

Митний пост «Святошин» (керівництво)

Customs Post «Sviatoshyn» (Senior Staff)

Київська

с. Чайки

08130

вул. Антонова, 1 А

UA125180

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Вишневе»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Vyshneve»

Київська

м. Вишневе

08132

вул. Київська, 13

UA125190

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Вишневе»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Vyshneve»

Київська

м. Вишневе

08132

вул. Промислова, 2 А

UA125200

Сектор митного оформлення (Арктика) митного поста «Вишневе»

Customs Clearance Sector (Arktika) , Customs Post «Vyshneve»

Київська

с. Софіївська Борщагівка

08131

вул. Чорновола  46 А

UA125210

Митний пост «Вишневе» (керівництво)

Customs Post «Vyshneve» (Senior Staff)

Київська

м. Вишневе

08132

вул. Київська, 13

UA125220

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Димитрово»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Dymytrovo»

Київська

с. Квітневе

07408

вул. Гоголівська, 1А

UA125230

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Димитрово»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Dymytrovo»

Київська

смт. Велика Димерка

07442

вул. Броварська,  150

UA125240

Митний пост «Димитрово» (керівництво)

 Customs Post «Dymytrovo» (Senior Staff)

Київська

с. Квітневе

07408

вул. Гоголівська, 1 А

UA125250

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Південний термінал»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Pivdennyi Terminal»

Київська

смт. Калинівка

08623

вул. Індустріальна, 5

UA125260

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Південний термінал»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Pivdennyi Terminal»

Київська

м. Обухів

08700

вул. Трипільська, 33

UA125270

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Південний термінал»

Customs Clearance Division No 3 , Customs Post «Pivdennyi Terminal»

Київська

м. Біла Церква

09100

шосе Сквирське, 227 Т

UA125280

Сектор митного оформлення (Здорівка) митного поста «Південний термінал»

Customs Clearance Sector (Zdorivka) , Customs Post «Pivdennyi Terminal»

Київська

с.Здорівка

08626

вул. Генріха Аверверзера, 1

UA125290

Митний пост «Південний термінал» (керівництво)

Customs Post «Pivdennyi Terminal» (Senior Staff)

Київська

смт. Калинівка

08623

вул. Індустріальна, 5

 UA204000

Рівненська митниця ДФС

Rivne Customs Office

Рівненська

м. Рівне

33028

вул. Соборна, 104

 UA204010

Митний пост «Рівне-центральний»

Customs Post «Rivne — Tsentralnyi»

Рівненська

м.Рівне

33024

вул. Млинівська, 23

 UA204020

Сектор митного оформлення митного поста «Рівне-центральний»

Customs Clearance Sector, Customs Post «Rivne — Tsentralnyi»

Рівненська

с. Біла Криниця

35342

вул. Рівненська, 114

 UA204030

130

Пункт пропуску «Рівне-аеропорт»

Checkpoint «Rivne — Tsentralnyi»

Рівненська

с. В. Омеляна

35360

вул. Авіаторів, 5 А

 UA204040

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Сарни»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Sarny»

Рівненська

м. Сарни

34500

вул. Технічна, 2

 UA204050

122

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Сарни», пункт контролю на станції «Сарни» пункту пропуску «Удрицьк-Горинь»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Sarny», Control Point At Sarny Station, Checkpoint «Udrytsk — Horyn»

Рівненська

м. Сарни

34500

вул. Привокзальна, 8

 UA204060

Митний пост «Сарни»

Customs Post «Sarny»

Рівненська

м. Сарни

34500

вул. Технічна, 2

 UA204070

Митний пост «Дубно»

Customs Post «Dubno»

Рівненська

м. Дубно

35600

вул. Семидубська, 101

 UA204080

Митний пост «Костопіль»

Customs Post «Kostopil»

Рівненська

 м. Костопіль

35000

вул. Степанська, 9

 UA204090

112

Митний пост «Городище», пункт пропуску «Городище — Верхній Теребежів»

Customs Post «Horodyshche», Checkpoint «Horodyshche — Verkhnii Terebezhiv»

Рівненська

с. Городище

34110

вул. Білоруська, 26

 UA204100

122

Митний пост «Удрицьк», пункт пропуску «Удрицьк — Горинь»

Customs Post «Udrytsk», Checkpoint «Udrytsk — Horyn»

Рівненська

с. Удрицьк

34113

пункт пропуску «Удрицьк — Горинь»

 UA204110

212

Митний пост «Прикладники», пункт пропуску «Прикладники — Невель»

Customs Post «Prykladnyky», Checkpoint «Prykladnyky — Nevel»

Рівненська

с. Прикладники

34012

пункт пропуску «Прикладники — Невель»

UA205000

Волинська митниця ДФС

Volyn Customs Office

Волинська

с. Римачі

44350

вул. Призалізнична, 13

UA205010

113

Відділи митного оформлення 1-4 митного поста «Ягодин», пункт пропуску «Ягодин — Дорогуск»

Customs Clearance Divisions No 1- 4, Customs Post «Yahodyn»,  Checkpoint «Yahodyn — Dorohusk»

Волинська

с. Старовойтове

44332

вул. Прикордонників, міжнародний  пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин»

UA205020

Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Ягодин»

Customs Clearance Divisions No 5, Customs Post «Yahodyn»

Волинська

с. Старовойтове

44332

вул. Прикордонників, 1

UA205030

123

Сектор митного оформлення митного поста «Ягодин», пункт пропуску «Ягодин — Дорогуск»

Customs Clearance Sector, Customs Post «Yahodyn», Checkpoint «Yahodyn — Dorohusk»

Волинська

с. Римачі

44350

станція «Ягодин», міжнародний пункт пропуску для залізничного сполучення «Ягодин»

UA205040

122

Відділ митного оформлення № 6 митного поста «Ягодин»,  пункт контролю на залізничній станції Ковель пункту пропуску «Заболоття-Хотислав»

Customs Clearance Division No 6 , Customs Post «Yahodyn», Control Point At Kovel Railway  Station, Checkpoint «Zabolottia — Khotyslav»

Волинська

м. Ковель

45000

вул. Володимирська, 150

UA205050

Митний пост Ягодин (керівництво)

Customs Post «Yahodyn» (Senior Staff)

Волинська

с. Старовойтове

44332

вул. Прикордонників, міжнародний  пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин»

UA205060

112

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Доманове», пункт пропуску «Доманове-Мокрани»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Domanove», Checkpoint «Domanove — Mokrany»

Волинська

с. Доманове

44110

міжнародний  пункт пропуску для автомобільного сполучення «Доманове»

UA205070

122

Відділ митного оформлення № 2  митного поста «Доманове», пункт пропуску «Заболоття-Хотислав»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Domanove», Checkpoint «Zabolottia — Khotyslav»

Волинська

смт. Заболоття

44142

вул. Незалежності, 1 міжнародний  пункт пропуску для залізничного сполучення «Заболоття»

UA205080

Митний пост «Доманове» (керівництво)

Customs Post «Domanove» (Senior Staff)

Волинська

с. Доманове

44110

міжнародний  пункт пропуску для автомобільного сполучення «Доманове»

UA205090

Відділ митного оформлення № 1  митного поста  «Луцьк»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Lutsk»

Волинська

с. Струмівка

45603

вул. Рівненська, 4

UA205100

Відділ митного оформлення № 2  митного поста «Луцьк»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Lutsk»

Волинська

с. Струмівка

45603

вул. Рівненська, 74

UA205110

Митний пост Луцьк (керівництво)

Customs Post «Lutsk» (Senior Staff)

Волинська

с. Струмівка

45603

вул. Рівненська, 4

UA205120

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Володимир-Волинський»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Volodymyr — Volynskyi»

Волинська

м. Володимир-Волинський

44700

вул. Князя Олега, 53

UA205130

123

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Володимир-Волинський», пункт пропуску «Володимир-Волинський — Хрубешув»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Volodymyr — Volynskyi», Checkpoint «Volodymyr — Volynskyi — Khrubeshuv»

Волинська

с. Рокитниця

44732

ст. Ізов, міжнародний залізничний пункт пропуску «Володимир-Волинський»

UA205140

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Володимир-Волинський»

Customs Clearance Division No 3 , Customs Post «Volodymyr — Volynskyi»

Волинська

с. Осьмиловичі

45312

вул. Львівська, 35

UA205150

Митний пост Володимир Волинський (керівництво)

Customs Post «Volodymyr — Volynskyi» (Senior Staff)

Волинська

м. Володимир-Волинський

44700

вул. Князя Олега, 53

UA205160

113

Митний пост «Устилуг», пункт пропуску «Устилуг-Зосін»

Customs Post «Ustyluh», Checkpoint «Ustyluh — Zosin»

Волинська

м. Устилуг

44731

вул. Левінцова, 60, міжнародний  пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг»

UA205170

112

Митний пост «Дольськ», пункт пропуску «Дольськ — Мохро»

Customs Post «Dolsk», Checkpoint «Dolsk — Mokhro»

Волинська

с. Дольськ

44232

міжнародний  пункт пропуску для автомобільного сполучення «Дольськ»

UA205180

112

Пункт пропуску «Пулемець — Томашівка» митного поста «Піща»

Checkpoint «Pulemets — Tomashivka», Customs Post «Pishcha»

Волинська

с. Пулемець

44013

міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Пулемець»

UA205190

212

Пункт пропуску «Піща — Олтуш» митного поста «Піща»

Checkpoint «Pishcha — Oltush», Customs Post «Pishcha»

Волинська

с. Піща

44010

с. Піща, міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Піща»

UA205200

Митний пост «Піща»     (керівництво)

Customs Post «Pishcha» (Senior Staff)

Волинська

с. Піща

44010

с. Піща, міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Піща»

UA206000

Івано-Франківська митниця ДФС

Ivano-Frankivsk Customs Office

Івано-Франківська

м. Івано-Франківськ

76010

вул. Короля Данила, 20

UA206010

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Івано-Франківськ-центральний»

Customs Clearance Division No 1 , Customs Post «Ivano-Frankivsk — Tsentralnyi»

Івано-Франківська

м. Івано-Франківськ

76005

вул. Польова, 6

UA206020

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Івано-Франківськ-центральний»

Customs Clearance Division No 2 , Customs Post «Ivano-Frankivsk — Tsentralnyi»

Івано-Франківська

м. Івано-Франківськ, с. Микитинці

76492

вул. Юності, 47

UA206030

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Івано-Франківськ-центральний»

Customs Clearance Division No 3 , Customs Post «Ivano-Frankivsk — Tsentralnyi»

Івано-Франківська

с. Ямниця

77422

вул. Н. Яремчука, 2

UA206040

130

Пункт пропуску «Івано-Франківськ» митного поста «Івано-Франківськ-центральний»

Checkpoint «Ivano-Frankivsk» , Customs Post «Ivano-Frankivsk — Tsentralnyi»

Івано-Франківська

м. Івано-Франківськ

76011

вул. Є. Коновальця, 264 А

UA206050

Митний пост «Івано-Франківськ-центральний» (керівництво)

Customs Post «Ivano-Frankivsk — Tsentralnyi» (Senior Staff)

Івано-Франківська

м. Івано-Франківськ

76005

вул. Польова, 6

UA206060

Митний пост «Коломия»

Customs Post «Kolomyia»

Івано-Франківська

м. Коломия

78200

вул. Горбаша, 1

UA206070

Митний пост «Калуш»

Customs Post «Kalush»

Івано-Франківська

м. Калуш

77300

вул. Промислова, 4

UA206080

Митний пост «Долина»

Customs Post «Dolyna»

Івано-Франківська

м. Долина

77503

вул. Обліски, 139

UA209000

Львівська митниця ДФС

Lviv Customs Office

Львівська

м. Львів

79000

вул. Костюшка, 1

UA209010

130

Митний пост «Львів-аеропорт», пункт пропуску «Львів»

Customs Post «Lviv — Aeroport», Checkpoint «Lviv»

Львівська

м. Львів

79000

вул. Любінська, 168, аеропорт ЦА

UA209020

113

Митний пост «Краковець», пункт пропуску «Краківець-Корчова»

Customs Post «Krakovets», Checkpoint «Krakivets — Korchova»

Львівська

смт. Краковець

81033

вул. Михайла Вербицького, 54

UA209030

113

Відділи митного оформлення 1-4 митного поста «Мостиська», пункт пропуску «Шегині — Медика»

Customs Clearance Divisions No 1-4 , Customs Post «Mostyska», Checkpoint «Shehyni — Medyka»

Львівська

с. Шегині

81321

пункт пропуску «Шегині — Медика»

UA209040

123

Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Мостиська», пункт пропуску «Мостиська-Пшемисль»

Customs Clearance Divisions No 5 , Customs Post «Mostyska», Checkpoint «Mostyska — Pshemysl»

Львівська

с. Мостиська Друга

81320

Станція «Мостиська-2»

UA209050

Митний пост «Мостиська» (керівництво)

Customs Post «Mostyska» (Senior Staff)

Львівська

с. Шегині

81321

вул. Дружби, 201

UA209060

113

Митний пост «Рава-Руська», пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне»

Customs Post «Rava — Ruska». Checkpoin «Rava-Ruska-Khrebenne»

Львівська

с. Рата

80316

вул. Гребінського, 28

UA209070

113

Митний пост «Смільниця», пункт пропуску «Смільниця-Кросценко»

Customs Post «Smilnytsia», Checkpoint «Smilnytsia — Krostsenko»

Львівська

с.Терло

82069

корпус 8-9

UA209080

113

Митний пост «Грушів», пункт пропуску «Грушів — Будомєж»

Customs Post «Hrushiv», Checkpoint «Hrushiv — Budomiezh»

Львівська

с. Грушів

81016

с. Грушів, пункт пропуску «Грушів — Будомєж»

UA209090

113

Митний пост «Угринів», пункт пропуску «Угринів-Долгобичув»

Customs Post «Uhryniv», Checkpoint «Uhryniv — Dolhobychuv»

Львівська

с. Угринів

80014

с. Угринів, пункт пропуску «Угринів-Долгобичув»

UA209100

Митний пост «Львів-Поштовий»

Customs Post «Lviv — Poshtovyi»

Львівська

м. Львів

79999

пл. Двірцева, 1

UA209110

Митний пост «Дрогобич»

Customs Post «Drohobych»

Львівська

м. Дрогобич

82100

вул. В.Великого, 66/1

UA209120

Митний пост «Стрий»

Customs Post «Stryi»

Львівська

м. Стрий

82400

вул. Промислова, 7

UA209130

Митний пост «Броди»

Customs Post «Brody»

Львівська

м. Броди

80600

вул. І. Богуна, 1 А

UA209140

Відділ митного оформлення «Малехів» митного поста «Північний»

Customs Clearance Division «Malekhiv», Customs Post «Pivnichnyi»

Львівська

с. Малехів

80383

вул. Т.Дороша, 20 А

UA209150

Відділ митного оформлення «Запитів» митного поста «Північний»

Customs Clearance Division «Zapytiv», Customs Post «Pivnichnyi»

Львівська

смт. Запитів

80461

вул. Київська, 236

UA209160

Відділ митного оформлення «Сокаль» митного поста «Північний»

Customs Clearance Division «Sokal», Customs Post «Pivnichnyi»

Львівська

м. Червоноград

80100

вул. Львівська, 50

UA209170

Митний пост «Північний» (керівництво)

Customs Post «Pivnichnyi» (Senior Staff)

Львівська

с. Малехів

80383

вул. Т.Дороша, 20 А

UA209180

Відділ митного оформлення «Городок» митного поста «Західний»

Customs Clearance Division «Sokal», Customs Post «Zakhidnyi»

Львівська

м. Городок

81500

вул. Львівська, 659 А

UA209190

Відділ митного оформлення «Скнилів» митного поста «Західний»

Customs Clearance Division «Sknyliv», Customs Post «Zakhidnyi»

Львівська

м. Городок

81500

вул. Львівська, 659 Б

UA209200

Відділ митного оформлення «Яворів» митного поста «Західний»

Customs Clearance Division «Yavoriv», Customs Post «Zakhidnyi»

Львівська

смт. Краковець

81033

вул. Вербицького, 48

UA209210

Митний пост «Західний» (керівництво)

 Customs Post «Zakhidnyi» (Senior Staff)

Львівська

м. Городок

81500

вул. Львівська, 659 А

             UA305000

Закарпатська митниця ДФС

Zakarpattia Customs Office

Закарпатська

м. Ужгород

88000

вул. Собранецька, 20

UA305010

124/125

Відділ митного оформлення №1 митного поста «Залізничний», місце митного оформлення на пероні, у приміщеннях вокзалу Чоп та пасажирських поїздах міжнародного сполучення пунктів пропуску «Чоп — Захонь» та «Чоп — Чієрна над Тисою»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Zaliznychnyi», place of customs clearance on the platform, in the premises of «Chop» Station and in international passenger trains, Checkpoints «Chop — Zakhon» and «Chop — Cierna nad Tisou»

Закарпатська

м. Чоп

89502

пл. Героїв Майдану, 3

UA305020

124/125

Відділ митного оформлення №2 митного поста «Залізничний», пункти пропуску «Чоп — Захонь» та «Чоп — Чієрна над Тисою»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Zaliznychnyi», Checkpoints «Chop — Zakhon» and «Chop — Cierna nad Tisou»

Закарпатська

м.Чоп

89502

вул. Головна, 18 Б

UA305030

Відділ митного оформлення №3 митного поста «Залізничний»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Zaliznychnyi»

Закарпатська

м. Чоп

89502

вул.Залізнична, 3 А

UA305040

125

Відділ митного оформлення  № 4, митного поста «Залізничний», пункт контролю на станції «Батєве», пункт пропуску «Саловка – Еперєшке»

Customs Clearance Division No 4, Customs Post «Zaliznychnyi»  Control Point At «Batieve» station, Chekpoint «Salovka-Eperjeske»

Закарпатська

смт. Батьово

90210

станція Батєво

UA305050

Митний пост «Залізничний (керівництво)

Customs Post «Zaliznychnyi» (Senior Staff)

Закарпатська

м. Чоп

89500

площа Європейська, 7

UA305060

115

Відділи митного оформлення 1-4 митного поста «Тиса», пункт пропуску «Чоп-Захонь»

Customs Clearance Divisions No 1-4 , Customs Post «Tysa», Checkpoint «Chop — Zakhon»

Закарпатська

с. Соломоново

89460

міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення „Тиса»

UA305070


174

Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Тиса», пункт пропуску «Малі Сельменці — Вельке Слеменце»

Customs Clearance Division No 5 , Customs Post «Tysa», Pedestrian Checkpoint «Mali Selmentsi — Velke Slementse»

Закарпатська

с. Малі Сельменці

89431

вул. Комлоші, б/н

UA305080

Митний пост «Тиса» (керівництво)

Customs Post «Tysa» (Senior Staff)

Закарпатська

с. Соломоново

89460

міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення „Тиса»

UA305090

130

Пункт пропуску «Ужгород-аеропорт» митного поста Ужгород

Checkpoint «Uzhhorod — Aeroport», Customs Post «Uzhhorod»

Закарпатська

м. Ужгород

88000

вул. Собранецька, 145

UA305100

114

Відділи митного оформлення 1-5 митного поста «Ужгород», пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке»

Customs Clearance Divisions No 1-5 , Customs Post «Uzhhorod», Checkpoint «Uzhhorod — Vyshnie — Niemetske»

Закарпатська

м. Ужгород

88000

вул. Собранецька, 220

UA305110

114

Відділ митного оформлення № 6 митного поста «Ужгород», пункт пропуску «Малий Березний -Убля»

Customs Clearance Divisions No 6, Customs Post «Uzhhorod», Checkpoint «Malyi Bereznyi — Ubl’a»

Закарпатська

с. Малий Березний

89000

вул.Ублянська, 50

UA305120

Митний пост «Ужгород» (керівництво)

Customs Post «Uzhhorod» (Senior Staff)

Закарпатська

м. Ужгород

88000

вул. Собранецька 224

UA305130

Відділи митного оформлення № 1 та № 2 митного поста «Виноградів-вантажний»

Customs Clearance Divisions No 1 And No 2 , Customs Post «Vynohradiv — Vantazhnyi»

Закарпатська

м. Виноградів

90300

вул. Північна, 25

UA305140

Відділ митного оформлення № 3 (Хуст) митного поста «Виноградів — вантажний»

Customs Clearance Divisions No 3 (Khust), Customs Post «Vynohradiv — Vantazhnyi»

Закарпатська

м. Хуст

90400

вул. Сливова, 34

UA305150

Митний пост «Виноградів-вантажний» (керівництво)

Customs Post «Vynohradiv — Vantazhnyi» (Senior Staff)

Закарпатська

м. Виноградів

90300

вул. Північна, 25

UA305160

Відділи митного оформлення № 1 та № 2 митного поста «Ужгород — центральний»

Customs Clearance Divisions No 1 And No 2 , Customs Post «Uzhhorod  — Tsentralnyi»

Закарпатська

с. Великі Лази

88001

вул. Східна, 3

UA305170

Відділ митного оформлення № 3 (Ядзакі) митного поста «Ужгород — центральний»

Customs Clearance Division No 3 (Yazaki), Customs Post «Uzhhorod  — Tsentralnyi»

Закарпатська

с. Минай

89424

 вул. І. Туряниці, 7

UA305180

Сектор митного оформлення (Джейбіл) митного поста «Ужгород — центральний»

Customs Clearance Division  (Jabil), Customs Post «Uzhhorod  — Tsentralnyi»

Закарпатська

с. Розівка

89424

вул. Концівська, 40

UA305190

Митний пост «Ужгород-центральний» (керівництво)

Customs Post «Uzhhorod  — Tsentralnyi» (Senior Staff)

Закарпатська

с. Великі Лази

89424

вул. Східна, 3

UA305200

Відділи митного оформлення № 1 та № 2 митного поста «Мукачево»

Customs Clearance Divisions No 1 And No 2, Customs Post «Mukachevo»

Закарпатська

м. Мукачево

89600

вул. Берегівська об’їзна, 12

UA305210

Відділ митного оформлення № 3 (Берегово) митного поста «Мукачево»

Customs Clearance Division No 3 (Berehovo), Customs Post «Mukachevo»

Закарпатська

м. Берегово

90202

вул. Сільвая, 8

UA305220

Сектор митного оформлення (Свалява) митного поста «Мукачево»

Customs Clearance Sector (Svaliava), Customs Post «Mukachevo»

Закарпатська

м. Свалява

89300

вул. Зелена, 1 А

UA305230

Митний пост «Мукачево» (керівництво)

Customs Post «Mukachevo» (Senior Staff)

Закарпатська

м. Мукачево

89600

вул. Берегівська об’їзна, 12

UA305240

124

Відділи митного оформлення № 1 та № 2 митного поста «Павлово», пункт контролю на станції Ужгород пункту пропуску «Павлове-Матьовце»

Customs Clearance Divisions No 1 And No 2, Control Point At Uzhhorod Station, Checkpoint «Pavlove — Matiovtse»

Закарпатська

с. Павлово

89487

вул. Капушанська, 140

UA305250

Митний пост «Павлово» (керівництво)

Customs Post «Pavlovo» (Senior Staff)

Закарпатська

с. Минай

89600

вул. Транспортних будівельників, 35

UA305260

115

Відділи митного оформлення № 1 та № 2 митного поста «Лужанка», пункт пропуску «Лужанка — Берегшурань»

Customs Clearance Divisions No 1 — 2 , Customs Post «Luzhanka», Checkpoint «Luzhanka — Berehshuran»

Закарпатська

с. Астей

90201

вул. Дружби народів, 109

UA305270

115

Відділ митного оформлення № 3 (Косино) митного поста «Лужанка», пункт пропуску «Косино»

Customs Clearance Divisions No 3, Customs Post «Luzhanka», Chekpoint «Kosyno»

Закарпатська

 с. Косино

90223

вул. Барабаш, 78

UA305280

115

Відділ митного оформлення № 4 (Дзвінкове) митного поста «Лужанка», пункт пропуску «Дзвінкове»

Customs Clearance Divisions No 4, Customs Post «Luzhanka», Chekpoint «Dzvinkove»

Закарпатська

с. Горонглаб

90214

вул. Прикордонна, 92

UA305290

Митний пост «Лужанка» (керівництво)

 Customs Post «Luzhanka» (Senior Staff)

Закарпатська

с. Астей

90201

вул. Дружби народів, 109

UA305300

115

Митний пост «Вилок», пункт пропуску «Вилок-Тісабеч»

Customs Post «Vylok», Checkpoint «Vylok — Tisabech»

Закарпатська

смт. Вилок

90351

вул. Ракоці, 142

UA305310

126

Відділи митного оформлення 1-4 митного поста «Дяково», пункт пропуску «Дякове-Халмеу»

Customs Clearance Divisions No 1 — 4, Customs Post «Diakovo», Checkpoint «Diakove — Khalmeo»

Закарпатська

с. Неветленфолу

90365

вул. Фогодо, 106

UA305320

126

Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Дяково», пункт пропуску «Дякове-Халмеу»

Customs Clearance Divisions No 5 , Customs Post «Diakovo», Checkpoint «Diakove — Khalmeo»

Закарпатська

с. Неветленфолу

90365

вул. Залізнична, 99

UA305330

Митний пост «Дяково» (керівництво)

Customs Post «Diakovo» (Senior Staff)

Закарпатська

с. Неветленфолу

90365

вул. Фогодо, 106

UA305340

116

Митний пост «Солотвино», пункт пропуску «Солотвино-Сігету Мармацієй»

Customs Post «Solotvyno», Checkpoint «Solotvyno — Sihetu Marmatsiiei»

Закарпатська

с. Солотвино

90575

вул. Сігетська, 88

UA400000

Хмельницька митниця ДФС

Khmelnytsyi Customs Office

Хмельницька обл.

м.Хмельницький

29000

вул. Пілотська, 2

UA400010

Митний пост «Кам’янець — Подільський»

Customs Post «Kamianets-Podilskyi»

Хмельницька обл.

м.Кам’янець — Подільський

32300

вул. Пархоменка, 3

UA400020

Митний пост «Славута»

Customs Post «Slavuta»

Хмельницька обл.

м.Славута

30000

вул. Полуботка, 5

UA400030

Митний пост «Хмельницький – центральний»

Customs Post «Khmelnytskyi — Tsentralnyi»

Хмельницька обл.

м.Хмельницький

29000

вул. Північна, 95/1

UA400040

Сектор митного офрмлення митного поста «Хмельницький – центральний»

Customs Clearance Sector, Customs Post «Khmelnytskyi — Tsentralnyi»

Хмельницька обл.

м.Красилів

31000

вул. Грушевського, 146

UA400050

130

Пункт пропуску «Хмельницький-аеропорт» митного поста «Хмельницький – центральний»

Checkpoint «Khmelnytskyi — Aeroport», Customs Post «Khmelnytskyi — Tsentralnyi»

Хмельницька обл.

м.Хмельницький

29000

Аеропорт

UA401000

Вінницька митниця ДФС

Vinnytsia Customs Office

Вінницька

м. Вінниця

21034

вул. Лебединського, 7

UA401010

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Вінниця – центральний»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Vinnytsia — Tsentralnyi»

Вінницька

с. Зарванці

23223

7 км Хмельницького шосе

UA401020

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Вінниця – центральний»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Vinnytsia — Tsentralnyi»

Вінницька

м. Жмеринка

23100

вул. Барляєва, 28

UA401030

130

Пункт пропуску «Аеропорт — Вінниця» митного поста «Вінниця-Центральний»

Checkpoint «Аeroport — Vinnytsia», Customs Post  «Vinnytsia-Tsentralnyi»

Вінницька

с. Гавришівка

23202

Аеропорт

UA401040

Митний пост «Вінниця – центральний» (керівництво)

Customs Post  «Vinnytsia-Tsentralnyi» (Senior Staff)

Вінницька

с. Зарванці

23223

7 км. Хмельницького шосе

UA401050

Митний пост «Гайсин»

Customs Post «Haisyn»

Вінницька

м. Гайсин

23700

вул. Механізаторів, 23

UA401060

Відділ митного оформлення №1 митного поста «Дністер»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Dnister»

Вінницька

м. Могилів-Подільський

24000

вул. Володимирська, 11

UA401070

117

Пункт пропуску «Могилів-Подільський – Отач» митного поста «Дністер»

Checkpoint «Mohyliv-Podilskyi – Оtach», Customs Post  «Dnister»

Вінницька

м. Могилів-Подільський

24000

пл. Соборна, 7

UA401080

127

Пункт пропуску «Могилів-Подільський – Волчинець» митного поста «Дністер»

Checkpoint «Mohyliv-Podilskyi – Volchynets», Customs Post «Dnister»

Вінницька

м. Могилів-Подільський

24000

вул. Вокзальна, 13

UA401090

Митний пост «Дністер» (керівництво)

Customs Post «Dnister» (Senior Staff)

Вінницька

м. Могилів-Подільський

24000

вул. Володимирська, 11

UA401100

Митний пост «Піщанка»

Customs Post «Pishchanka»

Вінницька

смт. Піщанка

24700

вул. Центральна, 40

UA401110

117

Пункт пропуску «Болган — Хрістова» митного поста «Піщанка»

Checkpoint «Bolhan — Khristova», Customs Post «Pishchanka»

Вінницька

с. Болган

24712

с. Болган

UA401120

147

Пункт пропуску  «Ямпіль — Косеуць» митного поста «Ямпіль»

Checkpoint «Yampil — Cosauti», Customs Post «Yampil»

Вінницька

м. Ямпіль

24500

вул. Савіна, 25

UA401130

247

Пункт пропуску «Цекинівка-Сорока» митного поста «Ямпіль»

Checkpoint «Tsekynivka-Soroka», Customs Post «Yampil»

Вінницька

с. Цекинівка

24545

с. Цекинівка

UA401140

217

Пункт пропуску «Велика Кісниця-Хрушка» митного поста «Ямпіль»

Checkpoint «Velyka Kisnytsia-Khrushka», Customs Post «Yampil»

Вінницька

с. Велика Кісниця

24546

с. Велика Кісниця

UA401150

Митний пост «Ямпіль» (керівництво)

Customs Post «Yampil» (Senior Staff)

Вінницька

м. Ямпіль

24500

вул. Савіна, 25

UA403000

Тернопільська митниця ДФС

Ternopil Customs Office

Тернопільська

м. Тернопіль

46020

вул. Текстильна, 38

UA403010

Відділ митного оформлення №1 митного поста «Тернопіль-центральний»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Ternopil-Tsentralnyi»

Тернопільська

м. Тернопіль

46010

вул. Текстильна, 28 А

UA403020

Відділ митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль-центральний»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Ternopil-Tsentralnyi»

Тернопільська

м. Збараж

47300

майдан Кармелюка, 5

UA403030

Відділ митного оформлення №3 митного поста «Тернопіль-центральний»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Ternopil-Tsentralnyi»

Тернопільська

м. Тернопіль

46010

вул. Текстильна, 38

UA403040

130

Пункт пропуску «Тернопіль-аеропорт» митного поста «Тернопіль-центральний»

Checkpoint «Ternopil-Аеroport», Customs Post «Теrnopil-Tsentralnyi»

Тернопільська

м. Тернопіль

46013

Підволочиське шосе, Аеропорт

UA403050

Митний пост «Тернопіль-центральний» (керівництво)

Customs Post «Ternopil-Tsentralnyi» (Senior Staff)

Тернопільська

м. Тернопіль

46010

вул. Текстильна, 38

UA403060

Митний пост «Чортків»

Customs Post «Chortkiv»

Тернопільська

м. Чортків

48500

вул. В. Великого, 31

UA408000

Чернівецька митниця ДФС

Chernivtsi Customs Office

Чернівецька

м. Чернівці

58000

вул. Руська, 248 М

UA408010

Відділ митного оформлення №1

Customs Clearance Division No 1

Чернівецька

м.Чернівці

58000

вул. Руська, 248 М

UA408020

416

Відділи митного оформлення № 1 та № 2 митного поста «Вадул-Сірет», пункт пропуску «Порубне — Сірет»

Customs Clearance Divisions No 1, No 2, Customs Post «Vadul-Siret», Checkpoint «Porubne-Siret»

Чернівецька

с. Тереблече

60435

вул. Головна, 2 К

UA408030

126

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Вадул-Сірет», пункт пропуску «Вадул-Сірет — Вікшани»

Customs Clearance Divisions No 3, Customs Post «Vadul-Siret», Checkpoint «Vadyl-Siret — Vikshany»

Чернівецька

с. Черепківці

60444

вул. Привокзальна, 3 А

UA408040

Митний пост «Вадул-Сірет» (керівництво)

Customs Post «Vadyl-Siret» (Senior Staff)

Чернівецька

с. Черепківці

60444

вул. Привокзальна, 3 В

UA408050

117

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Кельменці», пункт пропуску «Кельменці — Ларга»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Кelmentsi», Checkpoint «Кelmentsi — Larha»

Чернівецька

смт Кельменці

60100

вул. Я. Мудрого, 26

UA408060

127

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Кельменці», пункт контролю на станції «Ларга» пункту пропуску «Кельменці — Ларга»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Кelmentsi», Checkpoint At Larha Station «Кеlmetsi — Larha»

Чернівецька

смт Кельменці

60100

Привокзальна площа, 4

UA408070

117

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці», пункт пропуску «Мамалига — Крива»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Кеlmentsi», Checkpoint «Mamalyha — Кryva»

Чернівецька

с. Мамалига

60364

вул. Головна, 228

UA408080

127

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Кельменці», пункт пропуску «Мамалига — Крива» (залізничний)

Customs Clearance Division No 4, Customs Post «Кеlmentsi», Checkpoint «Mamalyha — Кryva» (Railway Station)

Чернівецька

с. Мамалига

60364

пров. Шкільний, 3

UA408090

117

Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Кельменці», пункт пропуску «Россошани — Брічень»

Customs Clearance Division No 5, Customs Post «Кelmentsi», Checkpoint «Rossoshany — Brichen»

Чернівецька

с. Росошани

60154

вул. Центральна, 191

UA408100

117

Відділ митного оформлення № 6 митного поста «Кельменці», пункт пропуску «Сокиряни — Окниця»

Customs Clearance Division No 6, Customs Post «Кеlmentsi», Checkpoint «Sokyriany — Oknytsia»

Чернівецька

м. Сокиряни

60200

вул. Могилівська, 28

UA408110

127

Відділ митного оформлення № 7 митного поста «Кельменці», пункт пропуску «Сокиряни — Окниця»

Customs Clearance Division No 7, Customs Post «Кеlmetsi», Checkpoint «Sokyriany  — Oknytsia» (Railway Station)

Чернівецька

м. Сокиряни

60200

вул. Залізнична, 7

UA408120

217

Відділ митного оформлення № 8 митного поста «Кельменці», пункт пропуску «Вашківці — Гріменкеуць»

Customs Clearance Division No 8, Customs Post «Кеlmentsi», Checkpoint «Vashkivtsi — Hrimenkeuts»

Чернівецька

с. Вашківці

60222

вул. Грушевського

UA408130

Відділ митного оформлення № 9 митного поста «Кельменці»

Customs Clearance Division No 9, Customs Post «Kelmentsi»

Чернівецька

смт Кельменці

60100

вул. Партизанська, 12

UA408140

Митний пост «Кельменці» (керівництво)

Customs Post «Kelmentsi» (Senior Staff)

Чернівецька

смт. Кельменці

60100

вул. Сагайдачного, 1

UA408150

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Чернівці»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Chernivtsi»

Чернівецька

м.Чернівці

58000

вул. Головна, 265 А

UA408160

130

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Чернівці», пункт пропуску «Чернівці»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Chernivtsi», Checkpoint «Chernivtsi» (Аеroport)

Чернівецька

м.Чернівці

58000

вул. Чкалова, 30

UA408170

Митний пост «Чернівці» (керівництво)

Customs Post «Chernivtsi» (Senior Staff)

Чернівецька

м.Чернівці

58000

вул. Головна, 265 А

UA500000

Одеська митниця ДФС

Odesa Customs Office

Одеська

м. Одеса

65078

вул. Гайдара, 21-А

UA500010

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Одеса-центральний»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Odesа-Tsentralnyi»

Одеська

м. Одеса

65006

Хаджибеївська дор. 4/1

UA500020

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Одеса-центральний»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Odesa-Tsentralnyi»

Одеська

с. Усатове — 1

67665

вул. Залізничників, 14

UA500030

150

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-центральний», пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Оdesa-Tsentralnyi»

Одеська

м. Одеса

65003

вул. Андрієвського, 2

UA500040

150

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Одеса-центральний», пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт»

Customs Clearance Division No 4, Customs Post «Оdesa-Tsentralnyi», Checkpoint «Оdesa Morskyi Torhovelnyi Port»

Одеська

м. Одеса

65026

Митна площа, 1

UA500050

150

Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-центральний», пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт»

Customs Clearance Division No 5, Customs Post «Оdesa-Tsentralnyi», Checkpoint «Оdeskyi Morskyi Torhovelnyi Port»

Одеська

м. Одеса

65026

вул. Приморська, 6,
1 — й поверх морського вокзалу ОМТП

UA500060

Відділ митного оформлення № 6 митного поста «Одеса-центральний»

Customs Clearance Division No 6, Customs Post «Оdesa-Tsentralnyi»

Одеська

Біляєвський район, с. Усатове

67663

вул. Новомосковська дорога, 23

UA500070

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Одеса-центральний»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Оdesa-Tsentralnyi»

Одеська

м. Одеса

65033

вул. В. Стуса, 2 Б

UA500080

Митний пост «Одеса-центральний» (керівництво)

Customs Post «Оdesa-Tsentralnyi» (Senior Staff)

Одеська

м. Одеса

65026

Митна площа, 1

UA500090

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Chornomorskyi»

Одеська

м. Чорноморськ

68001

вул. Промислова,12

UA500100

150

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Чорноморський», пункт пропуску «Іллічівський морський торговельний порт»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Chornomorskyi», Checkpoint «Illichivskyi Morskyi Torhovelnyi Port»

Одеська

м. Чорноморськ

68000

вул. Транспортна, 30

UA500110

150

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський», пункт пропуску «Іллічівський морський торговельний порт»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post  «Chornomorskyi», Checkpoint «Illichivskyi Morskyi Torhovelnyi Port»

Одеська

м. Чорноморськ    с. Бурлача Балка

68093

вул. Північна, 4

UA500120

150

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський», пункт пропуску «Іллічівський рибний порт»

Customs Clearance Division No 4, Customs Post «Chornomorskyi», Checkpoint «Illichivskyi Rybnyi Port»

Одеська

м. Чорноморськ

68094

м.Іллічівськ-5, ІМРП

UA500130

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Chernomorskyi»

Одеська

м. Чорноморськ

68001

вул. Промислова, 1

UA500140

Сектор митного оформлення № 2 митного поста «Чорноморський»

Customs Clearance Sector No 2, Customs Post «Chernomorskyi»

Одеська

м. Чорноморськ

68002

 вул. Промислова, 7

UA500150

150

Сектор митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський», пункт пропуску «Іллічівський судноремонтний завод»

Customs Clearance Sector No 3, Customs Post «Chernomorskyi», Checkpoint «Illichivskyi Sydnoremontnyi Zavod»

Одеська

м. Чорноморськ с. Малодолинське

68093

вул. Космонавтів, 59-Б

UA500160

Митний пост «Чорноморський» (керівництво)

Customs Post «Chernomorskyi» (Senior Staff)

Одеська

м. Чорноморськ

68001

вул. Промислова, 1

UA500170

150

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Південний», пункт контролю «Визирка»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Pivdennyi», Checkpoint «Vyzyrka»

Одеська

с. Визирка

67543

Лиманський р-н, територія Визирської сільської ради, вул. 1-й км автодороги порту «Южний», буд. 1 М

UA500180

150

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Південний», пункт пропуску «Морський торговельний порт «Южний»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Pivdennyi», Checkpoint «Morskyi Torhovelnyi Port «Yuzhnyi»

Одеська

Лиманський
р-н,
с. Григорівка

67553

Морський торговельний порт «Южний», Южненська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», навантажувальний район №1,
корпус № 601

UA500190

150

Митний пост «Південний» (керівництво)

Customs Post «Pivddennyi» (Senior Staff)

Одеська

Лиманський
р-н,
с. Григорівка

67553

Морський торговельний порт «Южний», Южненська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», навантажувальний район №1,
корпус № 601

UA500200

130

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса», пункт пропуску „Одеса”

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Mizhnarodnyi Аеrоport «Оdesa», Checkpoint «Оdesa»

Одеська

м. Одеса

65054

Аеропорт Центральний, 1

UA500210

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Mizhnarodnyi Aerоport «Оdesa»

Одеська

м. Одеса

65031

вул. Грушевського,
2-А

UA500220

130

Митний пост «Міжнародний аеропорт «Одеса»» (керівництво)

Customs Post «Mizhnarodnyi Aеrоport «Оdesa» (Senior Staff)

Одеська

м. Одеса

65054

Аеропорт Центральний, 1

UA500230

117

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Аккерман», пункт пропуску «Старокозаче — Тудора»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Аkkеrman», Checkpoint «Starokozache — Tudora»

Одеська

на відстані 6 км від с.Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, на автошляху P-72 «Контрольно-пропускний пункт «Старокозаче» — Білгород-Дністровський»

UA500240

117

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман», пункт пропуску «Маяки-Паланка-Удобне»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Аkkеrmаn», Checkpoint «Маiaky-Palanka-Udobne»

Одеська

с.Маяки

67654

Ділянка автодороги «Одеса-Рені» Е87 (М15) в районі с. Маяки Біляївського р-ну, на відстані 3,5 км від лінії державного кордону України,

UA500250

117

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Аккерман», пункт пропуску «Серпневе1-Бесарабяска»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Аkkеrman», Checkpoint «Serpneve1-Besarabiaska»

Одеська

смт Серпневе

68522

Тарутинський р-н с.м.т. Серпневе

UA500260

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Аккерман»

Customs Clearance Division No 4, Customs Post «Аkkеrman»

Одеська

м. Білгород-Дністровський

67770

вул. Шабська, 81

UA500270

117

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Аккерман», пункт пропуску «Маяки-Паланка-Удобне»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Аkkеrmаn», Checkpoint «Маiaki-Palanka-Udobne»

Одеська

с. Удобне

67731

Ділянка автодороги «Одеса-Рені» Е87 (М15) в районі с. Удобне Білгород-Дністровського р-ну, на відстані 0,3 км від лінії державного кордону України     (67731, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Удобне)

UA500280

217

Сектор митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман», пункт пропуску “Малоярославець 1 — Чадир-Лунга”

Customs Clearance Sector No 2, Customs Post «Аkkеrman», Checkpoint “Maloiaroslavets 1 — Chadur-Lunha”

Одеська

с. Малоярославець

68554

пункт пропуску “Малоярославець 1 — Чадир-Лунга”

UA500290

217

Сектор митного оформлення № 3 митного поста «Аккерман», пункт пропуску «Лісне-Сієць»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Аkkеrman», Checkpoint «Lisne-Siiets»

Одеська

с. Лісне

68530

пункт пропуску «Лісне-Сієць»

UA500300

150

Сектор митного оформлення № 4 митного поста «Аккерман», пункт пропуску «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»

Customs Clearance Sector No 4, Customs Post «Аkkеrman», Checkpoint «Bilhorod-Dnistrovskyi Morskyi Torhovelnyi Port»

Одеська

м. Білгород-Дністровський

67770

вул. Шабська, 104

UA500310

Сектор митного оформлення № 5 митного поста «Аккерман»

Customs Clearance Sector No 5, Customs Post «Аkkеrman»

Одеська

c.Салгани

67725

вул. Шабська, 28

UA500320

Митний пост «Аккерман» (керівництво)

Customs Post «Аkkеrman» (Senior Staff)

Одеська

м. Білгород-Дністровський

67770

вул. Шабська, 104

UA500330

117

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Подільськ», пункт пропуску „Платонове —  Гоянул Ноу”

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Podilsk», Checkpoint «Platonove — Hoianul Nou»

Одеська

Окнянський р-н, с. Платонове.

67900

пункт пропуску „Платонове —  Гоянул Ноу”

UA500340

217

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Подільськ», пункт пропуску «Олексіївка-Вадул Туркулуй»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Podilsk», Checkpoint «Oleksiivka-Vadul Turkului»

Одеська

Кодимський р-н, с. Олексіївка.

66013

пункт пропуску «Олексіївка-Вадул Туркулуй»

UA500350

217

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Подільськ», пункт пропуску «Станіславка- Веренкеу»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Podilsk», Checkpoint «Stanislavka — Verenkeu»

Одеська

Подільській р-н, с. Станіславка.

66000

пункт пропуску «Станіславка- Веренкеу»

UA500360

217

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Подільськ», пункт пропуску «Тимкове-Броштень»

Customs Clearance Division No 4, Customs Post «Podilsk», Checkpoint «Тymkove-Broshten»

Одеська

Кодимський р-н, с. Тимкове.

66052

пункт пропуску «Тимкове-Броштень»

UA500370

127

Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Подільськ», пункт пропуску «Слобідка- Кобасна»

Customs Clearance Division No 5, Customs Post «Podilsk», Checkpoint «Slobidka-Kobasna» (Slobidka Station)

Одеська

смт Слобідка

66050

вул. Вокзальна, 3

UA500380

217

Відділ митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ», пункт пропуску «Йосипівка- Колосове»

Customs Clearance Division No 6, Customs Post «Podilsk», Checkpoint «Yosypivka-Kolosove»

Одеська

Фрунзівський р-н, с.  Йосипівка.

66731

пункт пропуску «Йосипівка- Колосове»

UA500390

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Подільськ»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Podilsk»

Одеська

м. Подільськ

66300

вул. Соборна, 119

UA500400

Митний пост «Подільськ» (керівництво)

Customs Post «Podilsk» (Senior Staff)

Одеська

м. Подільськ

66300

вул. Соборна, 119

UA500410

117

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Кучурган», пункт пропуску «Кучурган – Первомайськ»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Kuchurchan», Checkpoint «Kuchurhan — Pervomaisk»

Одеська

Роздільнянський р-н,
с. Кучурган

67450

пункт пропуску „Кучурган – Первомайськ”

UA500420

127

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Кучурган», пункт пропуску «Кучурган-Новосавицьке»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Kuchurhan», Checkpoint «Kuchurhan-Novosavytske»

Одеська

Роздільнянський р-н, с. Труд-Куток, ст. Кучурган

67431

пункт пропуску «Кучурган-Новосавицьке»

UA500430

217

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган», пункт пропуску «Слов’яносербка – Ближній Хутір»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Kuchurhan», Checkpoint «Slovianoserbka-Blyzhnii Khutir»

Одеська

Великомихайлівський р-н, с. Слов’яносербка

67142

пункт пропуску «Слов’яносербка – Ближній Хутір»

UA500440

217

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Кучурган», пункт пропуску «Градинці – Незавертайлівка»

Customs Clearance Division No 4, Customs Post «Kuchurhan», Customs Post «Hradyntsi-Nezavertailivka»

Одеська

Біляївський  р-н, с. Градениці

67640

пункт пропуску «Градинці – Незавертайлівка»

UA500450

217

Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Кучурган», пункт пропуску «Великолоське-Мелеєшть»

Customs Clearance Division No 5, Customs Post «Kuchurhan», Checkpoint «Velykoloske-Meleiesht»

Одеська

с. Великоплоське

67140

пункт пропуску «Великолоське-Мелеєшть»

UA500460

Митний пост «Кучурган»

Customs Post «Kuchurhan»

Одеська

м. Роздільна

67400

вул. Європейська, 37а

UA500470

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Ізмаїльський»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Izmailskyi»

Одеська

м. Ізмаїл

68600

пр-т Суворова, 10

UA500480

150

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Ізмаїльський», пункт пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Izmailskyi Morskyi Torhovelnyi Port»

Одеська

м. Ізмаїл

68600

набережна Л.Капікраяна, 4

UA500490

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Ізмаїльський»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Izmailskyi»

Одеська

м.Рені

68800

вул.Комсомльська (Вознесенська), 146-А

UA500500

117

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Ізмаїльський», пункт пропуску «Рені – Джюрджюлешть»

Customs Clearance Division No 4, Customs Post «Izmailskyi», Checkpoint «Reni — Dzhiurdzhiulesht» (Automobile)

Одеська

м.Рені

68800

вул. Дружби народів, 20

UA500510

117

Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Ізмаїльський», пункт пропуску «Табаки-Мирне»

Customs Clearance Division No 5, Customs Post «Izmailskyi», Checkpoint «Tabaky-Myrne»

Одеська

c. Табаки

68702

Болградський район,
7-й км. від міста Болград по шосе Ізмаїл – Кишинів

UA500520

117

Відділ митного оформлення № 6 митного поста «Ізмаїльський», пункт пропуску «Виноградівка-Вулкенєшть»

Customs Clearance Division No 6, Customs Post «Izmailskyi», Checkpoint «Vynohradivka-Vulkeniusht»

Одеська

с.Виноградівка

68702

Болградський р-н,
7 км від м. Болград по шосе Одеса-Кагул

UA500530

150

Відділ митного оформлення № 7 митного поста «Ізмаїльський», пункт пропуску «Усть-Дунайський морський торговельний порт»

Customs Clearance Division No 7, Customs Post «Izmailskyi», Checkpoint «Ust-Dunaiskyi Morskyi Torhovelnyi Port»

Одеська

м.Вилкове

68355

вул. Придунайська, 2

UA500540

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Ізмаїльський»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Izmailskyi»

Одеська

м. Ізмаїл

68600

Аеродромне шосе, 2-б

UA500550

217

Сектор митного оформлення № 2 митного поста «Ізмаїльський», пункт пропуску «Долинське – Чішмікіой»

Customs Clearance Sector No 2, Customs Post «Izmailskyi», Checkpoint «Dolynske — Chishmikioi»

Одеська

с.Долинське

68800

пункт пропуску „Долинське – Чішмікіой”

UA500560

127

Сектор митного оформлення № 3 митного поста «Ізмаїльський», пункт пропуску «Рені – Джюрджюлешть»

Customs Clearance Sector No 3, Customs Post «Izmailskyi», Checkpoint «Reni — Dzhiurdzhiulesht» («Reni» Station)

Одеська

м.Рені

68800

вул. Леніна (Соборна), 36

UA500570

150

Сектор митного оформлення № 4  митного поста «Ізмаїльський», пункт пропуску «Ренійський морський торговельний порт»

Customs Clearance Sector No 4, Customs Post «Izmailskyi», Checkpoint «Reniiskyi Morskyi Torhovelnyi Port»

Одеська

м.Рені

68802

вул. Дунайська, 188

UA500580

117

Сектор митного оформлення № 5 митного поста «Ізмаїльський», пункт пропуску «Нові Трояни — Чадир-Лунга»

Customs Clearance Sector No 5, Customs Post «Izmailskyi», Checkpoint «Novi Troiany-Chadyr-Lunga»

Одеська

с. Нові Трояни

68711

Болградський р-н,
с. Нові Трояни, 50 км. від м. Болград по шосе Болград–Чадир-Лунга

UA500590

Митний пост «Ізмаїльський» (керівництво)

Customs Post «Izmailskyi» (Senior Staff)

Одеська

м. Ізмаїл

68600

проспект Суворова, 10

UA500600

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Spetsializovanyi»

Одеська

м. Одеса

65999

Середньофонтанська, 26

UA500610

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Spetsializovanyi»

Одеська

м. Одеса

65026

вул. Приморська, 6, приміщення Морвокзалу, каб. 1

UA500620

Сектор митного оформлення № 2 митного поста «Спеціалізований»

Customs Clearance Sector No 2, Customs Post «Spetsializovanyi»

Одеська

м. Чорноморськ

68001

вул. Промислова, 12, каб. 2, 6

UA500630

Митний пост «Спеціалізований» (керівництво)

Customs Post «Spetsializovanyi» (Senior Staff)

Одеська

м. Одеса

65999

Середньофонтанська, 26

UA504000

Миколаївська митниця ДФС

Mykolaiv Customs Office

Миколаївська

м. Миколаїв

54017

вул. Московська 57-а

UA504010

150

Митний пост «Дніпро-Бузький», пункт пропуску «Дніпро-Бузький морський торговельний порт»

Customs Post «Dnipro-Buzkyi», Checkpoint «Dnipro-Buzkyi Morskyi Torhovelnyi Port»

Миколаївська

с. Галицинове

57286

вул. Набережна, 66

UA504020

150

Пункт пропуску «Спеціалізований порт «Октябрськ» митного поста «Октябрський»

Customs Post «Oktiabrskyi», Checkpoint «Spetsializovanyi Port» Oktiabrskyi»»

Миколаївська

м. Миколаїв

54052

а/с 170,  Спеціалізований морський порт

UA504030

150

Пункт пропуску «ЗАТ «Миколаївський калійний термінал» митного поста «Октябрський»

Checkpoint «Mykolaiv Kaliinyi Terminal Ltd», Customs Post «Oktiabrkyi»

Миколаївська

м. Миколаїв

54052

вул. Айвазовського, 23

UA504040

150

Пункт контролю «Суднобудівий завод «Океан» митного поста «Октябрський»

Checkpoint «Sudnobudivnyi Zavod «Okean»», Customs Post  «Oktiabrskyi»

Миколаївська

м. Миколаїв

54052

вул. Заводська площа, 1

UA504050

Сектор митного оформлення №1 митного поста «Октябрський»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Oktiabrskyi»

Миколаївська

м. Миколаїв

54052

вул. Айвазовського, 15

UA504060

Митний пост «Октябрський» (керівництво)

Customs Post  «Oktiabrskyi» (Senior Staff)

Миколаївська

м. Миколаїв

54052

а/с 170, Спеціалізований морський порт

UA504070

Митний пост «Первомайськ»

Customs Post «Pervomaisk»

Миколаївська

м. Вознесенськ

56500

вул. Київська, 287

UA504080

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Первомайськ»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Pervomaisk»

Миколаївська

м. Первомайськ

55200

вул. Кам’яномостівська, 3

UA504090

150

Пункт пропуску «ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон» митного поста «Миколаїв морський»

Customs Post «Mykolaiv-Morskyi», Checkpoint «Llc Agricultural Company Nibulon», Customs Post «Mykolaiv Morskyi»

Миколаївська

Миколаїв

54001

Каботажний узвіз, 1

UA504100

140

Пункт пропуску «Миколаївський річковий порт» митного поста «Миколаїв морський»

Checkpoint «Mykolaivkyi Richkovyi Port», Customs Post «Mykolaiv Morskyi»

Миколаївська

м. Миколаїв

54058

вул. Проектна, 1

UA504110

150

Пункт контролю «Чорноморський суднобудівний завод» митного поста «Миколаїв морський»

Checkpoint «Chhornomorskyi Sudnobudivnyi Zavod», Customs Post «Mykolaiv Morskyi»

Миколаївська

м. Миколаїв

54001

вул. Індустріальна, 1

UA504120

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Миколаїв-морський»

Csutoms Clearance Sector No 1, Customs Post «Mykolaiv-Morskyi»

Миколаївська

м. Миколаїв

54002

вул. Громадянський узвіз, 1

UA504130

150

Пункт пропуску «Миколаївський морський торговельний порт» сектору митного оформлення № 1 митного поста «Миколаїв морський»

Checkpoint «Mykolaivskyi Morskyi Torhovelnyi Port», Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Mykolaiv Morskyi»

Миколаївська

м. Миколаїв

54002

вул. Заводська, 23

UA504140

150

Пункт контролю «Миколаївське морське агентство» сектору митного оформлення № 1 митного поста «Миколаїв морський»

Checkpoint «Mykolaivske Morske Ahenstwo», Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Mykolaiv Morskyi»

Миколаївська

м. Миколаїв

54002

Каботажний узвіз, 3

UA504150

150

Пункт пропуску «Порт «Очаків» сектору митного оформлення № 1 митного поста «Миколаїв морський»

Checkpoint «Ochakiv Port», Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Mykolaiv Morskyi»

Миколаївська

с. Куцуруб

57550

вул.Ольвійська, 1

UA504160

Митний пост «Миколаїв-морський» (керівництво)

Customs Post «Mykolaiv Morskyi» (Senior Staff)

Миколаївська

Миколаїв

54001

Каботажний узвіз, 1

UA504170

Митний пост «Костянтинівка»

Customs Post «Kostiantynivka»

Миколаївська

c. Костянтинівка

54025

вул Миколаївська, 4

UA504180

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Костянтинівка»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Kostiantynivka»

Миколаївська

м. Миколаїв

54036

Одеське шосе, 69/1

UA504190

Сектор митного оформлення № 2 митного поста «Костянтинівка»

Customs Clearance Sector No 2, Customs Post «Kostiantynivka»

Миколаївська

с.Мішково-Погорілове

57214

вул.Степова, 1

UA504200

130

Пункт пропуску «Миколаїв-аеропорт» митного поста «Костянтинівка»

Checkpoint «Mykolaiv Aeroport», Customs Post «Kostiantynivka»

Миколаївська

с.Баловне

56664

вул.Київське шосе, 9

UA504210

130

Пункт пропуску «Аєропорт «Кульбакіне» митного поста «Костянтинівка»

Checkpoint «Kylbakine Aeroport», Customs Post «Kostiantynivka»

Миколаївська

м. Миколаїв

54037

вул.Знаменська, 4

UA508000

Херсонська митниця ДФС

Kherson Customs Office

Херсонська

м. Херсон

73000

вул. Гоголя, 13

UA508010

Митний пост «Каховка»

Customs Post «Kakhovka»

Херсонська

м. Каховка

74800

вул. Південна, 8

UA508020

150

Митний пост «Скадовськ», пункт пропуску «Скадовський морський торговельний порт»

Customs Post «Skadovsk», Checkpoint «Skadovskyi Morskyi Torhovelnyi Port»

Херсонська

м. Скадовськ

75700

вул. Мангубінська, 2

UA508030

Відділ митного оформлення «Цюрупинськ» митного поста «Херсон – центральний»

Customs Clearance Division «Tiurupynsk», Customs Post «Kherson — Tsentralnyi»

Херсонська

м. Олешки

75100

вул. Гвардійська, 123

UA508040

910

Відділ митного оформлення «Чонгар» митного поста «Херсон – центральний», контрольний пункт в’їзду – виїзду «Чонгар»

Customs Clearance Division «Chonhar», Customs Post «Kherson-Tsentralnyi», Entry-Exit Control Point «Chonhar»

Херсонська

Міжнародна автомобільна дорога М-18 «Харків-Симферополь-Алушта-Ялта» км 524 (Європейський маршрут Е105)

75570

Міжнародна автомобільна дорога М-18 «Харків-Симферополь-Алушта-Ялта» км 524 (Європейський маршрут Е105)

UA508050

910

Відділ митного оформлення «Чаплинка» митного поста «Херсон – центральний»,
контрольний пункт в’їзду – виїзду “Чаплинка”

Customs Clearance Division «Chaplynka», Customs Post «Kherson-Tsentralnyi», Entry Control Point «Chaplynka»

Херсонська

Контрольний пункт в’їзду-виїзду “Чаплинка” на адміністративному кордоні вільної економічної зони “Крим” територіальна  автомобільна дорога Т-22-02 “Нова Каховка – Армянськ”

UA508060

910

Відділ митного оформлення «Каланчак» митного поста «Херсон – центральний»,
контрольний пункт в’їзду – виїзду «Каланчак»

Customs Clearance Division «Kalanchak», Customs Post «Kherson-Tsentralnyi», Entry-Exit Control Point «Kalanchak»

Херсонська

Контрольний пункт в’їзду-виїзду на адміністративному кордоні вільної економічної зони «Крим» міжнародна автомобільна дорога М-17 «Херсон-Джакой-Феодосія-Керч» (європейський маршрут Е97).

UA508070

920

Контрольний пункт в’їзду — виїзду «Новоолексіївка» митного поста «Херсон – центральний»

Entry-Exit Control Point «Novooleksiivka», Customs Post «Kherson — Tsentralnyi»

Херсонська

 смт. Новоолексіївка

75560

 вул. Вокзальна, 6

UA508080

920

Контрольний пункт в’їзду — виїзду «Вадим» митного поста «Херсон – центральний»

Entry-Exit Control Point «Vadym», Customs Post «Kherson — Tsentralnyi»

Херсонська

залізнична станція “Вадим”

UA508090

Митний пост «Херсон – центральний» (керівництво)

Customs Post «Kherson-Tsentralnyi» (Senior Staff)

Херсонська

м. Олешки

75100

вул. Гвардійська, 123

UA508100

140

Пункт пропуску  «Херсонський річковий порт» митного поста «Херсон-порт»

Checkpoint «Khersonskyi Richkovyi Port», Customs Post «Kherson-Port»

Херсонська

м.Херсон

73000

 Одеська площа, 6

UA508110

150

Відділ митного оформлення №1 митного поста «Херсон-порт», пункт пропуску «Херсонський морський торговельний порт»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Kherson-Port», Checkpoint «Khersonskyi Morskyi Torhovelnyi Port»

Херсонська

м.Херсон

73000

 Одеська площа, 6

UA508120

130

Відділ митного оформлення №2 митного поста «Херсон-порт», пункт пропуску «Аеропорт «Херсон»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Kherson-Port», Checkpoint «Kherson Aeroport»

Херсонська

м.Херсон

73000

 Аеропорт ЦА

UA508130

920

Контрольний пункт в’їзду — виїзду «Херсон» митного поста «Херсон-порт»

Entry-Exit Control Point «Kherson», Customs Post «Kherson-Port»,

Херсонська

м.Херсон

73000

Привокзальна площа, 3 А

UA508140

Митний пост «Херсон – порт» (керівництво)

Customs Post «Kherson-Port» (Senior Staff)

Херсонська

м.Херсон

73000

 Одеська площа, 6

 UA700000

Донецька митниця ДФС

Donetsk Customs Office

Донецька

м. Маріуполь

87510

пр. Луніна,1

 UA700010

Митний пост «Краматорськ»

Customs Post «Kramatorsk»

Донецька

м. Краматорськ

84300

вул. Олекси Тихого, 8

 UA700020

Митний пост «Бахмут»

Customs Post «Bakhmut»

Донецька

м.Бахмут

84505

вул. Свято-Георгіївська, 75

 UA700030

Відділ митного оформлення № 3 митного поста „Бахмут”

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Bakhmut»

Донецька

м. Соледар

84545

вул. Паркова, 3 А

 UA700040

Митний пост «Слов’янськ»

Customs Post «Sloviansk»

Донецька

м. Слов’янськ

84101

Новосодівська площадка, 1, корп. 2

 UA700050

Митний пост «Азовсталь»

Customs Post «Azovstal»

Донецька

м. Маріуполь

87505

пр. Перемоги, 1

 UA700060

Митний пост «Сартана»

Customs Post «Sartana»

Донецька

м. Маріуполь

87504

вул. Левченка, 1

 UA700070

150

Пункт пропуску  «Маріупольський морський порт комбінату «Азовсталь» митного поста «Маріуполь-порт»

Checkpoint «Mariupolskyi Morskyi Port Kombinatu «Azovstal»», Customs Post «Mariupol-Port»

Донецька

м. Маріуполь

87500

 вул. Лепорського, 1

 UA700080

150

Пункт пропуску  «Маріупольський морський торговельний порт  «Азовсталь» митного поста «Маріуполь-порт»

Checkpoint «Mariupolskyi Morskyi Torhovelnyi Port «Azovstal»», Customs Post «Mariupol-Port»

Донецька

м. Маріуполь

87510

проспект Луніна, 99

 UA700090

150

Пункт контролю  «Азовський судноремонтний завод» митного поста «Маріуполь-порт»

Checkpoint «Azovskyi Sudnoremontnyi Zavod», Customs Post «Mariupol-Port»

Донецька

м. Маріуполь

87510

проспект Луніна, 2

 UA700100

Митний пост «Маріуполь – порт»

Customs Post «Mariupol-Port»

Донецька

м. Маріуполь

87510

площа Морвокзал, 1

 UA700110

Митний пост «Костянтинівка»

Customs Post «Kostiantynivka»

Донецька

м. Костянтинівка

85106

вул. Паші Ангеліної, 1 Б

 UA700120

130

Пункт пропуску «Маріуполь» митного поста «Маріуполь  спеціалізований»

Checkpoint «Mariupol», Customs Post «Mariupol-Spetsializovanyi»

Донецька

м.Маріуполь

87500

Першотравневє шосє, аєропорт

 UA700130

Митний пост «Маріуполь -спеціалізований»

Customs Post «Mariupol — Spetsializovanyi»

Донецька

м. Маріуполь

87510

пр. Луніна, 1

 UA700140

Митний пост «Маріуполь»

Customs Post «Mariupol»

Донецька

м. Маріуполь

87537

вул. Купріна, 10

UA702000

Луганська митниця

Luhansk Customs Office

Луганська

м. Старобільськ

92703

вул. Лангемака, 76

UA702010

Митний пост «Старобільськ»

Customs Post «Starobilsk»

Луганська

м. Старобільськ

92703

вул. Лангемака, 76

UA702020

Відділ митного оформлення №1 митного поста «Сєвєродонецьк»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Sevierodonetsk»

Луганська

смт. Мирна Долина

93300

комплекс виробничих будівель і споруд № 34

UA702030

Відділ митного оформлення №2 митного поста «Сєвєродонецьк»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Sevierodonetsk»

Луганська

 м.Рубіжне

93000

вул. Мендєлєєва 63

UA702040

Митний пост «Сєвєродонецьк» (керівництво)

Customs Post «Sevierodonetsk»
(Senior Staff)

Луганська

смт. Мирна Долина

93300

 Комплекс виробничих будівель і споруд № 34

UA702050

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Лисичанськ»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Lysychansk»

Луганська

м. Лисичанськ

93120

вул. Карла Маркса, 151 В

UA702060

Відділ митного оформлення № 2 митного поста «Лисичанськ»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Lysychansk»

Луганська

м. Лисичанськ

93120

вул. Карла Маркса, 151

UA702070

Митний пост «Лисичанськ» (керівництво)

Customs Post «Lysychansk» (Senior Staff)

Луганська

м. Лисичанськ

93120

вул. Карла Маркса, 151

UA702080

211

Митний пост «Мілове», пункт пропуску «Мілове-Чертково»

Customs Post «Milove», Checkpoint «Milove-Chertkovo»

Луганська

смт. Мілове

92500

вул. Дружби Народів, 185

UA702090

111

Митний пост «Просяне», пункт пропуску «Просяне– Бугайовка»

Customs Post «Prosiane», Checkpoint «Prosiane-Buhaiovka»

Луганська

с.Просяне

92400

міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Просяне– Бугайовка»

UA702100

Митний пост «Дьоміно-Олександрівка» (керівництво)

Customs Post «Diomino-Oleksandrivka» (Senior Staff)

Луганська

с.Демино-Олександрівка

92110

UA702110

121

Пункт пропуску «Лантратiвка — роз’їзд Вистрiл» митного поста «Дьоміно-Олександрівка»

Checkpoint «Lantrativka-Roz’Izd Vystril», Customs Post «Diomino-Oleksandrivka»

Луганська

смт Троїцьке

92100

вул. Вокзальна, 3а, залізнична станція „Лантратівка”

UA702120

111

Митний пост «Танюшівка», пункт пропуску «Танюшівка – Ровеньки»

Customs Post «Taniushkivka», Checkpoint «Taniushkivka-Rovenky»

Луганська

с. Танюшівка

92312

міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка – Ровеньки»

UA805000

Сумська митниця ДФС

Sumy Customs Office

Сумська

м.Суми

40020

 вул. Юрія Вєтрова, 24

UA805010

211

Митний пост «Білопілля», пункт пропуску «Рижівка – Тьоткіно»

Customs Post «Bilopillia», Checkpoint «Ruzhivka-Tiotkino»

Сумська

41800

 Білопільський район, 13-км.траси Білопілля -Тьоткіно  на відстані 5 км. від села Рижівка

UA805020

221

Пункт контролю на станції «Ворожба» пункту пропуску «Волфіно-Глушково» митного поста «Білопілля»

Control Point At Vorozhba Station, Checkpoint «Volfino-Hlushkovo», Customs Post «Bilopillia»

Сумська

м.Ворожба

41811

 вул. Новікова, 10

UA805030

111

Митний пост  «Юнаківка», пункт пропуску «Юнаківка-Суджа»

Customs Post «Yunakivka», Checkpoint «Yunakivka-Sudzha»

Сумська

42312

 Сумський район, Басівська с/р, автодорога  Н-07  «Київ-Суми-Юнаківка», 378 км+944 метра

UA805040

111

Відділ митного оформлення «Велика Писарівка» митного поста «Велика Писарівка», пункт пропуску «Велика Писарівка-Гайворон»

Customs Clearance Division «Velyka Pysarivka», Checkpoint «Velyka Pysarivka-Haivoron»

Сумська

42840

 Великописарівський район, сільська рада Дмитрівська, автодорога Т-17-05 Лохвиця-Охтирка-КПП Дмитрівка, 175км. + 450м.

UA805050

211

Відділ митного оформлення «Краснопілля» митного поста «Велика Писарівка», пункт пропуску «Покровка-Колотилівка»

Customs Clearance Division «Krasnopillia», Customs Post «Velyka Pysarivka», Checkpoint «Pokrovka-Kolotylivka»

Сумська

с. Покровка

42437

пункт пропуску «Покровка-Колотилівка»

UA805060

221

Пункт пропуску  «Пушкарне-Ільок-Пеньковка» митного поста «Велика Писарівка»

Checkpoint «Pushkarne-Iliok-Penkovka», Customs Post «Velyka Pysarivka»

Сумська

с. Грабовське

42450

Краснопільський район, с. Грабовське-лінейна залізнична станція «Пушкарне»

UA805070

Митний пост «Велика Писарівка» (керівництво)

Customs Post «Velyka Pysarivka» (Senior Staff)

Сумська

42840

 Великописарівський район, сільська рада Дмитрівська, автодорога Т-17-05 Лохвиця-Охтирка-КПП Дмитрівка, 175км. + 450м.

UA805080

111

Митний пост «Бачівськ», пункт пропуску «Бачівськ — Троєбортне»

Customs Post «Bachivsk», Checkpoint «Bachivsk-Troiebortne»

Сумська

41411

 Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ 242 км + 516 м

UA805090

111

Митний пост «Катеринівка», пункт пропуску «Катеринівка — Крупець»

Customs Post «Katetynivka», Checkpoint «Katerynivka-Krupets»

Сумська

41443

Глухівський р-н, траса Глухів – Рильськ, 21 км

UA805100

Віддл митного оформлення «Вантажний» митного поста «Хутір-Михайлівський»

Customs Clearance Division «Vantazhnyi», Customs Post «Khutir-Mykhailivskyi»

Сумська

м. Дружба

41220

 вул. Козацька, 8

UA805110

 Відділ митного оформлення «Пасажирський» митного поста «Хутір-Михайлівський»

Customs Clearance Division «Pasazhyrskyi», Customs Post «Khutir-Mykhailivskyi»

Сумська

м. Дружба

41220

вул. Привокзальна, 2

UA805120

Пункт пропуску «Зернове – Суземка» митного поста «Хутір-Михайлівський»

Checkpoint «Zernove-Syzemka», Customs Post «Khutir-Mykhailivskyi»

Сумська

м. Середино-Буда

41000

вул. Вокзальна, 40

UA805130

121

Пункт контролю на станції «Хутір-Михайлівський» митного поста «Хутір-Михайлівський»

Checkpoint At Khutir-Mykhailivskyi Station, Customs Post «Khutir-Mykhailivskyi»

Сумська

м. Дружба

41220

залізнична станція «Хутір-Михайлівський» Південно-Західної залізниці

UA805140

 Митний пост «Хутір-Михайлівський» (керівництво)

Customs Post «Khutir-Mykhailivskyi» (Senior Staff)

Сумська

м. Дружба

41220

вул. Привокзальна, 2

UA805150

Відділ митного оформлення «Конотоп» митного поста «Конотоп»

Customs Clearance Division «Konotop», Customs Post «Konotop»

Сумська

м.Конотоп

41600

 проспект Миру, 91

UA805160

121

Пункт контролю на станції «Конотоп» митного поста «Конотоп»

Control Point At Konotop Station, Customs Post «Konotop»

Сумська

м. Конотоп

41602

пункт контролю на залізничній станції Конотоп міжнародного пункту
пропуску через державний кордон для залізничного сполучення «Зернове», вул. Свободи, 23

UA805170

Митний пост «Конотоп» (керівництво)

Customs Post «Konotop» (Senior Staff)

Сумська

м.Конотоп

41600

 проспект Миру, 91

UA805180

Митний пост «Центральний»

Customs Post «Tsentralnyi»

Сумська

м. Суми

40020

 вул. Юрія Вєтрова, 35

UA805190

130

Пункт пропуску «Суми-аеропорт» митного поста «Центральний»

Checkpoint «Symu-Aeroport», Customs Post «Tsentralnyi»

Сумська

м.Суми

40000

вул. Герасима Кондратьєва, 168

UA805200

Сектор митного оформлення «Тростянець» митного поста «Центральний»

Customs Clearance Sector «Trostianets», Customs Post «Tsentralnyi»

Сумська

м. Тростянець

42600

 вул. Набережна 28 А

UA805210

Сектор митного оформлення «Шостка» митного поста «Центральний»

Customs Clearance Sector «Shostka», Customs Post «Tsentralnyi»

Сумська

м. Шостка

41100

 вул. Весняна, 36

UA805220

Митний пост «Ромни»

Customs Post «Romny»

Сумська

м.Ромни

42000

вул. Римаренків, 24

UA806000

Полтавська митниця ДФС

Poltava Customs Office

Полтавська

 м. Полтава

36022

вул. Анатолія Кукоби, 28

UA806010

Відділ митного оформлення №1 митного поста «Лтава»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Ltava»

Полтавська

м. Миргород

37600

вул. Хорольська, 35

UA806020

Відділ митного оформлення №2 митного поста «Лтава»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Ltava»

Полтавська

м.Полтава

36010

вул. Половки, 64Д

UA806030

Відділ митного оформлення №3 митного поста «Лтава»

Customs Clearance Division No 3, Customs Post «Ltava»

Полтавська

м. Гадяч

37300

вул. Лохвицька, 46 З

UA806040

Митний пост «Лтава» (керівництво)

Customs Post «Ltava» (Senior Staff)

Полтавська

м.Полтава

36010

вул. Половки, 64

UA806050

Відділ митного оформлення №1 митного поста «Кременчук»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Kremenchuk»

Полтавська

м. Кременчук

39630

вул. Ярмаркова, 7

UA806060

Відділ митного оформлення №2 митного поста «Кременчук»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Kremenchuk»

Полтавська

м.Горішні Плавні

39800

вул. Будівельників, 27

UA806070

Митний пост «Кременчук» (керівництво)

Customs Post «Kremenchuk» (Senior Staff)

Полтавська

м. Кременчук

39630

вул. Ярмаркова, 7

UA807000

Харківська митниця ДФС

Kharkiv Customs Office

Харківська

м. Харків

61003

вул. Короленка, 16 Б

UA807010

Відділ митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ»

Customs Clearance Division «Vantazhnyi», Customs Post «Kupiansk»

Харківська

м. Куп’янськ

63701

вул. Харківська, 7

UA807020

121

Відділ митного оформлення «Тополі» митного поста «Куп’янськ», пункт контролю на станції «Куп’янськ — Вузловий» пункту пропуску «Тополі — Валуйки»

Customs Clearance Division «Topoli», Customs Post «Kupiansk» Control Point At Kupiansk-Vuzlovyi Station, Checkpoint «Topoli-Valuiky»

Харківська

м. Куп’янськ

63709

вул. Печериці, 2 А

UA807030

121

Пункт пропуску «Тополі — Валуйки» митного поста «Куп’янськ»

Customs Post «Kupiansk» Checkpoint «Topoli-Valuiky»

Харківська

Дворічанський район

62712

станція «Тополі»

UA807040

121

Відділ митного оформлення «Піски» митного поста «Куп’янськ», пункт пропуску «Піски — Логачівка»

Customs Clearance Division «Pisku», Customs Post «Kupiansk» Control Point  «Pisku-Lohachivka»

Харківська

 с. Піски

62714

с. Піски

UA807050

121

Відділ митного оформлення «Сортувальний» митного поста «Куп’янськ», пункт контролю на станції «Куп’янськ — Сортувальний» пункту пропуску «Тополі — Валуйки»

Customs Clearance Division «Sortuvalnyi», Customs Post «Kupiansk», Control Point At «Kupiansk-Sortuvalnyi» Station, Checkpoint «Topoli-Valuiky»

Харківська

м. Куп’янськ

63706

 вул. Красна, 65 Р

UA807060

Митний пост «Куп’янськ» (керівництво)

Customs Post «Kupiansk» (Senior Staff)

Харківська

м. Куп’янськ

63701

вул. Харківська, 7

UA807070

130

Митний пост «Харків- аеропорт», пункт пропуску «Аеропорт-«Харків»

Customs Post «Kharkiv-Aeroport», Checkpoint «Aeroport-Kharkiv»

Харківська

м. Харків

61031

 вул. Ромашкіна, 1

UA807080

130

Пункт пропуску «Сокольники» митного поста «Харків- аеропорт»

Checkpoint «Sokolnyky», Customs Post «Kharkiv-Aeroport»

Харківська

м. Харків

61023

вул. Сумська, 134

UA807090

121

Митний пост «Харків- сортувальний», пункт контролю на станції «Харків — сортувальний» пункту пропуску «Козача Лопань — Долбіно»

Customs Post «Kharkiv-Sortuvalnyi», Control Point At «Kharkiv-Sortuvalnyi» Station, Checkpoint «Kozacha Lopan-Dolbino»

Харківська

м. Харків

61040

вул. Залізнична, 4 Б

UA807100

121

Митний пост «Харків- пасажирський», пункт контролю на станції «Харків — пасажирський» пункту пропуску «Козача Лопань — Долбіно»

Customs Post «Kharkiv-Pasazhyrskyi», Control Point At «Kharkiv-Pasazhyrskyi» Station, Checkpoint «Kozacha Lopan-Dolbino»

Харківська

м. Харків

61052

пл. Привокзальна, 1

UA807110

221

Пункт пропуску «Одноробівка — Головчино» митного поста «Харків- пасажирський»

Checkpoint «Odnorobivka-Holovchyno», Customs Post «Kharkiv-Pasazhyrskyi»

Харківська

Золочівський район

62215

станція «Одноробіка»

UA807120

111

Митний пост «Щербаківка», пункт пропуску «Гоптівка — Нехотєєвка»

Customs Post «Shcherbakivka», Checkpoint «Hoptivka-Nehotieievka»

Харківська

38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород»

UA807130

121

Пункт пропуску «Козача Лопань — Долбіно», митного поста «Щербаківка»

Checkpoint «Kozacha Lopan-Dolbino», Customs Post «Shcherbakivka»

Харківська

Дергачівський район, смт. Козача Лопань

62310

вул. Кооперативна, 8

UA807140

111

Митний пост «Плетенівка», пункт пропуску «Плетенівка — Шебекіно»

Customs Post «Pletenivka», Checkpoint «Pletenivka-Schebekino»

Харківська

с. Гатище

62509

вул. Плетенівський шлях, 1

UA807150

221

Пункт пропуску «Вовчанськ — Нежеголь», митного поста «Плетенівка»

Checkpoint «Volchansk-Nezhehol'», Customs Post «Pletenivka»

Харківська

м. Вовчанськ

62501

пл. Привокзальна, 1, залізнична станція «Вовчанськ»

UA807160

211

Митний пост «Чугунівка», пункт пропуску «Чугунівка-Веригівка»

Customs Post «Chuhunivka», Checkpoint «Chuhunivka-Veryhivka»

Харківська

сільрада Міловська

62622

3 км автодороги Чугунівка-Веригівка

UA807170

Митний пост «Харків- центральний»

Customs Post «Kharkiv-Tsentralnyi»

Харківська

м. Харків

61051

 вул. Клочківська, 370

UA807180

Сектор митного оформлення «Ліски» митного поста «Харків- центральний»

Customs Clearance Division «Lisku», Customs Post «Kharkiv-Tsentralnyi»

Харківська

м. Харків

61030

вул. Біологічна, 6

UA807190

Митний пост «Харків- автомобільний»

Customs Post «Kharkiv-Automobinyi»

Харківська

м. Харків

61038

вул. Академіка Павлова, 88

UA807200

Сектор митного оформлення «Харків- енергетичний» митного поста «Харків- автомобільний»

Customs Clearance Division «Kharkiv-Enerhetychnyi», Customs Post «Kharkiv-Automobilnyi»

Харківська

с. Бабаї

62403

вул. Вторчерметівська, 4

UA807210

Митний пост «Пісочин»

Customs Post «Pisochyn»

Харківська

м. Харків

61052

  пл. Привокзальна, 2

UA901000

Кіровоградська митниця ДФС

Kirovohrad Customs Office

Кіровоградська

м. Кропивницький

25030

вул. Тореза, 27 Б

UA901010

Митний пост «Кіровоград – центральний»

Customs Post «Kirovohrad — Tsentralnyi»

Кіровоградська

м. Кропивницький

25030

вул. Тореза, 27 В

UA901020

Сектор митного оформлення
«Побузьке» митного поста «Кіровоград – центральний»

Customs Clearance Division «Pobuzke», Customs Post «Kirovohrad-Tsentralnyi»

Кіровоградська

смт. Побузьке

26555

вул. Промислова, 12

UA901030

Митний пост «Олександрія»

Customs Post «Oleksandriia»

Кіровоградська

м. Олександрія

28000

вул. Першотравнева, 43

UA901040

Сектор митного оформлення «Світловодськ» митного поста «Олександрія»

Customs Clearance Division «Svitlovodsk», Customs Post «Oleksandriia»

Кіровоградська

м. Світловодськ

27500

вул. Лісозаводська,1 А

UA902000

Черкаська митниця ДФС

Cherkasy Customs Office

Черкаська

м. Черкаси

18036

вул. Дашкевича, 76

UA902010

Митний пост «Умань»

Customs Post «Uman»

Черкаська

 с. Піківець

20392

вул. Уманська, 152-в

UA902020

Митний пост «Сміла»

Customs Post «Smila»

Черкаська

м. Сміла

20700

вул. Промислова, 7

UA902030

Сектор митного оформлення № 1 митного поста «Сміла»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Smila»

Черкаська

с. Саморідня

19400

вул. Київське шосе, 3/2

UA902040

Сектор митного оформлення № 2 митного поста «Сміла»

Customs Clearance Sector No 2, Customs Post «Smila»

Черкаська

м. Звенигородка

20200

вул. Гулькіна, 42

UA902050

Митний пост «Черкаси — південний»

Customs Post «Cherkasy-Pivdennyi»

Черкаська

м. Черкаси

18008

вул. Смілянська, 163

UA902060

130

Пункт пропуску «Аеропорт-Черкаси» митного поста «Черкаси — південний»

Checkpoint «Aeroport-Cherkasy», Customs Post «Cherkasy-Pivdennyi»

Черкаська

м. Черкаси

18008

вул. Смілянська, 168

UA902070

Митний пост «Черкаси — північний»

Customs Post «Cherkasy-Pivnichnyi»

Черкаська

м. Черкаси

18003

 вул. Різдвяна, 175/11

UA902080

Сектор митного оформлення
№ 1 митного поста «Черкаси — північний»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Cherkasy-Pivnichnyi»

Черкаська

м. Черкаси

18000

 пр. Хіміків, 74

UA903000

Енергетична митниця ДФС

Enerhetychna Customs Office

Київська

м. Київ

04215

вул. Світлицького, 28 А

UA903010

Митний пост «Київ – енергетичний»

Customs Post «Kyiv-Enerhetychnyi»

Київська

м. Київ

04215

вул. Світлицького, 28 А

UA903020

Сектор митного оформлення «Чернігів» митного поста «Київ – енергетичний»

Customs Clearance Division «Chernihiv», Customs Post «Kyiv-Enerhetychnyi»

Чернігівська

м. Чернігів

14017

проспект Перемоги, 6

UA903030

Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Коростень-енергетичний»

Customs Clearance Division No 1, Customs Post «Korosten-Enerhetychnyi»

Житомирська

м. Коростень

11509

вул. Сосновського, 28 Г

UA903040

982

Відділ митного оформлення №2 митного поста «Коростень-енергетичний»

Customs Clearance Division No 2, Customs Post «Korosten-Enerhetychnyi»

Житомирська

с. Майстрова Воля

11700

вул. Наливна станція, 1А

UA903050

Митний пост «Коростень – енергетичний» (керівництво)

Customs Post «Korosten-Enerhetychnyi» (Senior Staff)

Житомирська

м. Коростень

11509

вул. Сосновського, 28Г

UA903060

Митний пост «Одеса – енергетичний»

Customs Post «Odesa-Enerhetychnyi»

Одеська

м. Одеса

65003

вул. М. Гефта, 1А

UA903070

150

Пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт» (для товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею) митного поста «Одеса — енергетичний»

Checkpoint «Odeskyi Morskyi Torhovelnyi Port» (For Goods, Customs Clearance Performed By Enerhetychna Customs Office), Customs Post «Odesa-Enerhetychnyi»

Одеська

м. Одеса

65026

Митна площа, 1

UA903080

Сектор митного оформлення № 1 «Южний» митного поста «Одеса-енергетичний»

Customs Clearance Sector No 1, Customs Post «Odesa-Enerhetychnyi»

Одеська

м. Южне

65481

вул. Заводська, 3 А, корп. 217

UA903090

Сектор митного оформлення № 2 «Чорноморськ» митного поста «Одеса – енергетичний»

Customs Clearance Sector No 2 «Chornomorsk», Customs Post «Odesa-Enerhetychnyi»

Одеська

м. Чорноморськ

68000

вул. Північна, 2

UA903100

Митний пост „Львів – енергетичний”

Customs Post «Lviv-Enerhetychnyi»

Львівська

м. Львів

79040

вул. Городоцька, 369

UA903110

Митний пост «Миколаїв – енергетичний»

Customs Post «Mykolaiv-Enerhetychnyi»

Миколаївська

м. Миколаїв

54058

вул. Космонавтів, 1

UA903120

150

Пункт пропуску «Миколаївський морський торговельний порт»  митного поста «Миколаїв – енергетичний»

Checkpoint «Mykolaivskyi Morskyi Torhovelnyi Port», Customs Post «Mykolaiv-Enerhetychnyi»

Миколаївська

м. Миколаїв

54058

вул. Космонавтів, 2

UA903130

Митний пост «Куп’янськ – енергетичний»

Customs Post «Kupiansk-Enerhetychnyi»

Харківська

м. Куп’янськ

63701

вул. Харківська, 7

UA903140

Митний пост «Сарни – енергетичний»

Customs Post «Sarny-Enerhetychnyi»

Рівненська

м. Сарни

34500

вул. Привокзальна, 8

UA903150

Митний пост «Полтава – енергетичний»

Customs Post «Poltava-Enerhetychnyi»

Полтавська

м. Полтава

36010

вул. Половка, 64 Д

В.о. директора Департаменту
організації митного контролю                                                                                                                     О.А. Центнарук

Источник

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или ViberОставьте комментарий