Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами

дакція від 20.02.2015 року

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2012 № 581

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
6 червня 2012 р. 
за № 916/21228

Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1279 від 05.12.2012
№ 2 від 12.01.2015}

Відповідно до статей 234, 374–381 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VІ, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України:

від 12 січня 2006 року № 5 «Про затвердження Порядку справляння мита, податку на додану вартість і акцизного податку при митному оформленні товарів і транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 січня 2006 року за № 81/11955;

від 24 грудня 2008 року № 1455 «Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 12.01.2006 № 5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за № 56/16072;

від 5 квітня 2011 року № 281 «Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 12.01.2006 № 5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2011 року за № 509/19247.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту митних платежів Державної митної служби України (Гіла С.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року № 4495, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів 
України 
22.05.2012 № 581

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
6 червня 2012 р. 
за № 916/21228

ПОРЯДОК 
справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру справляння митних платежів при митному оформленні товарів, що переміщуються через митний кордон України в ручній поклажі, супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, міжнародних поштових та експрес-відправленнях і належать громадянам.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

депеша – ємність чи декілька ємностей з міжнародними поштовими відправленнями, періодичними виданнями чи порожніми ємностями або група поштових відправлень, не запакованих у поштову тару, що відправляються одночасно з місця міжнародного поштового обміну однієї країни до відповідного місця міжнародного поштового обміну іншої країни за однією письмовою картою CN 31 чи CN 32 або посилковою картою CP 87;

фактурна вартість товару – ціна товару, що переміщується через митний кордон України, та зазначена в рахунку-фактурі (фактурі-проформі, касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів).

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України (далі – Кодекс).

1.3. Митне оформлення товарів, що переміщуються громадянами в ручній поклажі, супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у вантажних, міжнародних, експрес- та поштових відправленнях та підлягають оподаткуванню, може бути завершено в повному обсязі лише після сплати митних платежів.

1.4. Митні платежі нараховуються за ставками, що діють на день подання митної декларації, та сплачуються громадянами  у валюті України.

При визначенні суми митних платежів, які нараховуються за фіксованими ставками, застосовується офіційний курс валюти, визначений відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України.

{Абзац другий пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 2 від 12.01.2015}

1.5. Справляння ввізного мита при ввезенні громадянами товарів на митну територію України здійснюється відповідно до вимог Кодексу.

1.6. Справляння акцизного податку та податку на додану вартість при ввезенні громадянами товарів на митну територію України здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

1.7. Справляння плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, здійснюється відповідно до статті 247 Кодексу у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, та в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері фінансів.

1.8. Справляння  митних платежів при митному оформленні товарів, що переміщуються громадянами:

у супроводжуваному або несупроводжуваному багажі, ручній поклажі,  здійснюється із застосуванням:

уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі – квитанція МД-1) за встановленою формою

або митної декларації (далі – МД) за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

у  міжнародних поштових відправленнях (далі – МПВ), здійснюється з використанням:

оглядового розпису М 15 за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України,

або МД;


у міжнародних експрес-відправленнях (далі – МЕВ), здійснюється з використанням:

митної декларації М 16 за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України,

або МД;

у вантажних відправленнях, здійснюється  з використанням МД.

1.9. Нарахування  митних платежів здійснюється за формулами, наведеними в додатку до цього Порядку.

ІІ. Справляння митних платежів  при ввезенні  товарів на митну територію України  з метою вільного обігу

2.1. При митному оформленні товарів (крім підакцизних), що ввозяться громадянами через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, в супроводжуваному багажі та/або ручній поклажі:

а) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро, митні платежі не нараховуються;

б) у разі ввезення громадянами товарів протягом доби частіше одного разу, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро, за квитанцією МД-1 нараховуються ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків фактурної вартості товарів та податок на додану вартість;

в) у разі ввезення громадянами товарів, загальна фактурна вартість яких не перевищує 10000 євро, за квитанцією МД-1 нараховуються ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків сумарної фактурної вартості товарів та податок на додану вартість.

При цьому базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро.

2.2. При митному оформленні товарів (крім підакцизних), що ввозяться громадянами через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України в супроводжуваному багажі та/або ручній поклажі:

а) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, митні платежі не нараховуються;

{Підпункт «а» пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1279 від 05.12.2012}

б) у разі ввезення громадянами товарів протягом доби частіше одного разу, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг,  за  квитанцією МД-1  нараховуються  ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків фактурної вартості товарів та податок на додану вартість;

{Підпункт «б» пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1279 від 05.12.2012}

в) у разі ввезення громадянами товарів, загальна фактурна вартість яких не перевищує 10000 євро, за  квитанцією МД-1  нараховуються  ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків сумарної фактурної вартості товарів та податок на додану вартість.

При цьому базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро, або вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.

2.3. При митному оформленні товарів (крім підакцизних), що надходять на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у МПВ, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у МЕВ, несупроводжуваному багажі:

а) у разі надходження на адреси громадян товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 150 євро, митні платежі не нараховуються;

б) у разі надходження на адреси громадян товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 10000 євро, за оглядовим розписом М 15, митною декларацією М 16, квитанцією МД-1 відповідно нараховується ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків сумарної фактурної вартості товарів та податок на додану вартість.

При цьому базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 150 євро.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 2 від 12.01.2015}

2.4. При митному оформленні товарів (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в МПВ, МЕВ, супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі, ручній поклажі,  а також  товарів  незалежно від їх фактурної вартості, що переміщуються на митну територію України у вантажних відправленнях, за МД нараховуються ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України та податок на додану вартість.

2.5. При митному оформленні товарів за кодами 8701–8707, 8711, 8716 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажі чи у вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості за МД нараховуються  ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість та в установлених законодавством України випадках – акцизний податок.

2.6. Митне оформлення товарів за кодами 8707 (кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701–8705) та 8706 згідно з УКТ ЗЕД (шасі з установленими двигунами для товарів товарних позицій 8701–8705) здійснюється як митне оформлення зібраних транспортних засобів з нарахуванням ввізного мита за повними ставками Митного тарифу України, податку на додану вартість та в установлених законодавством України випадках – акцизного податку.

2.7. Підставою для відчуження транспортних засобів за кодами 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що були ввезені громадянами зі звільненням від оподаткування згідно з пунктом 3 частини десятої статті 374 Кодексу  до закінчення строку, що обмежує таке відчуження, є сплата митних платежів,  передбачених при ввезенні таких транспортних засобів з метою вільного обігу. Нарахування та сплата митних платежів при цьому здійснюються за ставками, чинними на день подання МД.

{Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1279 від 05.12.2012}

2.8. Звільнення від оподаткування при ввезенні (пересиланні) громадянами на митну територію України товарів здійснюється відповідно до законодавства України.

ІІІ. Особливості справляння митних платежів при тимчасовому ввезенні на митну територію України товарів  та транспортних засобів  особистого користування

3.1. При тимчасовому ввезенні на митну територію України товарів, що переміщуються в ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі та сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, які ввозяться через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та 500 євро та сумарна вага яких перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України, громадянами вноситься грошова застава в розмірі суми митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного обігу.

3.2. При тимчасовому ввезенні транспортних засобів особистого користування на митну територію України громадянами-нерезидентами на термін, що не перевищує одного року за умови реєстрації таких транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, митні платежі не нараховуються та грошова застава не вноситься.

3.3. При тимчасовому ввезенні громадянами-резидентами, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у відповідній консульській установі України за кордоном, на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року, транспортного засобу особистого користування, що відповідає умовам, установленим абзацом четвертим частини третьої статті 380 Кодексу, митні платежі не нараховуються.

3.4. При тимчасовому ввезенні громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, громадянами сплачуються митні платежі, які підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.

Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України інших транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом X Кодексу.

3.5. Унесення грошової застави здійснюється з використанням бланка квитанції МД-1.

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1279 від 05.12.2012}

ІV. Особливості справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів та транспортних засобів  особистого користування з метою транзиту

4.1. При ввезенні товарів з метою транзиту, що переміщуються в ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі та сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, що ввозяться через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та 500 євро та сумарна вага яких перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України, громадянами вноситься грошова застава в розмірі суми митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного обігу.

{Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1279 від 05.12.2012}

4.2. При ввезенні з метою транзиту через митну територію України транспортних засобів особистого користування  громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів, вноситься грошова застава в розмірі суми митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу.

У разі наявності постійної реєстрації цих транспортних засобів у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідними документами, грошова застава не вноситься.

V. Повернення платникам податків коштів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами

5.1. Громадяни мають право на повернення коштів – митних платежів, помилково та/або надміру сплачених до бюджету. Повернення коштів проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

5.2. У разі повернення коштів, справляння яких здійснювалося за митною квитанцією МД-1, посадовою особою відділу митних платежів митного органу вносяться відповідні зміни до всіх примірників квитанції.

5.3. Одночасно з метою приведення у відповідність паперової та електронної копій митної квитанції МД-1 проводиться модифікація електронної копії в програмно-інформаційному комплексі «Інспектор».

5.4. У модулі «Митні платежі» програмно-інформаційного комплексу «Інспектор» повернення коштів відображається шляхом створення акта коригування нарахувань.

Директор Департаменту 
податкової, митної політики 
та методології 
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук


Додаток
до Порядку справляння
митних платежів при ввезенні
на митну територію України
товарів громадянами

ФОРМУЛИ 
для нарахування митних платежів

1. Нарахування суми мита на товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, здійснюється відповідно до статті 374 Кодексу.

1.1. Розрахунок суми мита в разі застосування адвалорних ставок мита (у відсотках до частини фактурної вартості товарів, що перевищує їх неоподаткований розмір) здійснюється за формулою:

См = (ЧФВ х Ст) : 100%,

де

См – сума мита;

ЧФВ – частина фактурної вартості товарів, що перевищує неоподаткований  розмір (у грн.);

Ст – ставка мита, установлена у відсотках від фактурної вартості товару, що дорівнює 10%.

1.2. Розрахунок мита з вартості товарів, що обчислюється  пропорційно до ваги, яка перевищує 50 кг,  здійснюється за формулою:

См = ФВ:ЗВ х (ЗВ-50 кг) х Ст : 100%,

де

См – сума мита;

ФВ – фактурна вартість товару (у грн.);

ЗВ – загальна вага товару;

Ст – ставка мита, установлена у відсотках від фактурної вартості товару, що дорівнює 10%.

2. Нарахування суми акцизного податку при ввезенні громадянами на митну територію України транспортних засобів здійснюється відповідно до розділу VI Податкового кодексу України за ставками, визначеними підпунктами 215.3.5–215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI цього Кодексу.

Розрахунок суми акцизного податку із застосуванням специфічних ставок здійснюється за такою формулою:

Са = Н х А,

де

Са – сума акцизного податку;

Н – кількісна або фізична характеристика товару в натуральному вираженні;

А – ставка акцизного податку.

3. Нарахування суми податку на додану вартість при ввезенні громадянами на митну територію України товарів здійснюється відповідно до  розділу V Податкового кодексу Україниза ставками, визначеними підпунктом «а» пункту 193.1 статті 193 розділу V та пунктом 10 підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу.

3.1. Розрахунок суми податку на додану вартість, нарахованого на частину фактурної вартості товарів (крім підакцизних товарів), що перевищує неоподаткований розмір,  здійснюється за такою формулою:

Спдв = (ЧФВ + См) х Ст,

де

Спдв – сума податку на додану вартість;

ЧФВ – частина фактурної вартості товарів, що перевищує неоподаткований розмір товарів (у грн.);

См – сума мита;

Ст – ставка податку на додану вартість.

3.2. Розрахунок суми податку на додану вартість, нарахованого на фактурну вартість підакцизних товарів,  здійснюється за такою формулою:

Спдв = (ФВ + См + Са) х Ст,

де

Спдв – сума податку на додану вартість;

ФВ – фактурна вартість  товарів;

См – сума мита;

Са – сума акцизного податку;

Ст – ставка податку на додану вартість.

Подписывайтесь на "Основы ВЭД" в Telegram или Viber