Кабмін перезавантажив систему підготовки та дипломування моряків

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством розвитку громад та інфраструктури постанову, яка перезавантажує систему підготовки та дипломування моряків з урахуванням міжнародних вимог та практик. Про це повідомила прес-служба міністерства.

Постанова КМУ «Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден» впроваджує комплекс міжнародних вимог та процедур, які дозволяють морякам отримати чи підтвердити професійну кваліфікацію за спрощеним та прозорим механізмом. В основі реалізації — максимальна цифровізація процесу, що дозволяє щонайменше вдвічі

скоротити час на дипломування, а також ліквідовує будь-які корупційні ризики через зведення до мінімуму впливу людського фактору, — наголосили у відомстві.

Як зазначається, ця постанова є практичним кроком реалізації Закону України «Про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу» № 1578-IX від 29 червня 2021 р. та зобов’язаннями України за її міжнародними договорами, зокрема Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року і Міжнародною конвенцією про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року.

За даними Конференції ООН з питань торгівлі та розвитку (UNCTAD), у 2021 р. Україна посідала шосте місце у світі за кількістю працюючих моряків. Це понад 4% працівників світової морської галузі. Українські моряки щороку забезпечують $3 — 4 млрд. валютних надходжень в країну.

Джерело.

Кабмин перезагрузил систему подготовки и дипломирования моряков

Кабинет Министров принял разработанное Министерством развития общин и инфраструктуры постановление, которое перезагружает систему подготовки и дипломирования моряков с учетом международных требований и практик. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Постановление КМУ «Некоторые вопросы присвоения званий лицам командного состава морских судов» внедряет комплекс международных требований и процедур, позволяющих морякам получить или подтвердить профессиональную квалификацию по упрощенному механизму. В основе реализации – максимальная цифровизация процесса, позволяющая по меньшей мере вдвое сократить время на дипломирование, а также ликвидирует любые коррупционные риски из-за сведения к минимуму влияния человеческого фактора, — отметили в ведомстве.

Как отмечается, это постановление является практическим шагом реализации Закона Украины «О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореходства Украины относительно требований к квалификации членов экипажа» № 1578-IX от 29 июня 2021 г. и обязательств Украины по ее международным договорам, в частности Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года и Международной конвенцией о стандартах подготовки, сертификации персонала рыболовных судов и несении вахты 1995 года.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), в 2021 г. Украина занимала шестое место в мире по количеству работающих моряков. Это более 4% работников мировой морской отрасли. Украинские моряки ежегодно обеспечивают $3 — 4 млрд. валютных поступлений в страну.

Источник

Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber

Оставьте комментарий