Житєво необхідні товари та коди пільг від сплати митних платежів

Житєво необхідні товари та коди пільг від сплати митних платежів

У додаток до:

Смотрите: ***Консультирует MDoffice : Додатковий митний збір буде запроваджено після проведення консультацій з відповідним комітетом СОТ [Жмите здесь]

Закони України від 28 грудня 2014 року N 73-VIII «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року», № 74-VIII набирають чинності з 0 годин 26 лютого 2015 року.

 

Стаття 2. МК України:

«3. Закон України або інший нормативно-правовий акт з питань державної митної справи, який набирає чинності з дня офіційного опублікування, вважається чинним з 0 годин дня, наступного за днем офіційного опублікування зазначеного закону України або нормативно-правового акта».

 

 

Закони набирають чинності з моменту опублікування рішення Кабінету Міністрів України щодо завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.

Розпорядження від 16 лютого 2015 р. № 119-р «Про завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями стосовно запровадження тимчасових заходів щодо стабілізації платіжного балансу України» набирає чинності з дня його опублікування.

Розпорядження опубліковано сьогодні в газеті «Урядовий кур’єр» № 35 від 25.02.15.

Нагадаємо, що додатковий імпортний збір запроваджується на 12 місяців та справляється за такими ставками:

10 відсотків — для товарів, що класифікуються у товарних групах 1 — 24 згідно з УКТЗЕД;

5 відсотків — для товарів, що класифікуються у товарних групах 25 — 97 згідно з УКТЗЕД;

10 відсотків — для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до статті 374 Митного кодексу України.

    Не є об’єктами оподаткування товари, зазначені у ч.1. статті 5. Закону № 73, які визначено життєво необхідними товарами.

Серед них, Перелік медичних виробів для проведення гемодіалізу та лікування онкологічних хворих, які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2015 р. № 63.

Товари, що безоплатно надаються Україні урядами інших держав або міжнародними організаціями в рамках міжнародних (міжурядових) угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Тобто, це можуть бути, наприклад, товари технічної допомоги, але основною ознакою є безоплатність.

Товари, зазначені у пунктах 2 — 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18 — 20 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 41 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.

Оскільки, зазначені пільги пов’язані з ввізним (імпортним) митом, спробуємо провести паралелі у відповідності до Класифікатору звільненьвід 20 вересня 2012 року N 1011.
Наприклад, при застосуванні у графі 37 «Процедура» коду пільги для ввізного мита — «003», не буде нараховуватися й додатковий імпортний збір. Якщо ж будуть застосовуватися інші коди пільг (позначені жовтим), пільги щодо сплати мита будуть застосовуватися виключно для мита, додатковий імпортний збір буде нараховуватися й сплачуватися.

3

Валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали

003

Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 3

4

Документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек

010

Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 9

11

Продукція промислу українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, які ведуть морський промисел

019

Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 2

12

Техніка, устаткування, майно і матеріали, що ввозяться на митну територію України та вивозяться за межі цієї території, призначені для власного використання розвідувальними органами України

025

Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 15

13

Архівні документи, придбані з метою внесення їх до Національного архівного фонду

028

Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 12

14

Гуманітарна допомога, що надається Україні

030

Митний кодекс України,
ст. 287, ч. 1

31

Обладнання та матеріали, які фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку з коштів грантів, наданих Чорнобильським фондом об’єкту «Укриття», та Імпортуються в Україну в межах Угоди між Україною та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду «Укриття» в Україні

085

Угода між Україною та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду «Укриття» в Україні від 20 листопада 1997 року,
розділ 6Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 10

43

Фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні і класифікуються за товарними групами 28, 29, 30 згідно з УКТ ЗЕД

102

Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 13

59

Бланки книжок МДП та книжок (карнетів) АТА, що переміщуються між національним гарантійним об’єднанням та іноземними гарантійними об’єднаннями, що є їх кореспондентами, або міжнародними організаціями

122

Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 18

85

З 1 січня 2013 товари та/або предмети, оплачені за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону

156

Митний кодекс України,
стаття 282, ч. 1, п. 19

    НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІЛЬГИ для інших товарів:

5

Товари та інші матеріальні цінності, призначені для використання в рамках виконання угоди про розподіл продукції

011

Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 11

6

До 1 січня 2015 року товари, визначені підпунктом 1 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України, які не виробляються в Україні, крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00 і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні

014

Митний кодекс України,
Прикінцеві та перехідні положення, п. 4, пп. 1

9

Товари, включаючи інвентар, обладнання, екіпіровку, медико-біологічні засоби, що ввозяться в Україну в порядку, визначеному Законом України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні»

018

Митний кодекс України,
Прикінцеві та перехідні положення, п. 4, пп. 7

16

Товари (крім моторних транспортних засобів), що ввозяться в Україну для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав на території України

062

Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року,
стаття 36Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року,
стаття 50Митний кодекс України,
ст. 382, ч. 1; ст. 386, ч. 1

17

Товари (крім моторних транспортних засобів), що ввозяться на митну територію України міжнародними організаціями, представництвами іноземних держав при них, а також їх персоналом

063

Відповідна міжнародна угода УкраїниМитний кодекс України,
ст. 391, ч. 1

57

Устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, зазначене у пунктах 14 та 16 частини 1 статті 282 Митного кодексу України

120

Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 14 та 16

64

До 1 січня 2015 року товари, які у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки

130

Митний кодекс України,
Прикінцеві та перехідні положення, п. 4, пп. 4

66

До 1 січня 2019 року техніка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні

131

Митний кодекс України,
Прикінцеві та перехідні положення, п. 4, пп. 5

67

Технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються в Україні

132

Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 17

69

Наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, зареєстрованого згідно з Законом України «Про наукові парки», що ввозяться на митну територію України науковим парком та партнерами наукового парку в межах реалізації такого проекту наукового парку

135

Митний кодекс України,
ст. 287, ч. 3

70

До 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному режимі імпорту (реімпорту) суб’єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», за переліком зазначеним в підпункті 2 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України

136

Митний кодекс України,
Прикінцеві та перехідні положення, п. 4, пп. 2

81

Товари (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов’язаною з провадженням підприємницької діяльності), що ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями

152

Митний кодекс України,
стаття 287, ч. 2

82

До 1 січня 2017 року матеріали, вузли, агрегати та/або комплектуючі вироби, що ввозяться на митну територію України підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, у разі якщо такі товари не виробляються в Україні

153

Митний кодекс України,
Прикінцеві та перехідні положення, п. 4, пп. 8

83

До 1 січня 2016 року устаткування, обладнання та комплектуючі, що не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України вітчизняними підприємствами суднобудівної промисловості для використання у господарській діяльності

154

Митний кодекс України,
Прикінцеві та перехідні положення, п. 4, пп. 6

86

Устаткування, обладнання та комплектуючі до них, матеріали, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться на митну територію України ініціаторами створення — суб’єктами господарювання, керуючими компаніями індустріальних парків для облаштування індустріальних парків, а також устаткування, обладнання та комплектуючі до них, що не виробляються в Україні та не є підакцизними товарами, які ввозяться на митну територію України учасниками індустріальних парків для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків

157

Митний кодекс України,
ст. 287, ч. 6

87

Тимчасово, на період реалізації контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес», товари (крім підакцизних), що не виробляються в Україні або виробляються в Україні, але не відповідають вимогам проекту

158

Митний кодекс України,
Прикінцеві та перехідні положення, п. 4, пп. 9

1

Товари (у тому числі в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією 8702, 8703, 8711 згідно з УКТ ЗЕД), що входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента

300

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 5

2

Транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТ ЗЕД та товари, що класифікуються в товарній позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД в разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну

301

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 3, п. п. б, в

3

Товари, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться працівниками дипломатичної служби

302

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 11

4

Товари (крім моторних транспортних засобів), що ввозяться в Україну для особистого користування членами дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав на території України

303

Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року,
стаття 36Віденська конвенція про консульські зносини від 24.04.63,
стаття 50Митний кодекс України,
ст. 383, ч. 1; ст. 386, ч. 1

5

Товари, що ввозяться на митну територію України персоналом та членами сімей персоналу міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них

304

Відповідний міжнародний договір УкраїниМитний кодекс України,
ст. 391, ч. 1

6

Товари (крім 8716 згідно з УКТ ЗЕД) призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну

305

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 3, пп. а

7

Культурні цінності за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому

306

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 2

8

Товари (у тому числі не більше одного товару за товарними позиціями 8702, 8703, 8711 згідно з УКТ ЗЕД), одержані громадянами-резидентами у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України

307

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 6

9

Товари (крім транспортних засобів), які мають ознаки таких, що були у користуванні та призначені для власного облаштування житла і забезпечення життєдіяльності громадян, які перебували за кордоном у відрядженнях (на навчанні), за умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) протягом шести місяців з дня повернення таких громадян в Україну після закінчення строку відрядження (навчання)

308

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 9

1

Товари, що ввозяться в Україну згідно з міжурядовими угодами України з країнами СНД (крім Республіки Грузія)

400

Угода про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 рокудвосторонні міжурядові угоди України з країнами СНД про вільну торгівлюДоговір про зону вільної торгівлі від 30 липня 2012 року

2

Товари, що ввозяться в Україну згідно з міжурядовими угодами України з Республікою Грузія

401

Угода про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 рокуУгода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю від 09 січня 1995 року

3

Товари, що ввозяться в Україну згідно з міжурядовою угодою України з Республікою Македонія

402

Угода про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 року

4

Товари, що ввозяться в Україну згідно з міжурядовою угодою України з державами ЄАВТ

403

Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ від 24 червня 2010 рокуУгода про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія від 24 червня 2010 рокуУгода про сільське господарство між Україною та Ісландією від 24 червня 2010 року

Угода про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією від 24 червня 2010 року

Перелік кодів сформовано на підставі посилань у законі № 73. Очікуємо уточнюючу інформацію щодо застосування/не застосування кодів пільг.

© Інформаційну довідку підготовлено спеціально для MDOffice

Источник: MDoffice

 

Оставьте комментарий