Порядка регистрации внешнеэкономических контрактов на осуществление экспортных операций с металлоломом Постановление 155 от 15 февраля 2002 годаgerbukrayiny Порядка регистрации внешнеэкономических контрактов на осуществление экспортных операций с металлоломом Постановление 155 от 15 февраля 2002 годаПорядка регистрации внешнеэкономических контрактов на осуществление экспортных операций с металлоломом Постановление 155 от 15 февраля 2002 года

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 февраля 2002 года № 155

Об утверждении Порядка регистрации внешнеэкономических контрактов (договоров) на осуществление экспортных операций с металлоломом

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2002 р. № 155
Київ

Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1653 від 04.11.2002
№ 500 від 28.05.2008
№ 849 від 10.08.2011
№ 388 від 03.05.2012
№ 233 від 08.04.2013}

Згідно з частиною першою статті 9 Закону України «Про металобрухт» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом (додається).

2. Міністерству промислової політики за погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції розробити Порядок погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції.

Прем’єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. № 155

ПОРЯДОК
реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом

{У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 388 від 03.05.2012}

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з брухтом чорних металів, брухтом легованих чорних металів та брухтом кольорових металів.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 500 від 28.05.2008}

2. Для реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) на експорт брухту чорних металів, брухту легованих чорних металів та брухту кольорових металів суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності України подає Мінекономрозвитку такі документи:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 500 від 28.05.2008}

супровідний лист;


інформаційну картку зовнішньоекономічного контракту (договору) за формою, встановленою Мінекономрозвитку;

оригінал зовнішньоекономічного контракту (договору) з усіма діючими на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід’ємними частинами контракту (договору), та його завірену копію;

{Абзац п’ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 233 від 08.04.2013}

копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру про реєстрацію іноземного суб’єкта господарської діяльності або копію його реєстраційного посвідчення, виданого компетентним органом іноземної держави;

{Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 388 від 03.05.2012}

документ, що підтверджує оплату послуг з реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору);

експортний сертифікат якості експортованого брухту легованих чорних металів або брухту кольорових металів;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 500 від 28.05.2008}

завірену в установленому порядку копію сертифіката відповідності системи управління якістю суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності вимогам стандартів ISO 9000-2001, що здійснюють експорт брухту легованих чорних металів або брухту кольорових металів.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 500 від 28.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 388 від 03.05.2012}

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих для реєстрації документах, несе суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності України.

3. Рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) на здійснення експортних операцій з металобрухтом приймається Мінекономрозвитку в межах граничних обсягів експорту брухту на відповідний рік.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 388 від 03.05.2012}

4. Мінекономрозвитку протягом десяти робочих днів з дати подання документів, передбачених пунктом 2 цього Порядку, проводить їх реєстрацію, оформлення та видачу карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору).

Документом, що підтверджує реєстрацію зовнішньоекономічного контракту (договору), є картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору). Форма картки встановлюється Мінекономрозвитку.

Датою подання документів на реєстрацію зовнішньоекономічного контракту (договору) є день реєстрації заяви (супровідного листа) в Мінекономрозвитку у журналі встановленої форми.

5. Інформація, що міститься у документах, поданих для реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору), не підлягає розголошенню. Розголошення такої інформації тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

5-1. Під час визначення відповідності цін зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на експорт брухту легованих чорних металів та брухту кольорових металів кон’юнктурі таких товарів на світовому ринку враховується хімічний склад і відсотковий вміст легуючих металів у брухті легованих чорних металів та кольорових металів у брухті кольорових металів відповідно до експортного сертифіката якості.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 500 від 28.05.2008}

6. У реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) може бути відмовлено у разі:

подання не всіх документів, передбачених пунктом 2 цього Порядку;

невідповідності умов зовнішньоекономічного контракту (договору) законодавству у сфері зовнішньоекономічної діяльності та кон’юнктурі світового ринку;

застосування до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України або до його іноземного контрагента спеціальних санкцій згідно із статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», що діють на момент звернення щодо реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору);

заборони з боку іноземних держав на ввезення на їх митну територію відходів та брухту чорних металів, брухту легованих чорних металів та брухту кольорових металів походженням з України;

{Абзац п’ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 500 від 28.05.2008}

існування доказів порушення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

невідповідності даних інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту (договору) даним такого контракту (договору).

7. У разі виявлення у поданих суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності документах, що передбачені пунктом 2 цього Порядку, недостовірної інформації або у разі анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів Мінекономрозвитку анулює у триденний строк раніше видану картку реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) на здійснення експортних операцій з металобрухтом, про що повідомляє в семиденний строк Держмитслужбу.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 388 від 03.05.2012}

8. У разі відмови в реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) заявнику направляється мотивований лист.

Заявник має право доопрацювати документи згідно з вимогами цього Порядку. У цьому разі розгляд документів продовжується на термін до внесення заявником доопрацьованих документів.

Заявник має право оскаржити відмову в реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) в порядку, встановленому законодавством.

9. Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) та оригінал зовнішньоекономічного контракту (договору) видаються заявникові або інший уповноваженій особі.

10. Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) діє протягом 12 місяців з дати її оформлення.

Мінекономрозвитку за бажанням суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або відповідно до коливань кон’юнктури світового ринку може скоротити термін дії картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору), про що в ній здійснюється відповідний запис.

Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) у разі втрати не поновлюється.

11. У разі зміни кон’юнктури на світовому ринку та умов зовнішньоекономічних контрактів (договорів) такі контракти (договори) підлягають перереєстрації, що проводиться відповідно до цього Порядку. При цьому суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності подає оригінал картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) з позначками митниць про фактичне відвантаження товарів відповідно до умов зазначеного у такій картці контракту (договору).

У разі здійснення митного оформлення експорту металобрухту на підставі картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) на здійснення експортних операцій з металобрухтом у формі електронного документа інформація про фактичний обсяг відвантажених товарів відповідно до зазначених у такій картці умов надсилається Держмитслужбою Мінекономрозвитку в установленому зазначеними органами порядку.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 388 від 03.05.2012}

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1653 від 04.11.2002}

Джерело
Оставьте комментарий