ДФСУ Про особливості заповнення митних декларацій на товари які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором, та застосування коду звільненняДФСУ Про особливості заповнення митних декларацій на товари, які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором, та застосування коду звільнення

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.02.2015 № 6164/7/99-99-25-01-01-17

   

Керівникам митниць

Про особливості заповнення митних декларацій на товари, які не є об’єктами
оподаткування додатковим імпортним збором, та застосування коду звільнення

1. Законами України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» (далі – Закон № 73-VIII) та «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу» запроваджено стягнення додаткового імпортного збору з моменту опублікування рішення Кабінету Міністрів України щодо завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.

Рішення Кабінету Міністрів України від 16.02.2015 № 119-р «Про завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями стосовно запровадження тимчасових заходів щодо стабілізації платіжного балансу України» та постанова Кабінету Міністрів України від16.02.2015 № 63 «Про затвердження переліку медичних виробів для проведення гемодіалізу та лікування онкологічних хворих, які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором» опубліковані у виданні «Урядовий кур’єр» від 25.02.2015 № 35.

З моменту набрання чинності зазначеним рішенням Уряду, у графі 44 на товари, які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором, мають наводитися відомості за однією з таких схем:

код документа – код резервної позиції «8036»;

відомості про документ – відповідний наведений у додатку 1 до цього листа умовний цифровий код, що відповідає товару, який декларується;

дата документа – не зазначається.


2) для товарів, зазначених в абзаці десятому статті 5 Закону № 73-VIII, та товарів, які переміщуються відповідно до інших міжнародних договорів, що передбачають звільнення від оподаткування податками та зборами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (частина третя статті 1 Митного кодексу України):

код документа – код резервної позиції «8036»;

відомості про документ – відповідний наведений у додатку 1 до цього листа умовний цифровий код, що відповідає товару, який декларується, через кому – номер Закону України про ратифікацію міжнародної (міжурядової) угоди;

дата документа – дата Закону України про ратифікацію міжнародної (міжурядової) угоди.

При цьому, якщо товар не є об’єктом оподаткування додатковим імпортним збором, інформація про його нарахування у графі 47 митної декларації за кодом видів надходжень «022» або «122» не наводиться.

2. До внесення змін до класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, при митному оформленні товарів, зазначених у підпункті 11 пункту 4 розділу XXI Митного кодексу України, абзаці другому пункту 28 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, слід застосовувати код звільнень від сплати ввізного мита та податку на додану вартість – «167».

Заступник Голови

А.В. Макаренко

 

 

Додаток 1
До листа Державної фіскальної служби України
від 24.02.2015 № 6164/7/99-99-25-01-01-17

Щодо умовних цифрових кодів, які наводяться у графі 44 митних декларацій на товари, які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором

Умовний
цифровий код
Товари, які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором
01 нафта, що класифікується у товарній підкатегорії 2709 00 90 00 згідно з УКТЗЕД
02 газ природний, що класифікується у товарних підкатегоріях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТЗЕД
03 неопромінені паливні елементи (твели), що класифікуються у товарній підкатегорії 8401 30 00 00 згідно з УКТЗЕД
04 електроенергія, що класифікується у товарній підкатегорії 2716 00 00 00 згідно з УКТЗЕД
05 вугілля, що класифікується у товарних підкатегоріях 2701 11 00 00, 2701 12 10 00, 2701 19 00 00, 2701 12 90 00,2704 00 19 00, 2704 00 30 00, 2708 20 00 00, 2713 11 00 00, 2713 12 00 00 згідно з УКТЗЕД
06 бензини, мазут та дизпаливо, що класифікуються у товарній позиції 2710 згідно з УКТЗЕД, крім товарних підкатегорій2710 91 00 00 та 2710 99 00 00
07 товари, зазначені у пунктах 2 — 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18 — 20 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 41 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України
08 медичні вироби для проведення гемодіалізу та лікування онкологічних хворих за переліком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2015 № 63
09 товари, що безоплатно надаються Україні урядами інших держав або міжнародними організаціями в рамках міжнародних (міжурядових) угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
10 товари, які відповідно до інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, звільняються  від оподаткування податками та зборами (частина третя статті 1 Митного кодексу України)Оставьте комментарий